Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Wizyta w salonie fryzjerskim

W dniach 26.11.2012 r. do 28.11.2012 r. dla uczestników projektu zorganizowana została wizyta w salonie fryzjerskim. W wizycie udział wzięło łącznie 11 uczestników projektu. Wizyta w salonie fryzjerskim zorganizowana została jako zakończenie zajęć z kreowania własnego wizerunku.

Wyjazd do kina

W dniu 10.11.2012 r. zorganizowany został wyjazd od kina „Helios” w Piotrkowie Trybunalskim. Wyjazd zaplanowany został dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin.  Łącznie w wyjeździe udział wzięło 25 osób oraz dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość obejrzeć pokaz filmowy 3D , była to bajka „Hotel Transylwania”.

 


Zajęcia indywidualne z psychologiem

W dniach 12.11.2012 r. do 14.11.2012 r. zorganizowane pozostały indywidualne zajęcia z psychologiem. Każdy z uczestników projektu odbył po 2 godziny konsultacji psychologicznych. Zajęcia odbywały się na sali szkoleniowej Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie oraz na sali konferencyjne Urzędu Gminy w Kodrębie.  Zajęcia te zakończyły cykl zajęć organizowanych z psychologiem. W spotkaniach indywidualnych udział wzięło łącznie 11 osób.

Grupowe zajęcia z kreowania własnego wizerunku

W dniach 5.11.2012 r. do 07.11.2012 r. odbyły się grupowe zajęcia z kreowania własnego wizerunku. Zajęcia zorganizowane zostały na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie. W zajęciach udział wzięło 11 BO. Tematyka zajęć to m.in. autoprezentacja, taktyki werbalne i niewerbalne w autoprezentacji, zasady wykonywani makijażu i fryzur oraz zasady ubioru.

Spotkanie informacyjne z psychologiem

W dniach 17.09.2012 r. oraz 18.09.2012 r. odbyło się spotkanie informacyjne z psychologiem. Spotkanie te zorganizowane został w ramach działań środowiskowych i miało na celu wzmocnienie ról rodzicielskich uczestników projektu. Na spotkaniu omówione został temat konfliktów rodzinnych, sposobów ich rozwiązywania oraz problem porozumiewania się w rodzinie. Na spotkanie każdy z uczestników projektu mógł zaprosić członków swojej rodziny.

Kurs zawodowy

W okresie wrzesień – październik zorganizowany został kurs zawodowy „Profesjonalny sprzedawca z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego”

Kurs składał się z dwóch modułów:

Moduł I -  Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym

Moduł II  - Kierowca wózków jezdniowych

Kurs prowadzony był przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Kurs odbywał się na sali szkoleniowej w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie oraz w Radomsku.

W kursie udział wzięło 11 BO. Kurs zakończony został egzaminem wewnętrznym (Moduł I)oraz egzaminem zorganizowanym przez Urząd Dozoru technicznego (Moduł II). Wszyscy kursanci ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Kurs przyczynił się do zdobycia przez uczestników nowych i cennych kwalifikacji zawodowych, a tym samym do podniesienia ich pozycji na rynku pracy.

Wyjazd do Zakopanego

W dniach 24.08.2012 r. do 27.08.2012 r. zorganizowany został wyjazd do Zakopanego. Wyjazd zaplanowany został dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin. W wyjeździe udział wzięło łącznie 20 osób oraz dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie.

Dla uczestników wyjazdu zaplanowano następujące atrakcje:

- zwiedzanie Zakopanego oraz Gubałówki

- wycieczka piesza do Doliny Kościeliskiej, w tym zwiedzanie Jaskini Mroźnej

- wjazd kolejką na Kasprowy Wierch

- wejście do Aquaparku w Zakopanem

- przejazd bryczkami zakończony ogniskiem wraz z występem kapeli góralskiej.

Ogłoszenie o poszukiwaniu usługodawcy w zakresie szkoleń

Informacja_o_poszukiwaniu_uslugodawcy.pdf

Kurs komputerowy

W dniach od 20.07.2012 r. do 30.07.2012 r. odbywał się kurs komputerowy „Podstawy obsługi komputera”. W kursie udział wzięło 9 osób. Kurs przeznaczony został dla tych uczestników projektu, którzy nie posiadają umiejętności obsługi komputera. Kurs odbywał się na sali komputerowej Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. Kurs rwał łącznie 40 godzin dydaktycznych.


Grupowe warsztaty z zasad skutecznego zarządzania budżetem domowym

W dniach 03.07.2012 r. do 10.07.2012 r. zorganizowanych zostało 5 warsztatów grupowych z zasad skutecznego zarządzania budżetem domowym. Warsztaty miały na celu podniesienie kompetencji życiowych uczestników projektu. W spotkaniach udział wzięło 11 osób.  Warsztaty zorganizowane zostały na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie. Warsztaty trwały łącznie 30 godz. dydaktycznych.Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym

W dniach 11.07.2012 r. do 13.07.2012 r. oraz 17.07.2012 r. do 19.07.2012 r. zorganizowane zostały indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W spotkaniach udział wzięło łącznie 11 uczestników projektu. Dla każdego uczestnika zorganizowanych zostało 5 godzin dydaktycznych spotkań. Podczas spotkań doradcy zawodowi wraz z uczestnikiem opracowali Indywidualny Plan Działania. 

Spotkanie z przedstawicielami instytucji

Podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym zorganizowane zostały dwa spotkania z przedstawicielami różnych instytucji. Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało ze Starszym Cechu – Panem Waldemarem Gołąb, który reprezentowała Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Kolejne spotkanie zorganizowane zostało z Panią Marianną Górską wieloletnim pracownikiem PSS „Zorza”. Na spotkaniach tych uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się jakie są istotne czynniki w poszukiwaniu pracy w różnych zakładach produkcyjnych i rzemieślniczych, jak wygląda praca w zakładach spożywczych itp.

Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym

Od dnia 27.06.2012 r. rozpoczęły się grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Zajęcia odbywają się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie. Będą trwały łącznie 30 godzin dydaktycznych.  

Głównym celem organizowanych zajęć jest zapoznanie BO z efektywnymi metodami poszukiwania pracy, wzrost umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy, poznanie zasad sporządzania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej itp.
Wyjazdowe warsztaty psychologiczne grupowe

W dniach 01.06.2012 r. do 02.06.2012 r. odbyły się grupowe warsztaty psychologiczne zorganizowane podczas wyjazdu do Spały. Łącznie podczas wyjazdu odbyło się 12 godzin dydaktycznych warsztatów. Pobyt dla uczestników zapewniony został w Rezydencji Spalskiej. Podczas wyjazdu zorganizowana została także kolacja bankietowa oraz karaoke. Pobyt uwieńczony został pamiątkową fotką z katarskim lekkoatletą specjalizującym się w skoku wzwyż: Mutazem Essa Barshimem

Indywidualne warsztaty psychologiczne

W dniach 25.06.2012 r. do 31.05.2012 r. odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem. Każdy z uczestników projektu uczestniczył w 3 godzinach dydaktycznych spotkania. W miesiącu listopadzie zaplanowane zostały jeszcze 2 godziny dydaktyczne spotkań indywidualnych.


Warsztaty psychologiczne grupowe

W terminie od 18.05.2012 r. do 24.05.2012 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie odbywają się grupowe warsztaty psychologiczne.

Warsztaty psychologiczne

Od dnia 18.05.2012 r. rozpoczął się cykl warsztatów psychologicznych. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich uczestników projektu. Harmonogram warsztatów przedstawia się następująco:

I.                    W terminie od 18.05.2012 r. do 24.05.2012 r. grupowe warsztaty psychologiczne, łącznie 30 godzin dydaktycznych warsztatów.

II.                  W terminie 25.05.2012 r. do 31.05.2012 r. indywidualne spotkania z psychologiem dla wszystkich uczestników po 3 godziny dydaktyczne dla każdego uczestnika.

III.                W terminie od 01.06.2012 r. do 02.06.2012 r. – wyjazdowe warsztaty psychologiczne, łącznie 12 godzin dydaktycznych warsztatów. Wyjazdowe warsztaty psychologiczne zorganizowane zostaną do Spały.

Główne cele zajęć z psychologiem to:

- umożliwienie uczestnikom warsztatów lepszego poznania siebie, swoich możliwości i potencjału

- doskonalenie komunikacji interpersonalnej

- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem

- trening asertywności

Spotkanie informacyjne dla uczestników projektu

Dnia 17.05.2012 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie odbyło się spotkanie informacyjne. W spotkaniu udział wzięli wszyscy uczestnicy projektu, koordynator projektu oraz pracownic socjalni. Na spotkaniu przedstawiony został harmonogram realizacji zajęć w projekcie oraz omówione zostały podstawowe sprawy organizacyjne.

Informacja o wyborze psychologa w projekcie „Głowa do góry” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie

ogłoszenie_o_wynikach_naboru.jpg

Nabór na stanowisko psychologa w projekcie „Głowa do góry” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje kandydata na stanowisko psychologa w projekcie systemowym „Głowa do góry” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL.

nabór_psycholog.pdf

Zakończenie rekrutacji do projektu systemowego ,,Głowa do góry’’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 29.02.2012 r. zakończyła się rekrutacja do projektu systemowego ,,Głowa do góry’’ współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Bezpośrednia rekrutacja uczestników projektu odbyła się poprzez wyłonienie z osób, które zgłosiły się i wypełniły ankietę rekrutacyjną, grupy 11 osób (11 kobiet) spełniających wymogi formalne. Wśród uczestników projektu znajduje się: dziewięć osób bezrobotnych oraz dwóch rolników. Pośród  w/w osób są dwie osoby niepełnosprawne. W miesiącu marcu osoby te podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie.

Z w/w zostaną zawarte kontrakty socjalne, które określą działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i uczestnika projektu, zmierzające do poprawy jego sytuacji życiowej.

            Dla uczestników projektu planuje się następujące formy wsparcia:

-warsztaty z psychologiem indywidualne (po 5 godz. dla wszystkich uczestników projektu)
i grupowe (30 godz.). Ponadto zaplanowano zorganizowanie wyjazdu integracyjnego na terenie woj. Łódzkiego, na którym odbędzie się 12 godz. warsztatów z psychologiem;

-warsztaty z doradcą zawodowym indywidualne (po 5 godz. dla każdego uczestnika projektu) i grupowe (30 godz.);

-kurs komputerowy – zakres podstawowy (40 godz.);

-poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych:

a)  warsztaty z zasad skutecznego zarządzania budżetem domowym (30 godz.);

b) zajęcia z kreowania własnego wizerunku (18 godz.) zakończone wizytą w salonie fryzjerskim;

-szkolenia zawodowe (wymiar godzin będzie zgodny ze standardami określonymi przez MPiPS);

-skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia (wg. ustalonych potrzeb uczestników projektu).

Dla wszystkich uczestników projektu oraz członków ich rodzin zaplanowano działania

o charakterze środowiskowym, tj.:

- czterodniowy wyjazd o charakterze kulturalno-turystycznym w góry;

- dwa spotkania informacyjne z psychologiem(po 4 godz.) dla uczestników projektu oraz osób z najbliższego otoczenia;

-wyjazd do kina;

-organizacja i udział w spotkaniu Wigilijnym.

Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych.

Rekrutacja uczestników projektu "Głowa do góry"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż od dnia 02.01.2012 r. rozpoczęta została rekrutacja uczestników do projektu systemowego „Głowa do góry” na rok 2012.

Projekt przewidziany jest dla grupy 11 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, bezdomnych przebywających na terenie gminy oraz rolników o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym osób korzystających z pomocy społecznej. W projekcie przewiduje się udział 2 osób niepełnosprawnych.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie – w budynku Urzędu Gminy, 97 – 512 Kodrąb, przy ul. 22 lipca 7 (pokój nr 6) w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.
Biuro projektu czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
tel. stacjonarny: 44 681 93 25 wew. 43
tel. kom: 502 127 920 lub 502 127 905
e-mail: gopskodrab.efs@op.pl
Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację:
- Magdalena Buczyńska
- Małgorzata Kempa
- Elżbieta Stefanek

Rekrutacja uczestników projektu trwa do dnia 29.02.2012 r. Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu z zaplanowane zostały:

- warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe, w tym jedne warsztaty grupowe zorganizowane podczas trzy dniowego wyjazdu na terenie województwa łódzkiego
- warsztaty z doradcą zawodowym indywidualne i grupowe
- warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe przeznaczone dla rodziców
- kurs komputerowy w zakresie podstawowej obsługi komputera
- kurs zawodowy dobrany według potrzeb i predyspozycji uczestników projektu
- warsztaty z kreowania własnego wizerunku zakończone wizytą w salonie fryzjerskim
- warsztaty z zasad skutecznego zarządzania budżetem domowym
- wyjazd integracyjny w góry wraz z jednym członkiem rodziny
- wyjazd do kina wraz z dziećmi
- spotkanie Mikołajkowe dla uczestników projektu, ich rodzin oraz innych mieszkańców gminy Kodrąb
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego dla każdego uczestnika projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki