Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

ZAPROSZENIE NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

                                        Zarząd Oddziału Gminnego

           Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kodrębie,

                                            Wójt Gminy Kodrąb

                                                   ZAPRASZAJĄ

                                                            na

                      GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

                                              które odbędą się

                              27 sierpnia 2017 roku o godzinie 1400

                                  na boisku przy ZSG w KODRĘBIE

Wiele atrakcji nie tylko dla dzieci, wojskowa grochówka, grill, obfity bufet, a to wszystko za symboliczną opłatą.

Na zakończenie zachęcamy do wzięcia udziału w „dyskotece pod gwiazdami”.

Turniej Siatkówki Plażowej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb ponownie zaprasza wszystkich sympatyków siatkówki plażowej męskiej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 27 sierpnia (niedziela)
o godzinie 14
na boisku przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie.

20 sierpnia turniej się nie odbył ze względu na panujące w tym dniu złe warunki atmosferyczne.

Informacja Prezesa KRUS

ROZBUDOWA STRAŻNICY OSP W KODRĘBIE ROZPOCZĘTA!!

W środę 16 sierpnia 2017 roku o godzinie 13 została podpisana umowa na realizację zadania pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – I etap. Wartość podpisanej umowy to 576 584,00 zł. W najbliższy poniedziałek tj. 21 sierpnia zostanie przekazany plac budowy i niebawem rozpoczną się prace.

Turniej Siatkówki Plażowej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków siatkówki plażowej męskiej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 20 sierpnia (niedziela) od godziny 14 na boisku przy ZSG w Kodrębie.

Informacja o utrudnieniach na drodze powiatowej w związku z prowadzoną przebudową mostów w miejscowości Gosławice

Powiat Radomszczański informuje, że od dnia 4.08.2017 r. (piątek) rozpoczynają się prace związane z przebudową dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3525E w miejscowości Gosławice w km 9+722 i 9+978.

W związku z powyższym odcinek drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Gosławice i Zalesie zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

Wyznaczony objazd poprowadzony zostanie drogą gminną nr 112104E z m. Gosławice dalej drogą powiatową 3929E poprzez miejscowość Piaszczyce i drogę gminną 112103 E przez m. Kuźnica do m. Widawka.

Planowany termin zakończenia prac 30.09.2017 r.

 

Informacja o zmianie nazw ulic w Kodrębie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian nazw ulic w Kodrębie.

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy    z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r.,poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmian nazw ulic o nazwie: Armii Ludowej na Wolności,  22 lipca  na Niepodległości, XXX – lecia PRL na Spokojną.

W przypadku ulicy Wolności  zmianie ulegnie numeracja posesji.

Zmiana nazw ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zmiany nazw ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.

O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.

I N F O R M A C J A

W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny

(odbiór dnia za 11.11.2017 r.)

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś mija siedemdziesiąta trzecia rocznica od wybuchu Powstania Warszawskiego. Był to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Po pięciu latach zbrodniczej niemieckiej okupacji, 1 sierpnia 1944 roku warszawiacy chwycili za broń - nierówna walka trwała 63 dni.

Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć poniosło około 150 tysięcy osób, wypędzono prawie 500 tysięcy mieszkańców stolicy, miasto po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Jak co roku 1 sierpnia o godzinie 17 w całej Polsce zawyją syreny. W godzinę "W" oddajmy hołd powstańcom, którzy podjęli nierówną walkę z okupantem latem 1944 roku.

Świadczenie wychowawcze 500 +

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wnioski można składać:

  • osobiście
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • przez internet - za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ZUS, portalu ePUAP, portalu Emp@tia

Wnioski powinny być podpisane elektronicznym certyfikatem lub profilem zaufanym.

Miejsce składania wniosków:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie, ul. 22 Lipca 7,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Bezpłatne badanie mammograficzne

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania       
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

75 rocznica mordu hitlerowców w czasie II wojny światowej na okolicznych mieszkańcach

Przedstawiciele Urzędu Gminy w Kodrębie, Rady Gminy oraz sołectwa Dmenin wspólnie upamiętnili dziesięciu niewinnych Polaków straconych 17 lipca 1942 roku w miejscowości Dmenin. Pod pomnikiem ofiar zbrodni hitlerowskiej złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Kolonie dla dzieci z terenu gminy Kodrąb

25 dzieci z terenu gminy Kodrąb w okresie od 24.06.2017 r. do 03.07.2017 r.  wzięło udział w koloniach w Białym Dunajcu. Program kolonii obejmował realizację programu profilaktyki alkoholowej. Koszt uczestnictwa został w całości sfinansowany z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży. Mieszkańcy mają powody do zadowolenia, właśnie dostali do użytku odcinek przebudowanej drogi o długości ok.1650 m.

Zakres robót obejmował m.in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy górnej na całej szerokości jezdni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych i wykonanie nawierzchni tłuczniowej poboczy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 459 284,51 złotych.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

-afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;

-choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;

-afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

X Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego

W dniu 30 czerwca 2017 roku, w miejscowości Smotryszów odbyły się zawody rekreacyjne w ramach X Spartakiady Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego. W imprezie wystartowały reprezentacje gmin: Gidle, Gomunice, Kodrąb, gmina Radomsko oraz ekipa Starostwa Powiatowego w Radomsku. Rozegrano następujące konkurencje:

- narty rodzinne

- walki sumo kobiet i mężczyzn

- rzut piłką tenisową do celu

- strzelanie z łuku

- strzelanie z broni pneumatycznej 

    Po rozegraniu wszystkich konkurencji poszczególne reprezentacje uplasowały się w następującej kolejności:

   I  -  Kodrąb

  II  -  Radomsko Gmina

 III  -  Starostwo Powiatowe

 IV  -  Gomunice

  V  -  Gidle       

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Organizatorami zawodów byli: Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Radomsku oraz Urząd Gminy w Kodrębie.   

Kolonie letnie 2017

Uprzejmie informujemy, iż ruszają zapisy na kolonie letnie. W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec to dla uczniów czas podsumowania wyników w nauce i długo wyczekiwanych wakacji. 23 czerwca 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach i Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie odbyły się uroczystości zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.

Najlepsi uczniowie odebrali nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy za wysokie wyniki w nauce, za najwyższe lokaty w konkursach przedmiotowych i za osiągnięcia sportowe.  Dla najlepszych uczniów, którzy osiągnęli średnią powyżej 5.0 oraz odnosili sukcesy sportowe nagrody ufundowała Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami i kolegami w klasach, odebrali świadectwa, po czym udali się na wakacyjny wypoczynek. 

Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom, Pracownikom Szkoły i Przyjaciołom życzymy dużo słońca, podróży, wakacyjnych przygód i bezpiecznego odpoczynku.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sobótki Świętojańskie 2017"

ogłoszenie.pdf

oferta_na_realizację_zadania_publicznego_pod_nazwą_Sobótki_Świętojańskie_2017.pdf

formularz_uwag.doc

formularz_uwag.pdf

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. projektów

Wymiar etatu – pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Ilość wakatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Ogłoszenie.pdf

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowane przez grad i deszcz nawalny, które wystąpiły w dniu 6 czerwca 2017r. na terenie gminy Kodrąb.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie

- tel. 44/6819317

oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

– tel. 44/7383482

do dnia 20 czerwca 2017 roku.

Spotkanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bud-Uj Razem

W piątek 9 czerwca 2017 r. w  Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie podsumowano dotychczasowe działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bud-Uj Razem, do którego należy również Gmina Kodrąb. W ramach spotkania przedstawiono harmonogram planowanych naborów oraz możliwości pozyskiwaniu środków w ramach programów grantowych jakie można zrealizować w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

Na XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb, która odbyła się 8 maja 2017 r. radni podjęli uchwały: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2016 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły szczegółowo przedstawiane były na spotkaniach komisji Rady Gminy.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi naszej gminy - Pani Bożenie Krawczyk podjęto jednogłośnie.

Pani Wójt podziękowała za udzielone absolutorium oraz za owocną współpracę radnym i sołtysom obecnym na sesji. Przedstawiciele Rady Gminy Kodrąb podziękowali Pani Wójt za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu i wręczyli kwiaty.

RADOMSZCZAŃSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW VII-XII 2017

Informacja dla rolników ( sadowników) !

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach sadowniczych (wiśnia, jabłoń, śliwa, grusza, aronia, truskawka i malina) spowodowanych przez przymrozki wiosenne, które miały miejsce w dniach 8-10 maja 2017 roku.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie - tel. 44/6819317 oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie – tel. 44/7383482 do dnia 14 czerwca 2017 roku.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  28.06.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  29.06.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice

dnia  30.06.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·         odpady wielkogabarytowe (meble)

·         sprzęt agd

·         sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·         opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

Gminne Święto Strażaka

21 maja 2017 roku w miejscowości Gosławice odbyło się Gminne Święta Strażaka, w którym uczestniczyły delegacje ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kodrąb oraz miejscowe społeczeństwo. Uroczystą zbiórkę rozpoczęto uczestnictwem w Mszy Świętej odprawionej przez Księdza Proboszcza Czesława Ptaszka na placu przed strażnicą. Po zakończonym nabożeństwie, podniesieniem flagi państwowej kontynuowano dalszą, świecką część uroczystości. Okolicznościowy referat wygłosił Druh Henryk Czubaj – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie. Życzenia strażakom złożyli również: Pani Bożena Krawczyk – Wójt Gminy Kodrąb, st.bryg. Marek Jankowski – Komendant Powiatowy PSP w Radomsku oraz druh Jerzy Kaczmarek . Kilkunastu zasłużonych członków OSP z terenu gminy uhonorowano Medalami za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz odznakami Strażak Wzorowy. Zarząd OSP Gosławice wyróżnił miejscowych działaczy frontu przeciwpożarowego pamiątkowymi statuetkami. Po oficjalnej uroczystości odbyła się majówka strażacka, w której poza przybyłymi jednostkami OSP uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Ogłoszenie

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zaproszenie na Gminne Święto Strażaka

                               Wójt Gminy Kodrąb,

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie,

               Ochotnicza Straż Pożarna w Gosławicach

                                      zapraszają

                       na GMINNE ŚWIĘTO STRAŻAKA,

                     które odbędzie się w  Gosławicach

                             w dniu 21 maja 2017 r.

Program uroczystości:

godz. 14.45 -  zbiórka pododdziałów  przed strażnicą OSP

godz. 15.00 -  Msza Święta w intencji strażaków

godz. 16.00 -  uroczystości Święta Strażaka

                       -  uroczysta zbiórka

                       -  majówka strażacka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż 25 maja 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach można znaleźć na naszej stronie www.buduj.eu w zakładce „Nabory”. Ogłoszone nabory dotyczą:

1.     Podejmowania działalności gospodarczej (1/2017) - na łączną kwotę 2 000 000 zł,

2.     Rozwijania działalności gospodarczej (2/2017) -  na łączną kwotę 2 850 000 zł,

3.  Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (3/2017) -  na łączną kwotę 2 047 750 zł.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są w treści ogłoszeń. Na stronie znaleźć można również wszystkie wzory wymaganych dokumentów.

W ramach naborów udzielane jest bezpłatne doradztwo (szczegóły w Regulaminie doradztwa).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy.

ŁODR zaprasza na Piotrkowskie Targi Ogrodnicze

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

Wymiar etatu – pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Ilość wakatów: 1

Więcej informacji w załączniku poniżej.

nabór_na_wolne_stanowisko_pracy_specjalista_ds_projektów.pdf

Życzenia Świąteczne

                                   

                                    Zdrowych i spokojnych
                                       Świąt Wielkiej Nocy
                                                        oraz
                                 radosnego, wiosennego nastroju,
                            odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół
                                                        życzą

  Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb          Wójt Gminy Kodrąb
                             (-)                                                     (-)
                  Tadeusz Cieciura                            Bożena Krawczyk

                                      Kodrąb, Wielkanoc 2017 r.

List Prezesa KRUS do rolników dotyczący bezpieczeństwa pracy

List_Prezesa_KRUS_do_rolników_dotyczący_bezpieczeństwa.pdf

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

26 marca 2017 r. odbył się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb. Rozgrywki odbywały się w następujących kategoriach wiekowych:

- dziewczęta szkół podstawowych,

- chłopcy szkół podstawowych,

- dziewczęta gimnazjum,

- chłopcy gimnazjum,

- kobiety,

- mężczyźni.

Zmaganiom sportowym towarzyszyła dobra zabawa. Najlepszych zawodników nagrodzono dyplomami i pucharami, które wręczyła Wójt Gminy Kodrąb- Pani Bożena Krawczyk.

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 27 marca 2017 r.

poniedziałek - czwartek w godzinach 730 - 1530

piątek w godzinach 1200- 2000 .

Dzień Kobiet

8 marca 2017 roku, z inicjatywy Wójta Gminy Kodrąb- Pani Bożeny Krawczyk, zorganizowano spotkanie z okazji przypadającego w tym dniu Święta Kobiet. Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie przygotowali, dla licznie przybyłych na uroczystość Pań, inscenizację p.t. „Kobiety różnych czasów i sfer”. Repertuar idealnie nawiązał do przypadającego święta.

Wszystkim Paniom z okazji ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia.

Konferencja

Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków tenisa stołowego z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 26 marca (niedziela) od godziny 10 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel_do_hodowców_drobiu.pdf

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca 2017 r. Pani Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk wraz z delegacją uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą gen.Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca"

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia 29.03.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia 30.03.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice

dnia 31.03.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

• odpady wielkogabarytowe (meble)

• sprzęt agd

• sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

• opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

70 rocznica śmierci "Warszyca"

W niedzielę przypada 70 rocznica śmierci generała Stanisława Sojczyńskiego- pseudonim Warszyc, urodzonego 30 marca 1910 r. w Rzejowicach. Generał został zamordowany  19 lutego 1947 w Łodzi, był kapitanem piechoty Armii Krajowej, organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

        Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  
w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Wniosek.pdf

Wniosek.docx

Informacja dotycząca zaleceń dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 i H7 na terytorium RP, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne, podaje informację dot. zaleceń dla hodowców drobiu.

Rozporządzenie_MRiRW.pdf

INFORMACJA_DLA_HODOWCÓW_DROBIU.pdf

Turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków piłki ręcznej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w I turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 13 stycznia (piątek) od godziny 17 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Artykuły:

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki