Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

GMINNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZWIĄZKU OSP RP

 

W dniu 14 maja br. roku w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Kodrąb odbył się Gminny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP.   Na spotkaniu obecna była Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk .

Wybrano 10 osobowy Zarząd Oddziału Gminnego, na którego czele stanął Druh Henryk Czubaj oraz  Gminną Komisję Rewizyjną  i dwóch delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego .

Podczas spotkania przyjęto  również program  działania Oddziału Gminnego na lata 2011-2015.

 


Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Kodrąb

Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Kodrąb

Misja :
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej
i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

W gminie Kodrąb funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
w miejscowościach:

Dmenin - rok założenia 1914

Prezes: Czubaj Artur                                Naczelnik: Olbrychowski Wojciech

Gosławice- rok założenia 1926

Prezes: Czubaj Henryk                             Naczelnik: Gryglewski Sławomir

Kodrąb- rok założenia 1918

Prezes: Matras Paweł                              Naczelnik: Dula Marek

Konradów- rok założenia1955

Prezes: Mikołajczyk Mariusz                    Naczelnik: Kawka Marcin

Lipowczyce- rok założenia 1929

Prezes: Kozielewski Krzysztof                        Naczelnik: Kopcik Zygmunt

Rzejowice- rok założenia 1918

Prezes: Chojnacki Tomasz                      Naczelnik : Modrzejewski Jacek

Smotryszów- rok założenia 1908

Prezes: Maszczyk Karol                         Naczelnik: Kowalski Radosław

Widawka- rok założenia 1953

Prezes: Jędrzejczyk Jacek                       Naczelnik: Kosiński Cezary

Wola Malowana- rok założenia 1967

Prezes: Gaik Józef                                  Naczelnik: Kowalczyk Aleksander

Zapolice- rok założenia 1962

Prezes: Kaczmarek Grzegorz                  Naczelnik: Ciupiński Jan

 

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki