Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci małych i dużych 😃🍀🌞🌈🎂❤️


Zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie

Wytyczne

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS COV-2

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-25-05-2020-r-aktualizacja/

 


Dzień Matki


Komunikat

Informacja o deficycie wody

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka życzymy Wam drodzy Druhowie bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Dziękujemy za trud i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Niech św. Florian otacza Was opieką, a pełniona służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Życzymy także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.👩‍🚒👩‍🚒

Informacja ŁODR

Informacja ZUS

Komunikat

KOMUNIKAT

Urząd Gminy przekazuje maseczki ochronne dla seniorów

Ważny komunikat! Urząd Gminy przekazuje maseczki ochronne dla seniorów.

Wójt Gminy Kodrąb informuje, iż w związku pandemią koronawirusa C0VID– 19, osobom powyżej 65 roku życia zamieszkującym na terenie Gminy Kodrąb, będą dystrybuowane maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Dla zachowania bezpieczeństwa, będą umieszczone w skrzynkach na listy. Maseczki przekazywane są nieodpłatnie. W zestawie znajdą Państwo maseczkę + dokładną instrukcję jej używania.

Maseczki zostały wykonane przez pracowników PSP w Kodrębie oraz GOK w Kodrębie.


Sprzęt komputerowy w ramach programu "ZDALNA SZKOŁA"

26 laptopów właśnie dotarło no Urzędu Gminy w Kodrębie. To sprzęt jaki pozyskano w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła”. Zostaną one przekazane szkołom podstawowym na terenie naszej Gminy, które w dalszej kolejności rozdysponują je uczniom. To wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów z terenu Gminy Kodrąb. Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskaliśmy 6️⃣0️⃣ tys. złotych

Informacja Poczty Polskiej

Więcej informacji w pliku znajdującym się poniżej.

Informacja_Poczty_Polskiej.pdf

Życzenia Wielkanocne


Informacja

Informacja

Komunikat

Informacja

Komunikat


Informacja


Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

II_Wniosek_zgloszenie_porady_na_odleglosc_nowa_wersja.pdf

Jeśli byłeś poza granicami Polski i wróciłeś, po powrocie przestrzegaj obowiązkowej kwarantanny domowej

Informacja

KOMUNIKAT

INFORMACJA dotyczące kwalifikacji wojskowej

Komunikat ZUS

Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

Wniosek_-_zgłoszenie_porady_na_odległość.pdf

Komunikat KRUS


Zalecenia Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Informacja

Informacja dla rolników

Odbyło się szkolenie dla rolników

10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie odbyło się szkolenie dla rolników obejmujące dopłaty bezpośrednie dla rolników na rok 2020, warunki i wymogi związane z realizacja działania dobrostanu zwierząt oraz nowe tendencje w agrotechnice zbóż.
Nie wypalaj traw!

Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.

Wypalanie łąk i trzcinowisk powoduje śmierć organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu których większość z nas nawet nie wie, a których obecność wpływa na właściwą kondycję gleby. Giną małe zwierzęta, takie jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami.

Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe.

Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat.

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Dzień Kobiet w GOK w Kodrębie

6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie zorganizowano dzień otwarty połączony ze spotkaniem z okazji Dnia Kobiet. Przybyłych gości przywitała Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk – organizator spotkania. Na jej ręce kwiaty i życzenia dla wszystkich Pań złożył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Arkadiusz Zarębski. Dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie przygotowała część artystyczną pt.„Kwiaty dla Ewy”. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy na spotkanie

UWAGA!

Spotkanie nie odbędzie się w planowanym terminie. Przepraszamy!


Zachowaj ostrożność


Zapraszamy 🤩💪🏃‍🤸‍♀️🧘‍♀️🧘‍♂️🤼‍♀️ 😄

Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet 🌹🌷💐🍀, które odbędzie się 6 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie. Po spektaklu zapraszamy na słodki poczęstunek ☕️🍰🧁🍪Zapraszamy na zajęcia 🧐🏃‍🌍🏃‍🌎🚴‍🙂🏝🏜⛰⛺️

Zwrot podatku akcyzowego

Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie zaprasza na zajęcia 🎻🎸🎺🎷🥁🎼🎹 🙂

Zapraszamy na spotkanie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy marsz nordic walking – z kijkami po zdrowie – Kodrąb 2020”

Oferta_realizacji_zadania_publicznego_przez_KGW_Kodrąb.pdf

ogłoszenie_KGW_Kodrąb.pdf

formularz_uwag_KGW_Kodrąb.pdf

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Polska w Unii Europejskiej – Rodzinny Rajd Rowerowy Kodrąb 2020"

ogłoszenie_ULISSES_2020.pdf

Oferta_realizacji_zadania_publicznego_przez_Stowarzyszenie_ULISSES.pdf

formularz_uwag_ULISSES_2020.pdf

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

I N F O R M A C J A

                                 U S U W A N I E     A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2020 roku o możliwości

składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 7 lutego 2020 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb:

http://www.bip.gminakodrab.pl

w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków

http://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=3&id=617&x=88&y=6 oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wniosek_Azbest_2020_rok.docx

Wniosek_Azbest_2020_rok.pdf

Projekty realizowane i zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W poniższych plikach przygotowaliśmy prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Projekty_realizowane_i_zrealizowane_przez_Stowarzyszenie_LGD_BUD-UJ_RAZEM_-_tekst_na_strone.pdf

Prezentacja_wybranych_projektów_realizowanych_i_zrealizowanych_przez_Stowarzyszenie_BUD-UJ_RAZEM_-_prezentacja.pdf

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD ,,BUD-UJ RAZEM''

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Będków, Budziszewice, Dobryszyce, Czarnocin, Gomunice, Grabica, Gorzkowice, Kamieńsk, Kodrąb, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Moszczenica, Pabianice, Powiat Piotrkowski, Ręczno, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępnione w postaci zbiorowej i wykorzystane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD ,,BUD-UJ RAZEM i wdrażania LSR.

Link do ankiety znajduje się poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1n5V6xoO-p865MnmO_Ufg0jBJ7ych5qjMUfN2IZDhJ4E/viewform?edit_requested=true

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie niniejszej ankiety.

Informacja

                               W dniu 18.01.2020 r. (sobota)

          Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie będzie nieczynny.

 

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku informuje, że na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego stwierdzono wystąpienie ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego należy bezwzględne przestrzegać zasad bioasekuracji:

- zabezpieczyć budynki w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,

- zabezpieczyć paszę, wodę oraz słomę przed dostępem dzikiego ptactwa;

- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty regularnie nasączane aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku przypomina też, że brak stosowania zasad bioasekuracji, w gospodarstwie w którym jest utrzymywany drób, będzie skutkował nakładaniem kar administracyjnych, a w przypadku wystąpienia choroby uniemożliwi wypłatę odszkodowań.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mogące wystąpić u drobiu to m.in.

- osowiałość,

- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,

- pojawienie się objawów nerwowych,

- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

- silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,

- biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność wśród ptaków może dochodzić do 100%.

FERIE ZIMOWE 2020

REGULAMIN_GRY_W_PAINTBALL_FORUM_NOWY.pdf

załącznik_nr_1_-_zgoda_paintball.odt

załącznik_nr_1_-_zgoda_paintball.pdf

10 stycznia 2020 - zapraszamy na warsztaty!

Zapraszamy dzieci i młodzież na cykliczne warsztaty, które odbędą się 10 stycznia 2020 roku, o godzinie 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie. Tym razem poznawać będziemy sztukę origami.

Przypominamy iż osoby, które w ubiegłym (2019) roku zapisały się na zajęcia z rękodzieła nie muszą tego czynić ponownie.

Informacja

Artykuły:

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki