Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Artykuły:

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

W dniu 06.12.2013r., na hali sportowej przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb.

W Turnieju uczestniczyło 7 drużyn pochodzących z terenu gminy Kodrąb.

Turniej przebiegał bez zakłóceń, w miłej, sportowej atmosferze. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone, a pierwszy zespół dodatkowo otrzymał puchar. Na potrzeby organizacji zawodów zakupiono napoje oraz sprzęt sportowy. Fundusze na organizację turnieju pochodziły z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.

Po rozegraniu wszystkich meczy wyłoniono zwycięzcę turnieju, którym została drużyna pochodząca z miejscowości Kodrąb, II miejsce zajęli uczestnicy z Rzejowic, na III miejscu uklasyfikowali się zawodnicy z Woli Malowanej.

Organizatorami Turnieju byli:

-        Wójt Gminy Kodrąb - Bożena Krawczyk

-        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie

-        Ludowy Klub Sportowy reprezentowany przez Pana Bogusława Mizińskiego.

Pozytywne reakcje uczestników utwierdziły nas jednocześnie w przekonaniu, że Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, rozegrany już po raz kolejny,
z pewnością będzie kontynuowany w następnych latach. Zatem już teraz zapraszamy do przyszłorocznej, sportowej rywalizacji …

Mikołajki 2013

I znowu było radośnie …

6 grudnia 2013 roku  w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci pochodzących z terenu gminy Kodrąb.

Uroczystość została rozpoczęta przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kodrębie, którzy przygotowali program artystyczny na tą okazję.

Przygotowano 110 paczek i wszystkie rozdano dzieciom. W paczkach znajdowały się słodkie upominki. Prezenty zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizatorami spotkania był Wójt Gminy Kodrąb oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.

Jubileusz 100 rocznicy urodzin

Niecodzienna uroczystość  miała miejsce w dniu 24 listopada 2013 r. w gminie Kodrąb. Mieszkanka Woli Malowanej   Pani Bronisława Czajka  obchodziła jubileusz setnej rocznicy urodzin.

Pani Bronisława świętowała w otoczeniu swojej licznie zgromadzonej rodziny: córek, wnuków  i prawnuków.

Gratulacje, kwiaty, prezenty  i życzenia,  kolejnych 100 lat w zdrowiu złożyli osobiście: Wójt Gminy Kodrąb - Pani Bożena Krawczyk,  Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb – Pan Grzegorz Wierzbicki,  Radny Rady Gminy Kodrąb – Pan Janusz Buss, Sołtys sołectwa Wola Malowana – Pan Zbigniew  Jasnos oraz   Kierownik USC – Pani Elżbieta Markiewicz.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele KRUS-u.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

22 listopada 2013 r.  w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W  imieniu  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej  medale  wręczyła  Wójt  Gminy  Kodrąb – Pani Bożena Krawczyk.

Odznaczeni zostali:

Państwo  Irena i Fabian Kempowie

Państwo Teresa i Ignacy Kowalczykowie

Państwo Eugeniusz i Wiesława Staszewscy

Państwo Krystyna i Bernard Tomaszewscy

Państwo Alina i Kazimierz Zawadzcy

Państwo Marianna i Bogdan Tomalowie

 Państwo Zofia i Krzysztof  Szymańscy

Państwo Leokadia i Zbigniew Pytkowscy

Państwo Wiesława i Bogusław  Ciupowie

Państwo Mieczysława i Alfred Wielochowie

Państwo Jadwiga i Benedykt Michalscy

Państwo Jadwiga i Stefan Chytowie

Jubilaci, otrzymali również kwiaty i prezenty  ufundowane przez Gminę Kodrąb. A potem przy lampce szampana i słodkim poczęstunku, w towarzystwie najbliższej rodziny, wspominali dawne lata.

Pary, które nie mogły wziąć udziału w uroczystości zostały odznaczone medalami w miejscu zamieszkania.

Dostojnym Jubilatom, życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha, życzliwej opieki i miłości ze strony najbliższych oraz doczekania kolejnych wspaniałych  jubileuszy.

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

11.11.2013 r. (poniedziałek) odbyły się uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Odczyt nt. „11 listopada symbolem wolności wszystkich Polaków” wygłosiła Pani Agnieszka Podolska- z-ca Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku. Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie złożono kwiaty pod obeliskiem znajdującym się na cmentarzu w Kodrębie.

Ślubowania i pasowania na pierwszoklasistę

7 listopada 2013 to pamiętna data dla Pierwszoklasistów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach. W tym dniu punktualnie o godzinie 10 rozpoczęła się uroczystość Ślubowania i Pasowania na ucznia tej szkoły. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pani Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk, Kierownik GOPS-u Renata Kowalska,  Radni wsi Rzejowice Pani Iwona Skura, Pan Ryszard Śliwa, sołtys wsi Rzejowice Pani Małgorzata Trzeciak, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aldona Gizeweter oraz nauczyciele na czele z Panią Dyrektor Elżbietą Lewandowską.Na tę uroczystość przybyli licznie również rodzice i starsze koleżanki i koledzy bohaterów tej uroczystości. Uczniowie klasy I wspierani przez wychowawczynię Dorotę Matyjak zaprezentowali program artystyczny, recytowali wiersze,śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet flagowy szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej ustanowiony został w 1972 roku – data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Jest obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą. Upamiętniony został również w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach.

XII Święto Ziemniaka w Dmeninie

W niedzielę 22.09.2013r. na placu szkolnym w Dmeninie odbyła się impreza „XII Święto Ziemniaka”. Organizacja imprezy współfinansowana była ze środków UE w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizatorem imprezy była Gmina Kodrąb w partnerstwie FH Bugaj.

Wśród atrakcji był m.in. występ zespołu „Widawianki” oraz występ kabaretowy Tadeusza Drozdy.

Największe emocje wzbudziły konkursy związanie z ziemniakami.

Dla najmłodszych uczestników były przygotowane różnorodne  konkursy zręcznościowe: rzut ziemniakiem do celu oraz sadzenie i zbieranie ziemniaków na czas.

Konkurs na największą bulwę ziemniaczaną wygrał ziemniak odmiany finezja, który ważył 1,300kg i został wyhodowany przez Pana Radosława Szpejdę z Gosławic, na drugim miejscu uplasował się ziemniak odmiany wineta ważący 1,265kg Pana Andrzeja Bogacza z Dziepółci, a na trzecim ziemniak Pana Sławomira Wieczorka z Teodorowa Małego odmiany wineta, ważący 1,255kg. Odbył się również konkurs „Podnoszenia worka z ziemniakami”, który ważył 20kg. Wygrał go Kamil Florkiewicz z Zakrzewa, który ciężar podniósł 56 razy. Drugie miejsce zdobył Jarosław Werfel ze Stefanii – 53 podniesienia, trzecie miejsce- Tomasz Ociepski z Gosławic, który podniósł ciężar 35 razy.

Zwycięzcą „Międzysołeckiego konkursu kulinarnego” było Sołectwo Zakrzew, II miejsce zajęło Sołectwo Dmenin, a III Sołectwo Wola Malowana.

Podczas tegorocznego „XII Święta Ziemniaka”  Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi uhonorował 10 w osób, którym zostały wręczone Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Podczas święta ziemniaka zostały rozdane również nagrody w ramach rozstrzygnięcia plastycznego konkursu profilaktycznego „Szlachetne zdrowie – zły wpływ picia alkoholu i używania środków odurzających” dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicy w Dmeninie.

Uwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna przy muzyce zespołu Fantastic.

Patronat medialny nad imprezą sprawowała TVP Łódź i NTL Radomsko.

08.09.2013 r. - Kombatanci na Jasnej Górze

W święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny przypadające 8 września, na Jasnej Górze tradycyjnie została odprawiona Msza św. odpustowa.

Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.00 na Jasnogórskim Szczycie, a przewodniczył jej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W modlitwie wzięli udział uczestnicy Pielgrzymki Kombatantów Armii Krajowej, Pielgrzymki Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Bractwo Najśw. Maryi Panny Królowej Korony Polski działające przy Jasnej Górze oraz pielgrzymi – w sumie kilka tysięcy osób. Mimo złego stanu zdrowia i podeszłego wieku, przybyli kombatanci z całego kraju, wystawiając przeszło 15 pocztów sztandarowych. Przybyli po to, żeby się pomodlić za bohaterów, którzy zginęli, i za Polskę.

Po uroczystościach złożyli biało-czerwoną wiązankę kwiatów przed pomnikiem ojca Augustyna Kordeckiego, przeora zakonu paulinów i dowódcy obrony klasztoru podczas oblężenia Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego.

Wyjazd dla kombatantów pochodzących z terenu gminy Kodrąb i dla ich rodzin został zorganizowany przez Wójta gminy Kodrąb.

Narodowe czytanie Fredry

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W tym roku do akcji przyłączyła się również Gminna Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie.

7 września 2013 roku przedstawiciele klas drugich gimnazjum, członkowie komisji oświaty oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego czytali wspólnie „Zemstę” Aleksandra Fredry.

Hołd bohaterom września

Pierwsze dni września w powojennej Polsce przypominają nam o Kampanii Wrześniowej, której głównym zadaniem była obrona terytorium kraju przed agresją wojsk III Rzeszy, a później Armii Czerwonej. 3 września 1939 roku ma terenie dzisiejszej Gminy Kodrąb doszło do zestrzelenia walczących z najeźdźcą polskich lotników należących  do 55. Eskadry Bombowej. Jak co roku, w miejscu wiecznego  spoczynku podporucznika obserwatora Czesława Podogrodzkiego i kaprala strzelca Bolesława Leśniewskiego, władze Gminy Kodrąb oraz Dyrekcja i  uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  w Kodrębie złożyły symboliczny hołd poległym.

 

Energetyczny tornister

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 26 najbardziej potrzebujących pierwszoklasistów z terenu gminy Kodrąb otrzymało 28 sierpnia 2013 roku tornistry z wyprawkami szkolnymi. Uroczyste wręczenie z udziałem Wójt Gminy Kodrąb Bożeny Krawczyk i władz PGE zorganizowano w urzędzie miasta.

W plecakach przyszli pierwszoklasiści znaleźli zeszyty, piórniki z wyposażeniem, kredki, mazaki, bloki rysunkowe i techniczne, bibułę, papier kolorowy, klej, nożyczki, plastelinę a także słodycze. Fundatorem wyprawek jest PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź -Teren, która realizuje na terenie województwa łódzkiego akcję "Energetyczny tornister".

Po oficjalnym rozdaniu plecaków odbyła się cześć edukacyjno- konkursowa. Dzieci wysłuchały pogadanki o bezpiecznym obchodzeniu się z prądem oraz wzięły udział w konkursie. Dla najmłodszych przygotowano słodki poczęstunek.

Półkolonie w Zakopanem

W dniach 24 – 25.08.2013r. z budżetu gminy Kodrąb w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 zorganizowano w miejscowości Biały Dunajec, w pobliżu Zakopanego, półkolonie letnie dla 45 dzieci pochodzących z terenu naszej gminy. Program półkolonii oparty został na organizacji zajęć mających na celu zapewnienie dzieciom aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

O niezwykłym uroku Zakopanego, wspaniałym klimacie i bogatej, tatrzańskiej przyrodzie, uczestnicy wycieczki usłyszeli od tatrzańskiego przewodnika towarzyszącego nam podczas wypraw.

Podczas półkolonii uczestnicy skorzystali z niżej wymienionych atrakcji:

-        Wejście na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego,

-        Wycieczka do Doliny Strążyskiej,

-        Wjazd kolejką na Gubałówkę i zjazd wyciągiem z Butorowego Wierchu,

-        Zwiedzanie ciekawych miejsc w Zakopanem ( Kościół Matki Bożej Częstochowskiej, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium Fatimskie na Krzeptówkach,

-        Wycieczka do Doliny Kościeliskiej,

-        Spacer głównym deptakiem Zakopanego – Krupówkami.

Wszystkim uczestnikom półkolonii dopisywał dobry humor i piękna pogoda. Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami pozostanie na długi czas w pamięci dzieci i młodzieży.

Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu gminy Kodrąb

W dniu 4 sierpnia 2013 roku w Kodrębie odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu gminy Kodrąb.

            W zawodach uczestniczyło 9 sekcji OSP oraz jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza reprezentująca OSP Kodrąb.

            Wyniki rywalizacji oceniała Komisja Sędziowska której przewodniczył  st. kpt. Karol Bednarski dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

            W klasyfikacji ogólnej (ćwiczenie bojowe + sztafeta pożarnicza) kolejne miejsca zajęły drużyny:

    I miejsce – OSP Wola Malowana

   II miejsce – OSP Kodrąb

  III miejsce – OSP Smotryszów I

  IV miejsce – OSP Zapolice

   V miejsce – OSP Rzejowice

  VI miejsca – OSP Smotryszów II

 VII miejsce – OSP Dmenin

VIII miejsce – OSP Gosławice

  IX miejsce – OSP Lipowczyce 

          Pierwsze trzy drużyny oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kodręba otrzymały pamiątkowe puchary natomiast wszystkie startujące drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali Wójt Gminy Kodrąb Pani Bożena Krawczyk oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomsku a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Kodrębie druh Henryk Czubaj.

        Zawody zakończyły się tradycyjną „grochówką” przygotowaną przez Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR - MARKOT” z Klizina.

 

Piknik Strażacki w Gminie Kodrąb

29 czerwca 2013 r. od godz. 15.00 mieszkańcy Gminy Kodrąb uczestniczyli w imprezie pn. Piknik Strażacki w Gminie Kodrąb współfinansowany w ramach działania 413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
          Organizatorami uroczystości byli :Gmina Kodrąb w partnerstwie z  Ochotniczą Strażą Pożarną  w Kodrębie.

          W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Kodrąb- Bożena Krawczyk przedstawiciele Komendy Państwowej Straży Pożarnej z Radomska,  Komendy Powiatowej Policji z Radomska, samorządowcy szczebla powiatowego i gminnego, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kodrąb.

          Początek imprezy zapoczątkowały pokazy drabiny strażackiej KPPSP w Radomsku, pokazy ratownictwa drogowego oraz prezentacja KP Policji w Radomsku.

Podczas imprezy  odbyły się zabawy rekreacyjne:

- przeciąganie liny o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

- jazda na rowerze o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb

- rozwijanie  i zwijanie odcinka strażackiego na czas o Puchar Prezesa OSP Kodrąb

Podczas imprezy piknikowej dzieci mogły bezpłatnie skorzystać z wesołego miasteczka: zjeżdżalni i zamku.

Atrakcją dla uczestników imprezy był występ kapeli góralskiej, Zespołu Widawianki. O  godz.20.00 wystąpiła gwiazda wieczoru- Zespól Model Mt& Modelika.

Wspólne grillowanie przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną z Kodręba umilał występ zespołu ANTRAX, który bawił społeczność niemalże do białego rana.

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała firma ochroniarska RANGER.

Przez teren gminy Kodrąb przejechał Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków

W dniu 29 czerwca 2013 roku przez teren gminy Kodrąb przejechał Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Był to czwarty, jednocześnie ostatni etap ostatni wyścigu na trasie Radomsko – Łódź przez Przedbórz o długości 153 km.

     W zabezpieczeniu trasy udział wzięli strażacy z OSP Konradów, Gosławice, Widawka, Wola Malowana i Rzejowice. Łącznie 26 strażaków zabezpieczało             18 skrzyżowań z drogą krajową nr 42.

     Czwarty etap wygrał Sebastian Forke (Niemcy/NSP Ghost), najlepszy            z Polaków był Grzegorz Stępniak (CCC Polsat Polkowice), który zajął                 4 miejsce.

      Cały wyścig wygrał Witalij Popkow (Ukraina/ISD), najlepszy z Polaków był Kamil Zieliński (Las Vegas Power Energy Drink)

Koniec roku szkolnego

26  czerwca uczniowie ze szkół  w Kodrębie i  Rzejowicach odebrali  świadectwa i zaczęli dwumiesięczny odpoczynek. W każdej  ze szkół uczniowie przygotowali  występy artystyczne, po  których nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniami oraz nagród Wójta Gminy Kodrąb dla uczniów z klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjum, którzy  osiągnęli najlepsze wyniki  w nauce i  sporcie. Życzymy wszystkim, aby  wakacyjny  czas był beztroski i bezpieczny.

Szkolna Spartakiada Rekreacyjno – Sportowa w PSP w Rzejowicach

W dniu 25.06.2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach została zorganizowana Szkolna Spartakiada Rekreacyjno – Sportowa. Jest to już druga impreza o takim charakterze. Współorganizatorem imprezy był Wójt Gminy Kodrąb oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kodrębie.

Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej, zachęcanie do aktywności ruchowej, wzmacnianie wiary we własne siły oraz przygotowanie do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami, wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego oraz dostarczenie dzieciom radości.

Poszczególne zadania, które miały wykonać drużyny, wymagały od zawodników zwinności, skoczności i szybkości. Ważna była również umiejętność współpracy w zespole.

Dzieci radziły sobie znakomicie we wszystkich konkurencjach.

Uczestnicy spartakiady otrzymali medale i dyplomy. Zrealizowany  program zawierał działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia.

W związku z zorganizowaną spartakiadą,  Wójt Gminy Kodrąb, Bożena Krawczyk przekazała na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach stroje sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach za kwotę 1.100,00 zł.

Impreza sportowa została dofinansowana ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.

Szkolna Spartakiada Sportowa pod hasłem „kibicuję fair play" w ZS-G w Kodrębie

W dniach 19 - 20 czerwca 2013r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie odbyła się Szkolna Spartakiada Sportowa pod hasłem „kibicuję fair play”, w której wzięli udział wszyscy uczniowie wyżej wymienionej placówki. Celem głównym Spartakiady było propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczniowie wzięli aktywny udział m.in. w następujących konkurencjach sportowych:

-       Wyścigi rzędów

-       Turniej piłki nożnej

-       Biegi przełajowe

-       Turniej piłki siatkowej

-       Rywalizacja międzyrocznikowa w przeciąganiu liny

-       Mecz piłki siatkowej uczniowie – rodzice – nauczyciele

Podczas podsumowania wyników rywalizacji sportowej Wójt Gminy wraz
z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kodrębie  wręczyli zwycięzcom poszczególnych konkurencji pamiątkowe medale i dyplomy.

W czwartek 20 czerwca 2013r., na zaproszenie Wójta Gminy Kodrąb Bożeny Krawczyk oraz Księdza Szymona Stępniaka, przyjechał  kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Jakub Błaszczykowski.  Spotkanie z Kubą cieszyło się wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów jak i dorosłych. Każdy miał możliwość porozmawiania z zawodnikiem Borussi Dortmund, zadać mu pytanie, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie czy wziąć autograf od gwiazdy polskiej reprezentacji. Błaszczykowski chętnie odpowiadał na wszystkie pytania swoich fanów. W trakcie jego rozmowy z kibicami, mieliśmy okazje usłyszeć o początkach jego kariery, piłkarskim idolu, grze i treningach w Borussi, finale Ligi Mistrzów czy sprawach prywatnych.

Realizacja zajęć sportowych jest jednym z elementów profilaktyki, realizowanej zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Kodrąb w roku 2013.

Szkolna Spartakiada Sportowa została sfinansowana z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie. W najbliższym czasie w związku z aktywnością fizyczną wykazaną ze strony uczniów Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kodrębie, w/w placówka zostanie doposażona
w niezbędny sprzęt sportowy.

Spartakiada w oczach uczestników i organizatorów spełniła swoje zadanie. Zostały zrealizowanie wszystkie postawione cele.

Gminne Święto Strażaka

      W dniu 26 maja 2013 roku w Rzejowicach odbyło się Gminne Święto Strażaka. Po zbiórce pododdziałów strażacy udali się na uroczystą Mszę Świętą, którą odprawił Ksiądz Jan Jegierski, a następnie odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie której medalami za zasługi dla pożarnictwa uhonorowano zasłużonych strażaków a także statuetkami Wójta Gminy Kodrąb osoby zasłużone dla ochrony przeciwpożarowej z terenu Rzejowic. Po uroczystościach oficjalnych zaproszono wszystkich na strażacką majówkę.

      W uroczystości uczestniczyli strażacy ze wszystkich jednostek OSP              z terenu Gminy Kodrąb, zaproszeni goście oraz miejscowe społeczeństwo.       

     Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

Przedstawiciele władz związku OSP i Państwowej Straży Pożarnej:

- Druh Henryk Czubaj – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego,.

- Druh Jerzy Kaczmarek – członek ZOW Zw OSP RP w Łodzi, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomsku,

- Brygadier Marek Jankowski – Komendant Powiatowy PSP w Radomsku,

Przedstawiciele władz samorządowych:

- Wójtowie Gmin Kodrąb i Masłowice: Pani Bożena Krawczyk i Pan Bogusław Gontkowski,

- Druh Robert Zakrzewski – Starosta Radomszczański, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomsku

- radni Gminy Kodrąb na czele z przewodniczącym Rady Gminy Panem Grzegorzem Wierzbickim

Czytająca gmina

22 maja 2013r. o godz. 17:00  w Szkole Podstawowej w Rzejowicach odbyło się „ Spotkanie z bajką” – uroczystość zorganizowana przez nauczycieli: wychowawczynię oddziału przedszkolnego Annę Trzeciak oaz oraz bibliotekarkę Lucynę Błędowską.

Całej imprezie przyświecała idea ogólnopolskiej akcji społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

W czasie  tej uroczystości dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały spektakl bajkowy, którego głównym celem było zaprezentowanie literatury dziecięcej oraz  ukazanie jej wartości.

Po spektaklu zaproszeni goście czytali wszystkim dzieciom bajeczki i wierszyki, byli wśród nich: Pani Wójt Gminy Kodrąb  Bożena Krawczyk, Pani Sekretarz Gminy Kodrąb Lidia Sznelińska, Pani Dyrektor SP W Rzejowicach Elżbieta Lewandowska, radna wsi Rzejowice Iwona Skura, sołtys wsi Rzejowice Małgorzata Trzeciak, Przewodnicząca rady rodziców Aldona Gizeweter, Anna Kopiecka, Sylwia Bernat.

  Uroczystość wszystkim się bardzo podobała, a zaproszeni goście wykazali chęć kontynuacji akcji w kolejnym roku.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

28.04.2013 r.  w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym odbył się gminny turniej tenisa stołowego.

Najlepsi okazali się w grupie dziewcząt ze szkół podstawowych: Kamińska Wiktoria, Sałacińska Natalia, Gagorowska Kamila, w grupie chłopców: Pągowski Bartłomiej, Szewczyk Seweryn, Niedźwiecki Filip, w grupie dziewcząt z gimnazjum: Bus Klaudia, Szumacher Klaudia, Tramś Magdalena, w grupie chłopców: Gagorowski Krystian, Szewczyk Adrian, Kuliś Damian, w grupie kobiet: Barbara Zdzierak, Szumacher Anna, Czubaj Krystyna, w grupie mężczyzn: Miziński Piotr, Miziński Bogusław, Dobrowolski Arkadiusz.

Zwycięzcom gratulujemy!

VI Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego

5 kwietnia 2013 r. zawodnicy biorący udział w VI Spartakiadzie Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego gościli w Kodrębie.

Do zawodów zgłosiło się osiem drużyn z gmin Dobryszyce, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyn oraz drużyna Starostwa Powiatowego. Zawodnicy brali udział w zawodach w konkurencjach w których należało wykazać się siłą (podnoszenie odważnika, rzut piłką lekarską), celnością (ringo, rzut lotką, rzuty do kosza), sprawnością (slalom sprawnościowy) czy skocznością (skok z miejsca w dal).

Po zaciętej rywalizacji po raz kolejny na swoim terenie wygrała drużyna Kodręba. Drugie miejsce przypadło w udziale drużynie z Dobryszyc, trzecie zaś wywalczyły Masłowice. Kolejne miejsca zajęły Kobiele Wielkie, Starostwo, Przedbórz, Wielgomłyny i Kamieńsk.  

Rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Koszyk Wielkanocny”

W dniu 27.03.2013r. w budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Koszyk Wielkanocny”. Celem konkursu było:

-        rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców gminy Kodrąb

-        powrót do tradycji wykonywania koszyków wielkanocnych

-        rozwijanie wrażliwości estetycznej

-        stworzenie mieszkańcom możliwości prezentacji własnych dokonań

twórczych

-        umożliwienie mieszkańcom przedstawienia własnej wizji, nastroju

oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.

Konkurs został ogłoszony dla wszystkich sołectw z terenu gminy Kodrąb. Prace złożone zostały przez 5 sołectw. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - sołectwo Zakrzew

II miejsce -  sołectwo Rzejowice

III miejsce ex aequo sołectwa Dmenin, Lipowczyce, Konradów.

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet…

Bez względu  na to, czy to w mieście, czy na wsi, 8 marca jest dniem, w którym każda kobieta powinna czuć się wyjątkowo. Kiedyś goździki i rajstopy, dziś zazwyczaj słodkości i kwiaty. W tym dniu nie brakuje inicjatyw mających  na celu uświetnienie obchodów święta wszystkich  Pań.
W Gminie Kodrąb, z inicjatywy Wójt Bożeny Krawczyk, zorganizowano uwspółcześnione przestawienie „Romeo i Julia” Williama Szekspira. W role postaci dramatu wcielili się uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  w Kodrębie, a rolę scenarzystek i reżyserów zarazem, przejęły nauczycielki Jolanta Domińczyk i Justyna Wojnecka, które przeniosły widzów w świat szesnastowiecznej Werony i dwóch zwaśnionych rodzin. Przedstawienie odbyło się w ramach realizacji cyklu warsztatów teatralnych „Fabryka Wyobraźni”, które zostały  dofinansowane ze środków Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.

Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkanek gminy, choć na sali nie zabrakło także panów. Po zakończeniu przedstawienia wszyscy obecni zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.

XI Dekanalny Przegląd Kolęd

26 stycznia 2013 roku jak corocznie w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach odbył się XI Dekanalny Przegląd Kolęd.

W przeglądzie swój talent zaprezentowali soliści oraz małe zespoły wokalne. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wielką muzykalnością i wspaniale oddali nastrój najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Licznie przybyła publiczność gromkimi brawami dziękowała wykonawcom.

XI Dekanalny Przegląd Kolęd w Rzejowicach został dofinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Kodrębie.

Ostatnio aktualizowano:

  Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

  Dziennik Ustaw
  i Monitor Polski
  - wersje elektroniczne

  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
  Powiat Radomszczański
  Program Kapitał Ludzki