Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Matki


JUBILEUSZOWA WYMIANA Z KODRĘBA W LANGEN

W dniach od 9 do 16 maja w miejscowości Langen w ramach rewizyty wymiany polsko-niemieckiej gościło czternastu uczniów i dwóch opiekunów Publicznej Szkoły Podstawowej z Kodręba.

 Szkoła współpracuje aktywnie od 2003 z dwiema szkołami: Adolf-Reichwein-Schule i Dreicheichgymnasium z niemieckiego Langen. Owocem tej współpracy jest jubileuszowe dziesiąte spotkanie w ramach realizowanych projektów. 

Młodzież miała możliwość spędzenia ośmiu dni w niemieckich rodzinach poznając zwyczaje dnia codziennego oraz rozwijania kompetencji i sprawności językowej. W ramach przygotowanego przez stronę niemiecką programu nasi uczniowie zwiedzili Frankfurt nad Menem, Mainz (muzeum Gutenberga), a także urokliwe miasteczko Colmar i zamek Hohe Königsburg. W Strasburgu mogli zapoznać się z funkcjonowaniem parlamentu europejskiego.

Młodzież została zaproszona na spotkanie do burmistrza miasta Langen, dla którego wymiana jest nie tylko projektem językowym, a przede wszystkim kulturowym mającym na calu zbliżenie obu narodów. Uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach integracyjnych połączonych z rozwiązywaniem quizów. Dla młodych ludzi było to wyjątkowe przeżycie i zdobycie nowych doświadczeń, które będą  motywacją do dalszego rozwijania znajomości języków obcych oraz otwartości na wielokulturowość.

Bezpłatne szkolenie do przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Google Internetowe Rewolucje zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu adresowanym do przedsiębiorców, które odbędzie się w siedzibie RIPH w Radomsku ul. Kościuszki 6 sala konferencyjna 218, w dniu 24 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:30 

Szkolenie jest częścią Projektu realizowanego w formule cyklu spotkań Doradcy Google Internetowe Rewolucje z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego.

Szkolenie nakierowane jest na wsparcie przedsiębiorców w zakresie optymalizacji procesu internacjonalizacji oraz wiedzy o narzędziach eksportowych stworzonych przez Google, takich jak Market Finder, Consumer Barometer czy Google Trends. Narzędzia te mają ułatwić firmom określanie potencjalnych zagranicznych rynków, poznanie zwyczajów użytkowników internetu danego kraju i dzięki temu podjąć świadomą decyzję o rozwoju zagranicznym. Przedsiębiorca będzie miał  również możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z doradcą Google Internetowych Rewolucji. Podczas konsultacji każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość przejścia przez listę kroków, które pomogą w podjęciu decyzji eksportowych. Doradca pomoże także w przygotowaniu planu wejścia firmy na nowe rynki zagraniczne. Panel prowadzony będzie przez Panią Bogusię Jarzębowską Doradcę w programie Google Internetowe Rewolucje.

W spotkaniu weźmie udział także Pan Andrzej Misiak Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, który opowie o ułatwieniach dla przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym czyli o mediacjach.

Dopełnieniem spotkania będzie udział przedstawicieli Operatorów bonów rozwojowych.

Agenda spotkania:

10:00 -  Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:30 -  Prezentacja narzędzi wsparcia przedsiębiorców Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

10:45 - Google Internetowe Rewolucje – Bogusia Jarzębowska - Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje
12:15 - Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów sądowych – Andrzej Misiak – Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi
13:15 – Networking

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://cib.lodzkie.pl/rewolucje-2019/

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

 Program szkolenia:

 1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020.

 2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. "Dzień Rodzinny Zapolice 2019"

ogłoszenie.pdf

formularz_uwag.pdf

oferta_realizacji_zadania_publicznego_KGW_Zapoliczanki.pdf

Obchody 110-lecia jednostki OSP Smotryszów

INFORMACJA

Rolniku‼

Przypominamy, że ARiMR przyjmuje elektroniczne eWniosekPlus Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019 - tylko do 15 maja. Zostało już niewiele czasu!

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://bit.ly/2Iosimy
 Filmy instruktażowe: https://bit.ly/2Td0hPN

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie inauguracyjno - integracyjne"

ogłoszenie_o_możliwości_składa_uwag.pdf

formularz_uwag.pdf

formularz_uwag_-_wersja_edytowalna.doc

oferta_KGW_Lipowczyce.pdf

Plener Fotograficzny „ERA Travel przez Powiat Radomszczański”

 

Harmonogram pleneru ERA Travel przez Powiat Radomszczański
Niedziela 28 kwietnia:
09:00 – 09:30 otwarcie pleneru fotograficznego plac przed Urzędem Gminy w Kodrąbie, informacje ogólne dla uczestników
09:30 – 13:30 fotografowanie terenu gminy Kodrąb (miejsca zostaną przekazane podczas spotkania informacyjnego)
13:30 – 14:30 obiad, spotkanie integracyjne z udziałem władz Powiatu Radomszczańskiego, Urzędu Gminy Kodrąb, partnerów pleneru, wręczenie pamiątkowych materiałów promocyjnych
14:30 – 17:00 fotografowanie terenu gminy Kodrąb (miejsca zostaną przekazane podczas spotkania informacyjnego)
17:00 zakończenie pleneru

REGULAMIN PLENERU FOTOGRAFICZNEGO:
„ERA TRAVEL przez Powiat Radomszczański”
1. Informacje ogólne
1.1. Organizatorem Pleneru jest Starostwo Powiatowe w Radomsku 97-500 Radomsko ul. Leszka czarnego 22
1.2. Miejsce Pleneru: gmina Kodrąb
1.3. Termin Pleneru: 28 kwietnia 2019 r.
1.4. Wszelkie kwestie organizacyjne lub pytania związane z organizacją należy zgłaszać do Organizatora: Biuro Promocji Powiatu Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Radomsku, Marcin Kwarta, tel. +48 44 685 89 78, e-mail: turystyka@radomszczanski.pl,

2. Cel pleneru
2.1. Promowanie walorów turystycznych i kulturowych powiatu radomszczańskiego.
2.2. Zachęcenie mieszkańców do uprawiania tzw. „turystyki weekendowej”, turystyki jednego dnia.
2.3. Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz kulturowego ziemi radomszczańskiej poprzez dokumentację fotograficzną piękna powiatu, krajobrazu, architektury, urbanistyki.
2.4. Propagowanie wśród mieszkańców powiatu sztuki fotografii, integrowanie środowisk zajmujących się fotografią zarówno tych początkujących, amatorów jak i zawodowców.

3. Warunki uczestnictwa
3.1. W Plenerze mogą wziąć udział wszyscy, którzy wyrażą wolę udziału w plenerze i zgłoszą się za pomocą dostępnych źródeł komunikacji z organizatorem i będą aktywnie uczestniczyć w programie Pleneru jako fotografowie.
3.2. Uczestnictwo w Plenerze jest bezpłatne.
3.3. Przejazd uczestnicy organizują we własnym zakresie. Uczestnicy nie pokrywają kosztów związanych z wymaganymi biletami wejściowymi oraz w spotkaniu integracyjnym w dniu pleneru, na spotkaniu zostaną przekazane powiatowe materiały promocyjne każdemu z uczestników.
3.4. W przypadku osób niepełnoletnich (w dniu rozpoczęcia Pleneru) wymagana jest zgoda opiekuna prawnego/organizacji zrzeszającej na uczestnictwo w Plenerze.
3.5. Uczestnicy zapewniają sobie sprzęt fotograficzny we własnym zakresie, nie jest to obowiązkiem organizatora.
3.6. Uczestnicy pleneru fotograficznego są ubezpieczeni (polisa nie obejmuje ubezpieczenia sprzętu/mienia). Ubezpieczeniem objęci są uczestnicy, którzy minimum trzy dni przed rozpoczęciem pleneru dostarczą za pośrednictwem emalia dane wymagane do ubezpieczenia: imię nazwisko, pesel, adres.
W przypadku braku danych wymaganych w ubezpieczeniu uczestnik bierze udział w plenerze na własną odpowiedzialność i nie będzie rościł żadnych praw do organizatora w przypadku następstwa nieszczęśliwych wypadków.
3.7. Uczestnicy pleneru fotograficznego deklarujący wjazd prywatnym samochodem osobowym na tereny leśne należące Lasów Państwowych Nadleśnictwo Radomsko podczas trwania pleneru, proszeni są o dostarczenie za pośrednictwem emalia: marki i nr rej pojazdu minimum 7 dni przed rozpoczęciem pleneru celem wystąpinia o stosowne pozwolenia.

4. Prace poplenerowe
4.1. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo zobowiązują się do udostępnienia organizatorom (nie później niż 14 dni od zakończenia pleneru poprzez przesłanie fotografii droga elektroniczną na adres turytyka@radomszczanski.pl co najmniej trzech fotografii wykonanych w trakcie trwania Pleneru lub prac powstałych w oparciu o fotografie wykonane w trakcie trwania Pleneru.
Format prac – plik jpg o długości krótszego boku minimum 2000px o rozmiarze minimum 1,5 MB.
4.2. Uczestnicy udzielają na rzecz organizatorów oraz partnerów Pleneru nieodpłatnej licencji na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie prac w następujących polach eksploatacji, mających na celu promowanie Powiatu Radomszczańskiego, Pleneru i kolejnych jego edycji: wystaw poplenerowych, albumów, plakatów, zaproszeń, ulotek, publikacji w mediach (prasie, telewizji, na stronie internetowej, mediach społecznościach lub innych) autor dopuszcza do kadrowania, wykorzystywania elementów fotografii, oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania z zachowaniem autorskich praw osobistych. Ewentualne inne wykorzystanie wymaga zgody autora.
4.3. Udostępnione prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Uczestnik Pleneru ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

5. Postanowienia ogólne
5.1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne niezawinione bezpośrednio przez nich szkody, ani za wszelki zagubiony, zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
5.2. Uczestnicy Pleneru zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych, zgodnie z przepisami prawa, ponadto zobowiązują się stosować się do poleceń organizatorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektów, na których organizowany będzie Plener.
5.3. Odpowiedzialność finansową za powstałe szkody ponoszą sprawcy.
5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
O ewentualnych zmianach zarejestrowani uczestnicy zostaną bezzwłocznie powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub osobiście.
5.5. Uczestnicy zgłaszając swoje uczestnictwo, udzielają na rzecz organizatorów, partnerów Pleneru i innych uczestników – zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania Pleneru.
5.6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


6. Dane osobowe uczestników Pleneru
6.1. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w Plenerze Fotograficznym „ERA Travel przez …” i z związana z tym aktywnością na fanpage -u ERA Travel jest Powiat Radomszczański z siedzibą w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, email: starostwo@radomszczanski.pl, Tel. 446834509.
6.2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:
• podstawowe dane identyfikujące w zakresie opublikowanym przez uczestnika na swoim profilu
• dane opublikowane przez uczestnika na naszym profilu
• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, udostępnionej przez Facebook.
6.4. Dane osobowe uczestnika przetwarzane zostaną w związku z prowadzeniem fanpage ERA TRAVEL, który ma na cel informacyjny o naszej aktywności, promowaniu różnego rodzaju wydarzeń i konkursów, a także komunikacji za pośrednictwem dostępnych kanałów, tj. komentarze, chat, wiadomości.
6.5. Dane osobowe uczestnika będziemy przetwarzać przez okres istnienie fanpage ERA TRAVEL
6.6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Może także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
6.7. W żadnym wypadku dane osobowe uczestnika nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały pozyskane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.
6.8. Z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt: iod@radomszczanski.pl można się skontaktować w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.
6.9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania Pleneru.

Życzenia Świąteczne


Forum Środków Unijnych

Zakres_tematyczny_spotkania.pdf

INFORMACJA

            Informujemy, iż w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek)

                  Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny.

         Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu

                      będzie 27 kwietnia 2019 r. (sobota),

                                  w godz. 7.30 -15.30

zarządzenie_nr_32_2019_Wójta_Gminy_Kodrąb.jpg

Turniej tenisa stołowego

W piątek 29 marca 2019 r. w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie odbył się turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb. Zawody rozegrano w kategoriach: najmłodsze dziewczęta, najmłodsi chłopcy, dziewczęta kategoria wiekowa  2003-2005, chłopcy kategoria wiekowa 2003-2005, chłopcy kategoria wiekowa 2006-2007,  panów i pań.

Wszystkim biorącym udział w zawodach dziękujemy za mile spędzony wieczór, a zwycięzcom gratulujemy wygranych. Puchary najlepszym zawodnikom wręczyła Wójt Gminy Kodrąb- Bożena Krawczyk.

Rehabilitacja dla dzieci rolników

Rehabilitacja dla rolników

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

 Program szkolenia:

 1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin:.

 2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Badanie gleb

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

w terminie 25 marca – 8 kwietnia 2019 r.

poniedziałek – piątek w godzinach 730 - 1530

Zaproszenie do udziału w turnieju tenisa stołowego

                    Wójt Gminy Kodrąb zaprasza

                   do udziału w turnieju tenisa stołowego

                          o Puchar Wójta Gminy Kodrąb,

            który odbędzie się 29 marca 2019 r.  (piątek)

                    o godzinie 17.00 na hali sportowej

znajdującej się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie.

   Turniej będzie rozgrywany w kategoriach dzieci oraz dorośli.

                            Serdecznie zapraszamy!

Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości


Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunku i uznania. Państwa praca ma wyjątkowy charakter, ponieważ Sołtys jest zarówno gospodarzem jak i przedstawicielem wsi, którego mieszkańcy darzą zaufaniem.

Pragniemy Państwu życzyć zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym. Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszańcami jak i władzami samorządu przynosi radość i realizację nowych wyzwań.

 

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie odbyło się spotkanie dla Pań zainicjowane przez Panią Wójt Gminy Kodrąb– Bożenę Krawczyk. Uczniowie szkoły przygotowali spektakl pt.”Portret kobiecy”. Po zakończeniu przedstawienia Panie spędziły czas na miłych rozmowach przy kawie i ciastku.Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia

uśmiechu w codziennym życiu, zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.


Zaproszenie na Dzień KobietZaproszenie na spotkanie

Uwaga obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw, łąk i nieużytków


ZAPROSZENIE A TARGI ROLNO-OGRODNICZE-12.05.2019R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „ 2019”Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

pismo_tm.pdf

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych montażem słowno - muzycznym w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Pismo_przewodnie.pdf

załącznik1.pdf

załącznik2.pdf

załącznik3.pdf

72 rocznica śmierci "Warszyca"

19 lutego 1947 roku, na trzy dni przed wejściem w życie ustawy amnestyjnej, komuniści zamordowali w Łodzi twórcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego, generała Stanisława Sojczyńskiego ps."Warszyc” - Żołnierza Wyklętego.

Dziś w 72 rocznicę Jego śmierci władze Gminy Kodrąb złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zasłużonego rodaka, który urodził się w Rzejowicach.

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

05.03.2019r. (wtorek) o godz. 1000

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

1) Zintegrowana produkcja roślinna

2) Uprawa roślin wysokobiałkowych

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

                    Już niedługo nadejdą wyczekiwane
                         przez uczniów ferie zimowe.

               Wójt Gminy Kodrąb zaprasza do uczestnictwa
                     w zajęciach rekreacyjno-sportowych,  
                        które odbędą się na hali sportowej
                w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie
                       w dniach od 11 do 21 lutego 2019 r.
                            w godzinach od 9.00 do 12.00.

                                Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

18.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Gminnym

Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie

dla rolników nt:

1) Dopłaty bezpośrednie na rok 2019;

2) Grupy producentów rolnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Dofinansowania do kursów prawo jazdy

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

05.02.2019r. (wtorek) o godz. 1000 w Gminnym

Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie

dla rolników nt:

BHP w rolnictwie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

I N F O R M A C J A - USUWANIE AZBESTU

U S U W A N I E   A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2019 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 lutego  2019 r.

         Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Azbest_-_wniosek_2019.docx

Azbest_-_wniosek_2019.pdf

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - KURS CHEMIZACYJNY

Przypominamy o ważności kursu chemizacyjnego. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Tym samym w 2019 roku utracą ważność zaświadczenia wydane w 2014 roku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisy, które prowadzi:

Gminne Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82;

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Radomsku, ul. Wyszyńskiego 142,

tel. 44/683-79-00.

Kurs jest 1 - dniowy i opłata wynosi 80 zł .

Termin kursu będzie ustalony w momencie zgłoszenia się minimum  20 uczestników.

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2019 ROKU

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2019 r. do 25.06.2019 r. prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

  1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
  2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  3. Ziemniak.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

I. Obowiązkowo:

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

  • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
  • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

a) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
b) nazwę gatunku i odmiany,
c) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
d) numer partii materiału siewnego.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ, który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

  • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82.

Zakończenie II etapu budowy GOK-u w Kodrębie

Koniec roku 2018 to zakończenie kolejnego etapu budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie. W ramach II etapu wykonano instalacje: c.o., wod-kan. elektryczną oraz tynki i wylewki. Koszt tego etapu inwestycji to ponad 580 tys. zł. Środki na ten etap w całości pochodziły z budżetu Gminy Kodrąb. A już w styczniu ruszamy z postępowaniem przetargowym na kolejny etap inwestycji!!

Artykuły:

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki