Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet 🌹🌷💐🍀, które odbędzie się 6 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie. Po spektaklu zapraszamy na słodki poczęstunek ☕️🍰🧁🍪Zapraszamy na zajęcia 🧐🏃‍🌍🏃‍🌎🚴‍🙂🏝🏜⛰⛺️

Zwrot podatku akcyzowego

Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie zaprasza na zajęcia 🎻🎸🎺🎷🥁🎼🎹 🙂

Zapraszamy na spotkanie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy marsz nordic walking – z kijkami po zdrowie – Kodrąb 2020”

Oferta_realizacji_zadania_publicznego_przez_KGW_Kodrąb.pdf

ogłoszenie_KGW_Kodrąb.pdf

formularz_uwag_KGW_Kodrąb.pdf

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Polska w Unii Europejskiej – Rodzinny Rajd Rowerowy Kodrąb 2020"

ogłoszenie_ULISSES_2020.pdf

Oferta_realizacji_zadania_publicznego_przez_Stowarzyszenie_ULISSES.pdf

formularz_uwag_ULISSES_2020.pdf

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

I N F O R M A C J A

                                 U S U W A N I E     A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2020 roku o możliwości

składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 7 lutego 2020 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb:

http://www.bip.gminakodrab.pl

w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków

http://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=3&id=617&x=88&y=6 oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wniosek_Azbest_2020_rok.docx

Wniosek_Azbest_2020_rok.pdf

Projekty realizowane i zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W poniższych plikach przygotowaliśmy prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Projekty_realizowane_i_zrealizowane_przez_Stowarzyszenie_LGD_BUD-UJ_RAZEM_-_tekst_na_strone.pdf

Prezentacja_wybranych_projektów_realizowanych_i_zrealizowanych_przez_Stowarzyszenie_BUD-UJ_RAZEM_-_prezentacja.pdf

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD ,,BUD-UJ RAZEM''

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Będków, Budziszewice, Dobryszyce, Czarnocin, Gomunice, Grabica, Gorzkowice, Kamieńsk, Kodrąb, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Moszczenica, Pabianice, Powiat Piotrkowski, Ręczno, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępnione w postaci zbiorowej i wykorzystane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD ,,BUD-UJ RAZEM i wdrażania LSR.

Link do ankiety znajduje się poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1n5V6xoO-p865MnmO_Ufg0jBJ7ych5qjMUfN2IZDhJ4E/viewform?edit_requested=true

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie niniejszej ankiety.

Informacja

                               W dniu 18.01.2020 r. (sobota)

          Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie będzie nieczynny.

 

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku informuje, że na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego stwierdzono wystąpienie ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego należy bezwzględne przestrzegać zasad bioasekuracji:

- zabezpieczyć budynki w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,

- zabezpieczyć paszę, wodę oraz słomę przed dostępem dzikiego ptactwa;

- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty regularnie nasączane aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku przypomina też, że brak stosowania zasad bioasekuracji, w gospodarstwie w którym jest utrzymywany drób, będzie skutkował nakładaniem kar administracyjnych, a w przypadku wystąpienia choroby uniemożliwi wypłatę odszkodowań.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mogące wystąpić u drobiu to m.in.

- osowiałość,

- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,

- pojawienie się objawów nerwowych,

- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

- silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,

- biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność wśród ptaków może dochodzić do 100%.

FERIE ZIMOWE 2020

REGULAMIN_GRY_W_PAINTBALL_FORUM_NOWY.pdf

załącznik_nr_1_-_zgoda_paintball.odt

załącznik_nr_1_-_zgoda_paintball.pdf

10 stycznia 2020 - zapraszamy na warsztaty!

Zapraszamy dzieci i młodzież na cykliczne warsztaty, które odbędą się 10 stycznia 2020 roku, o godzinie 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie. Tym razem poznawać będziemy sztukę origami.

Przypominamy iż osoby, które w ubiegłym (2019) roku zapisały się na zajęcia z rękodzieła nie muszą tego czynić ponownie.

Informacja

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki