Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych i rehabilitacyjnych

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w „Programie rehabilitacyjno-edukacyjnym dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego” realizowanym w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach populacyjnego programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi realizowanych w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach populacyjnego programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki realizowanych w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach populacyjnego programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego realizowanych w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Listy placówek medycznych, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Więcej informacji można dostać  w poniższych załącznikach, informacji na stronie www.rpo.lodzkie.pl oraz Facebook-u:

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie/photos/a.519537078175412.1073741828.515725191889934/1483784451750665/?type=3

promocja_programów_KARDIOLOGIA.pdf

promocja_programów_Jelito.pdf

promocja_programów_piersi.pdf

promocja_programów_szyjka.pdf

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Informacja dla mieszkańców gminy i pracujących na naszym terenie lekarzy

II etap remontu zaplecza sportowego w PSP w Kodrębie

Rozpoczęto drugi etap remontu zaplecza sportowego w PSP w Kodrębie. W ramach zadania zostaną kompleksowo wyremontowane szatnie, toalety, natryski oraz magazyny sprzętu sportowego. Na zdjęciach na razie tego nie widać, ale będzie naprawdę ładnie 😊 Koniec prac przewidziano zgodnie z umową na koniec kwietnia bieżącego roku.

INFROMACJA dla rolników Gminy Kodrąb - Kurs Chemizacyjny

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Radomsku organizują jednodniowy uzupełniający (dla rolników, którym upłynął okres ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu) kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się dnia 26 lutego 2018 r. o godz. 10.00
w Gminnym Centrum Informacji  w Dmeninie.
Opłata wynosi 80,00 zł. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat.

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy o kontakt 
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie osobiście
bądź tel. 44/738-34-82 do dnia 23 lutego 2018 r.

Zakończono I etap remontu sali gimnastycznej w PSP w Kodrębie

Wraz z końcem stycznia Gmina Kodrąb zakończyła I etap remontu sali gimnastycznej w PSP w Kodrębie, który obejmował: salę gimnastyczną, galerię, siłownię szkolną, salę ćwiczeń korekcyjnych, małą salę ćwiczeń. Wartość inwestycji będzie wynosiła 854 850,00 zł z czego 316 000 zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakończenie całego remontu planowane jest zgodnie z umową na 30 kwietnia 2018 roku.

Centrum Innowacji Biznesowej

W każdym z 7-miu Centrów Innowacji Biznesowej działają Doradcy Biznesu, których zadaniem jest pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa. Są to osoby posiadające szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii o komercyjnym potencjale wytwarzanych przez lokalne środowisko naukowe czy usług oferowanych przez regionalne ośrodki innowacji. Doradca Biznesu podejmuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą i uświadamia mu jego potrzeby oraz przygotowuje dla niego określoną ofertę, a w końcu kontaktuje go z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, etc. W ramach Centrum Innowacji Biznesowej organizowane są liczne inicjatywy animujące i angażujące przedsiębiorców nie tylko na lokalnym rynku, ale też regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Centra Innowacji Biznesowej mieszczą się w następujących lokalizacjach i obsługują wskazane poniżej powiaty:

Zgierz: w tym powiat: zgierski, brzeziński

Bełchatów: bełchatowski, piotrkowski, łaski

Sieradz: sieradzki, wieruszowski, wieluński

Radomsko: radomszczański,  pajęczański, opoczyński

Zduńska Wola: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki

Łódź: pabianicki, tomaszowski, m. Łódź, łódzki wschodni

Kutno: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski    

Warto wiedzieć:

  • doradcy dojeżdżają do firm
  • usługi doradców obejmują tylko województwo łódzkie
  • usługi doradców są w pełni finansowane ze środków unijnych i krajowych

Aby spotkać się z doradcą wystarczy:

  • wybrać CIB, który obejmuje teren firmy
  • wybierać doradcę
  • zadzwonić i umówić się z doradcą na spotkanie we własnej firmie

Informacja dla przedsiębiorców

Komunikat_Ministerstwa_Cyfryzacji.pdf

ŁODR zaprasza na szkolenie

Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania

Realizacja działań 2017r.

Stowarzyszenie LGD ‘’BUD-UJ RAZEM’’ zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ na następujące działania:                                                                                                                                                     

1. W maju na przedsięwzięcia :

- ,,Podejmowanie działalności gospodarczej’’ – wysokość dostępnych środków - 2 000 000 zł.

- ,,Rozwijanie działalności gospodarczej’’ – wysokość dostępnych środków 2 850 000 zł.

- ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 2 047 750 zł.

2. W czerwcu  w ramach Projektu Granowego ogłoszono nabory na:

- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ – wysokość dostępnych środków 217 500zł.

- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 248 500zł.

- ,,Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego ‘’- wysokość dostępnych środków -   79 000 zł.

3. We wrześniu na przedsięwzięcia:

- ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi’’ – wysokość dostępnych środków 375 000zł.

- ,,Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 661 140  zł.

-,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 200 750 tyś. w ramach Projektu Grantowego.

- ,,Budowa / przebudowa i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i / lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’-  wysokość dostępnych środków 273 500 zł. – w ramach Projektu Granowego.

4. W grudniu  w ramach projektu Grantowego ogłoszono nabory na:

 - ,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’- wysokość dostępnych środków 261 250 zł

- ,,Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 77 000 zł

- ,,Działania służące promocji obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 111 250 zł

- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ -   wysokość dostępnych środków 248 000 zł

W 2018r. Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM" planuje uruchomić nabory z zakresu:

- Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym 

- Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców

- Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego obszaru

- Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę www.buduj.eu , gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyszłych naborów.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje,
iż dnia 19.02.2018r. (poniedziałek) o godz. 1000
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
odbędzie się spotkanie dla rolników nt: 

Zmiany w zasadach składania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2018
 

W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku.

INFROMACJA dla rolników Gminy Kodrąb - Kurs Chemizacyjny

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Radomsku organizują jednodniowy uzupełniający (dla rolników, którym upłynął okres ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu) kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się dnia 6 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji  w Dmeninie.
Opłata wynosi 80,00 zł. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat.

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy o kontakt 
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
osobiście bądź tel. 44/738-34-82 do dnia 2 lutego 2018 r.

Informacja dla rolników - Dopłaty do materiału siewnego w 2018 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami:

- zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny, łubiny, soja wyka siewna;

- ziemniak.

Załączniki do wniosku: do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

I. Obowiązkowo:

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub

- dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

- datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,

- nazwę gatunku i odmiany,

- kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,

- numer partii materiału siewnego.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

2. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82.

WYPOCZYNEK ZIMOWY 2018

Biuro Izby Rolniczej w Radomsku dysponuje wolnymi miejscami na wyjazdy na zimowiska dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

Wyjazdy organizowane są przy współpracy Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników.

W tym roku proponujemy następujący wyjazd :

1.      Ośrodek Wypoczynkowy „ Pod Modrzewiami”  Mrowce 38B , 34-500 Zakopane Olcza.

Termin wyjazdu 29.01 - 7.02.2018r.

Koszt 430 zł.

Organizatorzy wyjazdu zapewniają:

- Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miła obsługę,

- Zakwaterowanie w Ośrodku wypoczynkowym,

- Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

- Opiekę medyczną

- Atrakcyjny program zajęć kulturalno- oświatowych i wycieczek krajoznawczo- turystycznych

- Transport

- Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków

 

KONTAKT:

BIURO POWIATOWE  IZBY ROLNICZEJ  W RADOMSKU

UL. KOŚCIUSZKI 6, pok. 210 ,

tel. 510 474 801, (44) 683 19 93

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2018 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 stycznia 2018 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są poniżej- na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

1_2__Wniosek.docx

1_2__Wniosek.pdf

Zwrot podatku akcyzowego


1)  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien :

- w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kodrąb, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kodrąb, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

2)  Limit zwrotu podatku w 2018 r. na 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 86,00 zł (86 l x 1,00zł)* ilość ha użytków rolnych.

Na jeden ha użytków rolnych przysługuje 86l oleju napędowego, zaś zwrot w/w podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł do 1l oleju napędowego

3)  Pieniądze wypłacane będą w terminach

3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy,
albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - I - VI 2018 r.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki