Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”

Od dnia 29.09.2014 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”. W szkoleniu biorą udział 4 osoby. Szkolenie organizowane jest na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie, ul. 22 lipca 7, 97 – 512 Kodrąb.

Szkolenie prowadzone jest przez Centrum Edukacji „Oświata”, ul. Słowackiego 22, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Od dnia 08.10.2014 r. rozpocznie się realizacja szkolenia „Kierowca wózków jezdniowych”. W szkoleniu uczestniczyć będzie 5 osób. Szkolenie prowadzone będzie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Lukas”, ul. Piotrkowska 7, 97-510 Ręczno

Ogłoszenie o poszukiwaniu usługodawcy

W związku z realizacją projektu systemowego „Głowa do góry” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji usługi szkoleniowej. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie_sprzedawca.pdf

Zapytanie_kierowca_wózka.pdf

Zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem

W dniach od 15.07.2014 r. do 28.07.2014 r. odbyły się warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe. Warsztaty przeznaczone zostały dla wszystkich 11 uczestników projektu.

Główne cele zajęć z psychologiem to:

- umożliwienie uczestnikom warsztatów lepszego poznania siebie, swoich możliwości i potencjału

- doskonalenie komunikacji interpersonalnej

- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem

- trening asertywności             

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje psychologa w ramach projektu systemowego „Głowa do góry”.

Zakres realizowanych zadań:

- zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin dla grupy 12 osób,

- zajęcia indywidualne dla 12 osób, w łącznym wymiarze 24 godzin (1 osoba – 2 godziny zajęć).

Tematyka ogólna zajęć:

Poznanie swoich możliwości, mocnych i słabych stron, radzenie sobie ze stresem, wzrost umiejętności komunikacyjnych, wypracowanie kompetencji miękkich, trening asertywności.

Zatrudnienie: umowa zlecenie.

Czas realizacji zajęć:

-  od 15 lipca 2014 r. do 31 lipca 2014 r. (maksymalnie do 08.08.2014 r.)

Osoby zainteresowane współpracą w ramach w/w projektu proszone są o złożenie pisemnej oferty wraz z konspektem zajęć oraz ofertą cenową w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz. 15.30.

Oferty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie. Oferty, które wpłyną po dniu 30 czerwca 2014  r. nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

502 127 920 lub 44 681 93 25 w. 43

Osoba do kontaktu:  Magdalena Buczyńska.

Zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym

W dniach od 29.05.2014 r. do 30.06.2014 r.  odbyły się indywidualne i grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Warsztaty przeznaczone zostały dla wszystkich 12 uczestników projektu.

Główne cele zajęć z doradcą zawodowym to m.in.:

- ustalenie ścieżki reintegracji zawodowej dla każdego uczestnika

- analiza potrzeb i predyspozycji dotyczących edukacji oraz doświadczenia zawodowego uczestników projektu

- warsztaty diagnozy zawodowej: zasady sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, zasady redagowania CV oraz listu motywacyjnego.

Kolejne grupowe spotkanie z doradcą zawodowym zaplanowane j są na listopad 2014 r.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje doradcy zawodowego w ramach projektu systemowego „Głowa do góry”.

Zakres realizowanych zadań:

- zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin

- zajęcia indywidualne dla 12 osób, w łącznym wymiarze 36 godzin

Tematyka ogólna zajęć:

Wsparcie uczestników z zakresie aktywizacji zawodowej poprzez ustalenie tzw. „ścieżki reintegracji zawodowej”. Analiza potrzeb i predyspozycji uczestników dotycząca edukacji oraz doświadczenia zawodowego. Warsztaty diagnozy zawodowej – zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, zasady redagowania CV oraz listu motywacyjnego.

Zatrudnienie: umowa zlecenie.

Czas realizacji zajęć:

- spotkania grupowe: czerwiec 2014 r. oraz listopad 2014 r.

- spotkania indywidualne: maj – czerwiec 2014 r. ( 3 godz. x 12 osób)

Osoby zainteresowane współpracą w ramach w/w projektu proszone są o złożenie pisemnej oferty wraz z konspektem zajęć oraz ofertą cenową w terminie do dnia 22 maja 2014 r. do godz. 15.30.

Oferty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie. Oferty, które wpłyną po dniu 22 maja 2014  r. nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

502 127 920 lub 44 681 93 25 w. 43

Osoba do kontaktu:  Magdalena Buczyńska.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż od dnia 02.01.2014 r. rozpoczęta została rekrutacja uczestników do projektu systemowego „Głowa do góry” na rok 2014.

Projekt przewidziany jest dla grupy 12 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, bezdomnych przebywających na terenie gminy oraz rolników o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym osób korzystających z pomocy społecznej.
Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie – w budynku Urzędu Gminy, 97 – 512 Kodrąb, przy ul. 22 lipca 7 (pokój nr 2) w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.

Biuro projektu czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
tel. stacjonarny: 44 681 93 25 wew. 43
tel. kom: 502 127 920 lub 502 127 905
e-mail: gopskodrab.efs(at)op.pl

Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację:

- Magdalena Buczyńska
- Małgorzata Kempa
- Elżbieta Stefanek


Udział w projekcie jest bezpłatny


W ramach projektu z zaplanowane zostały:
- warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe
- warsztaty z doradcą zawodowym indywidualne i grupowe
- kurs zawodowy dobrany według potrzeb i predyspozycji uczestników projektu
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego dla każdego uczestnika projektu


Zapraszamy do udziału w projekcie!

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki