Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

70 rocznica śmierci "Warszyca"

W niedzielę przypada 70 rocznica śmierci generała Stanisława Sojczyńskiego- pseudonim Warszyc, urodzonego 30 marca 1910 r. w Rzejowicach. Generał został zamordowany  19 lutego 1947 w Łodzi, był kapitanem piechoty Armii Krajowej, organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

        Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  
w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Wniosek.pdf

Wniosek.docx

Informacja dotycząca zaleceń dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 i H7 na terytorium RP, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne, podaje informację dot. zaleceń dla hodowców drobiu.

Rozporządzenie_MRiRW.pdf

INFORMACJA_DLA_HODOWCÓW_DROBIU.pdf

Turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków piłki ręcznej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w I turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 13 stycznia (piątek) od godziny 17 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki