Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

26 marca 2017 r. odbył się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb. Rozgrywki odbywały się w następujących kategoriach wiekowych:

- dziewczęta szkół podstawowych,

- chłopcy szkół podstawowych,

- dziewczęta gimnazjum,

- chłopcy gimnazjum,

- kobiety,

- mężczyźni.

Zmaganiom sportowym towarzyszyła dobra zabawa. Najlepszych zawodników nagrodzono dyplomami i pucharami, które wręczyła Wójt Gminy Kodrąb- Pani Bożena Krawczyk.

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 27 marca 2017 r.

poniedziałek - czwartek w godzinach 730 - 1530

piątek w godzinach 1200- 2000 .

Dzień Kobiet

8 marca 2017 roku, z inicjatywy Wójta Gminy Kodrąb- Pani Bożeny Krawczyk, zorganizowano spotkanie z okazji przypadającego w tym dniu Święta Kobiet. Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie przygotowali, dla licznie przybyłych na uroczystość Pań, inscenizację p.t. „Kobiety różnych czasów i sfer”. Repertuar idealnie nawiązał do przypadającego święta.

Wszystkim Paniom z okazji ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia.

Konferencja

Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków tenisa stołowego z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 26 marca (niedziela) od godziny 10 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel_do_hodowców_drobiu.pdf

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca 2017 r. Pani Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk wraz z delegacją uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą gen.Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca"

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia 29.03.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia 30.03.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice

dnia 31.03.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

• odpady wielkogabarytowe (meble)

• sprzęt agd

• sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

• opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

70 rocznica śmierci "Warszyca"

W niedzielę przypada 70 rocznica śmierci generała Stanisława Sojczyńskiego- pseudonim Warszyc, urodzonego 30 marca 1910 r. w Rzejowicach. Generał został zamordowany  19 lutego 1947 w Łodzi, był kapitanem piechoty Armii Krajowej, organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

        Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  
w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Wniosek.pdf

Wniosek.docx

Informacja dotycząca zaleceń dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 i H7 na terytorium RP, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne, podaje informację dot. zaleceń dla hodowców drobiu.

Rozporządzenie_MRiRW.pdf

INFORMACJA_DLA_HODOWCÓW_DROBIU.pdf

Turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków piłki ręcznej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w I turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 13 stycznia (piątek) od godziny 17 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki