Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

5 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kodrąb odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla dzieci pochodzących z terenu naszej gminy. Wszystkich zebranych  gości przywitała Pani Wójt – Bożena Krawczyk. Wyraziła swoją radość ze spotkania, składając przy tej okazji życzenia świąteczne.

Święty Mikołaj każdemu dziecku oczekującemu z niecierpliwością wręczył paczkę. Najpiękniejszym podziękowaniem dla Mikołaja była radość i uśmiech na twarzach dzieci.

Organizatorami spotkania był Wójt Gminy Kodrąb oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2014 r. w gminie Kodrąb uczczono 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie, złożono kwiaty pod obeliskiem znajdującym się na tutejszym cmentarzu. Następnie władze gminy oraz zaproszeni goście udali się do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, gdzie odbyła się uroczysta akademia.

Wymarzona ekopracownia

W dniu 22.10.2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie „Szkolnej Ekopracowani dla ekologicznej przyszłości w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie”.  Na zaproszenie Wójta Gminy Kodrąb – Pani Bożeny Krawczyk w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: Zastępca Prezesa Zarządu – Pan  Cezary Dzierżek oraz Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków- Pani Małgorzata Skupińska, Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb Pan Grzegorz Wierzbicki wraz z radnymi Rady Gminy Kodrąb, przedstawiciele Nadleśnictw  Radomsko i Płock oraz Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie, przedstawiciel Rady Rodziców i uczniowie szkoły. 

            Utworzenie ekopracowni zrealizowano przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”. Całkowita wartość zadania wyniosła 45 038, 64 zł, środki dotacji WFOŚiGW w Łodzi 38 161,00 zł, a wkład własny Gminy w wysokości 6 877,64 zł.

            Ekopracowania została utworzona w sali przyrodniczej o pow. 51.5 m2. Pomieszczenie pracowni została odnowione. Dzięki dotacji ze środków WFOŚiGW zakupiono wyposażenie ekopracowni: stoliki uczniowskie, biurko, stolik pod rzutnik, rolety okienne, stojak do map i plansz oraz w  sprzęt audio video, komputerowy i fotograficzny.  W ramach projektu zakupiono również 24 sztuki pomocy dydaktycznej m.in. zestaw do badania gleby, zestaw do energii odnawialnej, zestaw do recyklingu, gry planszowe, programy multimedialne, komórki roślin i zwierząt z pianki, plansze, model DNA, foliogramy, wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy, paski wskaźnikowe pH.

            Wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu „ Szkolna Ekopracowania dla ekologicznej przyszłości w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie” zostały oznaczone logo WFOŚiGW w  Łodzi.

Dzień Edukacji Narodowej

W środę, 15 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach oraz Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Były życzenia, podziękowania i nagrody od Wójta Gminy Kodrąb.

Gmina Kodrąb zajęła II miejsca w konkursie „Przyjazna Wieś”

Miłym zaskoczeniem dla Gminy Kodrąb było ogłoszenie wyników tegorocznej, VI edycji konkursu w województwie łódzkim „Przyjazna Wieś”, którego organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gmina Kodrąb zajęła II miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś” na najbardziej przyjazny projekt zrealizowany przy pomocy środków unijnychetap wojewódzki w kategorii infrastruktura społeczna: „Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin”

Podczas spotkania laureatów w dniu 10 października br. w Instytucie Europejskim w Łodzi dyplom oraz nagrodę odebrała Wójt Gminy Kodrąb- Bożena Krawczyk z rąk Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Marii Kaczorowskiej.

„Przyjazna Wieś” to organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkurs na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich.

Konkurs został zrealizowany w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim.

O miano przyjaznych  w województwie łódzkim walczyły gminy i organizacje pozarządowe, które zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 2004 roku. Wpłynęło 21 zgłoszeń, 6 z nich w kategorii infrastruktura społeczna, natomiast pozostałe
w kategorii infrastruktura techniczna.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - 04.10.2014 r.

4 października 2014 r. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kodrębie odbyła się uroczystość wręczenia medali za „Długoletnie pożycie małżeńskie”. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręczyła Wójt Gminy Kodrąb -  Pani Bożena Krawczyk. Odznaczeni zostali:

Państwo Helena i Jan Tokarczykowie z Lipowczyc

Państwo Zofia i Alojzy Kępkowie z Woli Malowanej

Państwo Pelagia i Władysław Piotrowscy z Dmenina

Państwo Helena i Marian Stanikowie z Zapolic

Państwo Krystyna i Józef Trzeciakowie z Lipowczyc

Państwo Janina i Józef Królowie z Rzejowic

Państwo Kazimiera i Jerzy Wójcikowie z Rzejowic

Państwo  Mieczysława i Janusz Bukowscy z Woli Malowanej

Państwo Janina i Bronisław Dawidowie z Rzejowic

Państwo Janina i Zdzisław Gniatkowscy z Woli Malowanej

Państwo Stefania i Ignacy Kubiccy z Konradowa

Najdłuższym stażem małżeńskim mogą pochwalić się Państwo Helena i Jan Tokarczykowie, którzy przeżyli 70 wspólnych lat.

Pary, które nie mogły wziąć udziału w uroczystości zostały odznaczone medalami w miejscu zamieszkania.

Dostojnym jubilatom życzenia  jak najlepszego zdrowia, pogody ducha, życzliwej opieki i miłości  ze strony najbliższych oraz doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy złożyła Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk oraz Kierownik USC Elżbieta Markiewicz. Jubilaci, otrzymali również kwiaty i prezenty  ufundowane przez Gminę Kodrąb. A potem przy lampce szampana i słodkim poczęstunku, w towarzystwie najbliższej rodziny, wspominali dawne lata.

XIII ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

Już po raz trzynasty, w niedzielę 28.09.2014r. na placu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie odbyła się impreza „XIII Święto Ziemniaka”. Organizacja imprezy współfinansowana była ze środków UE w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizatorem imprezy była Gmina Kodrąb w partnerstwie FH Bugaj.

Imprezę rozpoczęło uroczyste powitanie przybyłych gości przez Wójta Gminy Kodrąb- Bożenę Krawczyk, która podziękowała wszystkim rolnikom za wysiłek, zaangażowanie, ciężką i mozolną pracę oraz wyraziła słowa  najwyższego uznania  za trud, jaki rolnicy wkładają tworząc plony na nasze stoły.

Wśród atrakcji był m.in. występ zespołów ludowych „Widawianki”, „Dziepółlanki”, dzieci i młodzieży.

Największe emocje wzbudziły konkursy związanie z ziemniakami.

Dla najmłodszych uczestników były przygotowane różnorodne  konkursy zręcznościowe: rzut ziemniakiem do celu oraz sadzenie i zbieranie ziemniaków na czas.

Konkurs na największą bulwę ziemniaczaną wygrał ziemniak odmiany belarozy, który ważył 2,085 kg i został wyhodowany przez Pana Zbigniewa Adamusa, na drugim miejscu uplasował się ziemniak odmiany belaroza ważący 1,610 kg Pana Tomasza Kowalczyka, a na trzecim ziemniak Pana Tadeusza Cichego odmiany belaroza, ważący 1,515 kg.

Tradycyjnie odbył się również konkurs „Podnoszenia worka z ziemniakami”, o wadze 25 kg. Zwycięzcą został Kamil Florkiewicz z Zakrzewa.

Zwycięzcą „Międzysołeckiego konkursu kulinarnego” zostało sołectwo Kodrąb, II miejsce zajęło sołectwo Bugaj Antopol, a III sołectwo Józefów.

Podczas tegorocznego „XIII Święta Ziemniaka” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Wójta Gminy Kodrąb uhonorował 9 rolników, którym zostały wręczone Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaki wręczyła Pani Poseł RP Krystyna Ozga, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Pan Jerzy Kaczmarek oraz Wójt Gminy Kodrąb- Pani Bożena Krawczyk.

W programie imprezy znalazł się występ „Moherowych Beretów”, który bawił zgromadzonych mieszkańców.

Na koniec imprezy wszyscy bawili się przy muzyce zespołu „Stary Młyn”.

43. Ogólnopolska Pielgrzymka Kombatantów

Na Jasnej Górze odbyła się 43. Ogólnopolska Pielgrzymka Kombatantów. Na szczycie jasnogórskim zgromadzili się starsi, przede wszystkim weterani Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ich rodziny, młodzież szkolna, a także uczestnicy 32. Pielgrzymki Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

- To gest wdzięczności za wszystkich ludzi niezłomnego ducha, którzy wierzyli i ufali, że pod opieką Jasnogórskiej Bogarodzicy można przezwyciężyć wszelkie zło i pokonać wroga. Pielgrzymka jest okazją do dziękczynienia za wiarę wszystkich żołnierzy, zwłaszcza Armii Krajowej, którzy odważnie podjęli nierówną walkę z tymi, którzy chcieli zabić nadzieje narodu polskiego - powiedział na powitanie przybyłych kombatantów o. Kamil Szustak.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Światowego Związku Armii Krajowej wzięło udział kilkaset osób: uczestnicy walk na różnych światowych frontach oraz rodziny kombatantów, w tym również pochodzących z terenu Gminy Kodrąb.

Narodowe czytanie „Trylogii”

Po raz drugi do akcji pod nazwą „Narodowe Czytanie” przyłączyła się Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Kodrębie.

6 września 2014 roku młodzież z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego  włączyła się do czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Półkolonie letnie w Zakopanem

W dniach 27 – 30.08.2014 r. z budżetu gminy Kodrąb w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 dofinansowano oraz zorganizowano w miejscowości Zakopane, półkolonie letnie dla 46 dzieci pochodzących z terenu naszej gminy. Program półkolonii oparty został na organizacji zajęć mających na celu zapewnienie dzieciom aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

O niezwykłym uroku Zakopanego, wspaniałym klimacie i bogatej, tatrzańskiej przyrodzie, uczestnicy wycieczki usłyszeli od tatrzańskiego przewodnika towarzyszącego nam podczas wypraw.

Podczas półkolonii uczestnicy skorzystali z niżej wymienionych atrakcji:

-        Wejście na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego,

-        Wycieczka do Doliny Strążyskiej połączona z wejściem na Sarnią Skałkę,

-        Wycieczka nad Morskie Oko – największe jezioro w Tatrach,

-        Wyjazd na basen do Bukowiny Tatrzańskiej,

-        Wjazd kolejką na Gubałówkę i zjazd wyciągiem z Butorowego Wierchu,

-        Zwiedzanie ciekawych miejsc w Zakopanem,

-        Dyskoteka integracyjna,

-        Przejazd bryczkami,

-        Spacer głównym deptakiem Zakopanego – Krupówkami.

Wszystkim uczestnikom półkolonii dopisywał dobry humor i piękna pogoda. Czas spędzony wspólnie z rówieśnikami pozostanie na długi czas w pamięci dzieci i młodzieży. Różnorodny i bogaty program, nie tylko nie pozwolił na nudę, ale uczył i bawił.

Pamięć poległym

W dniu 3 września 2014 r. , w miejscu wiecznego  spoczynku podporucznika obserwatora Czesława Podogrodzkiego i kaprala strzelca Bolesława Leśniewskiego, władze Gminy Kodrąb złożyły kwiaty oddając tym samym symboliczny hołd poległym.

Zespół ludowy Widawianki reprezentował nas na Przeglądzie Twórczości Ludowej w Budziszewicach

27 lipca 2014 r. w miejscowości Budziszewice odbył się Przegląd Twórczości Ludowej zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM.

Brało w nim udział osiem zespołów ludowych działających w gminach należących do Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM. Gminę Kodrąb reprezentował zespół Ludowy Widawianki zdobywając wyróżnienie.

Gratulujemy!

Piknik Rodzinny

W dniu 28 czerwca 2014 r. w Kodrębie odbył się Piknik Rodzinny, który został zorganizowany przez Urząd Gminy w Kodrębie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kodrębie, współfinansowany w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Imprezę rozpoczęło uroczyste powitanie przybyłych gości przez Wójta Gminy Kodrąb- Bożenę Krawczyk, która złożyła ciepłe życzenia dla dzieci z okazji rozpoczynających się wakacji, a dla rodziców miłego urlopu.

Podczas pikniku zarówno dzieci, jak i dorośli przy dźwiękach muzyki uczestniczyli
w zabawach z kolorową chustą, animacjach i układach tanecznych. Największe atrakcje mieli najmłodsi – wykonawca zapewnił im również malowanie twarzy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się: kule wodne, gąsiennica, skoki na trampolinie, pojazdy akumulatorowe i dmuchana zjeżdżalnia. Ze wszystkich atrakcji dzieci mogły korzystać bezpłatnie. W ramach pikniku przybyli goście mogli obejrzeć występ szczudlarza. Prezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kodrębie dodatkowo uatrakcyjniła Piknik Rodzinny. Różnorodność zaplanowanych atrakcji sprawiła, iż każdy znalazł coś dla siebie. W ofercie pikniku były również: kiermasz ciast oraz stoisko gastronomiczne. Gwiazdą tegorocznego wieczoru był zespół muzyczny COVER, po którego występie oprawę muzyczną dla zebranych gości zapewnił zespół „Stary Młyn”. 

Podczas imprezy panowała miła i pogodna atmosfera. Zorganizowany festyn spełnił oczekiwania jego twórców, dzieci i młodzieży uczestniczącej w zabawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu.

Zakończenie roku szkolnego

Czas nauki za nami. Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy, 27 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014.

W mijającym roku szkolnym możemy być dumni z naszych Uczniów. Wielu z nich osiągnęło dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia w wielu konkursach przedmiotowych.

Nasi Uczniowie odnieśli również liczne sukcesy w zawodach sportowych.

Uczniowie ze szkół  w Kodrębie i  Rzejowicach podczas uroczystości otrzymali dyplomy i nagrody, za osiągnięte wyniki w nauce. Dla najzdolniejszych oraz najbardziej kreatywnych uczniów Pani Wójt ufundowała nagrody książkowe, które otrzymali podczas uroczystości.

Po części oficjalnej uczniowie i nauczyciele udali się do swoich klas, gdzie miało miejsce wręczenie świadectw szkolnych wszystkim uczniom.

Tak wiec kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami było zabawnie jednak każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące.

Życzymy więc wszystkim udanych wakacji a tym którzy skończyli naukę w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie oraz w Szkole Podstawowej w Rzejowicach życzymy owocnych sukcesów w dalszej edukacji.

Szkolna Spartakiada Sportowa

Już po raz trzeci na terenie Gminy Kodrąb odbyły się Szkolne Spartakiady Sportowe.
We wtorek 24 czerwca 2014 roku zorganizowano Spartakiadę w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie, natomiast we czwartek  26 czerwca 2014 roku odbyła się Spartakiada w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach.

W sportowych zawodach wystartowały dzieci będące uczniami w/w szkół, obecne w tym dniu w placówkach oświatowych.

Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, zachęcanie
do aktywności ruchowej dzieci, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły oraz przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami, wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego oraz dostarczenie dzieciom radości. Poszczególne zadania, które miały wykonać drużyny, wymagały od zawodników zwinności, skoczności i szybkości. Ważna była również umiejętność współpracy w zespole.

Dzieci radziły sobie znakomicie we wszystkich konkurencjach. Nad prawidłowym przebiegiem spartakiady, zgodnym z regulaminem i zasadami fair play, czuwali nauczyciele wychowania fizycznego. 

Uczestnicy spartakiady otrzymali puchary oraz dyplomy.

Zawody sportowe zostały sfinansowane z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie. W najbliższym czasie w związku z aktywnością fizyczną wykazaną ze strony uczniów Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kodrębie, jak i również ze strony uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach,w/w placówki zostaną doposażone w niezbędny sprzęt sportowy.

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE KODRĄB

W dniu 1 czerwca 2014 roku na placu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka. Imprezę rozpoczęło uroczyste powitanie przybyłych osób przez Wójta Gminy Kodrąb- Bożenę Krawczyk

Po powitaniu gości przyszedł czas na liczne atrakcje dla dzieci. Dzieci mogły skorzystać z bezpłatnych dmuchanych zabawek, malowania twarzy, balonowych kreacji. Dodatkowo najmłodsi uczestniczyli w występie szczudlarza zionącego ogniem, brali udział w grach, konkursach i zabawach tanecznych z nagrodami prowadzonych przez konferansjera oraz przez Myszkę Mini i Kaczkę Daisy.

 Organizatorzy zadbali, aby każdy uczestnik festynu znalazł coś dla siebie. Najwięcej atrakcji czekało oczywiście na najmłodszych. Dzieci mogły pobawić się na dmuchanym zamku, zjeżdżalni. Ogromnym powodzeniem cieszyło się malowanie twarzy, balonowe kreacje jak i występ szczudlarza zionącego ogniem, oraz zabawy taneczne i konkursy prowadzone przez Myszkę Mini i Kaczkę Daisy.

Starsi natomiast mogli wysłuchać występów zespołu lokalnego ‘”Widawianki”, „Ludowa Biesiada z Czarnocina” oraz zespołu ludowego „Fajne Babki” z Będkowa.

Na koniec imprezy odbyła się wspólna zabawa taneczna z zespołem „ LOKATA”.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwała opieka medyczna oraz ochrona

Powiatowe Święto Ludowe Powiatu Radomszczańskiego

W dniu 1 czerwca 2014 r. w miejscowości Dmenin odbyło się Powiatowe Święto Ludowe Powiatu Radomszczańskiego.Uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych z placu przed remizą OSP w Dmeninie do miejscowego kościoła pw. Świętego Judy Tadeusz, gdzie została odprawiona Msza Święta.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.                    

W uroczystościach uczestniczyli: Prezes ZW PSL w Łodzi, Poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Łuczak, Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Ozga, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Marek Mazur, W-ce Prezes WFOŚiGW w Łodzi Pan Zbigniew Stasiak,  Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  Pani Maria Kaczorowska, W-ce Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Stanisław Witaszczyk, Prezes Zarządu Powiatowego PSL Jerzy Kaczmarek, Wójt Gminy Kodrąb Pani Bożena Krawczyk oraz delegacje gminne PSL Powiatu Radomszczańskiego ze sztandarami, sympatycy i przedstawiciele społeczności lokalnej.

W czasie uroczystości dokonano poświęcenia i przekazania sztandaru dla organizacji gminnej PSL w Kodrębie.  Uroczystość ta była również okazja do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych działaczy Ruchu Ludowego jak również legitymacji członkowskich dla nowych członków PSL z Powiatu Radomszczańskiego.

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin

W dniu 11 maja 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w Dmeninie. Przecięcia wstęgi dokonali: Pani Poseł Krystyna Ozga, Marszałek Województwa Łódzkiego- Pan Marek Mazur, Wójt Gminy Kodrąb- Pani Bożena Krawczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy- Pan Grzegorz Wierzbicki.

Inauguracyjny mecz odbył się pomiędzy drużynami mieszkańców Dmenina a samorządowcami Gminy Kodrąb.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki pomocy uzyskanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wartość całego projektu wraz z dokumentacją techniczną wyniosła 238.849,65 zł, w tym wartość robót budowlanych 232.214,65 zł. Zgodnie z umową o przyznanie pomocy zawartą z Samorządem Województwa Łódzkiego, Gmina Kodrąb uzyskała dotację w kwocie 155.513,00 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu (bez podatku VAT). Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 25 czerwca do 22 października 2013 r.

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmeninie

W dniu 11 maja 2014 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dmeninie uroczyście obchodziła 100-lecie powstania. Impreza rozpoczęła się na uroczystą zbiórką na placu przed świeżo wyremontowaną strażnicą.             

W trakcie zbiórki oddano cześć ofiarom II wojny światowej składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem 11-tu mieszkańców Dmenina i okolic powieszonych przez hitlerowskich oprawców w 1942 roku. Kolumna prowadzona przez Komendanta Gminnego OSP D-ha Marka Dulę w takt 40-osobowej orkiestry dętej przemaszerowała do miejscowego Kościoła, gdzie Mszę Świętą w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowali: Ksiądz Kapelan Strażaków Sławomir Balasiński, Ksiądz Proboszcz Czesław Ptaszek oraz pochodzący z rodziny dmenińskich strażaków Ksiądz Paweł Lesiakowski.

     Po Mszy Świętej rozpoczęła się oficjalna uroczystość na placu po byłej szkole podstawowej w Dmeninie. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości od dowódcy zgrupowania D-ha Marka Duli przyjęła Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP D-hna Krystyna Ozga – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie przy dźwiękach Hymnu Polskiego poczet flagowy OSP Dmenin dokonał uroczystego podniesienia flagi państwowej.

Uroczystą zbiórkę zaszczycili:

PaniKrystyna Ozga               - poseł na Sejm RP, czł. Zarz. Gł. Związku OSP

Pan Marek Mazur                  - Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego

Druh Henryk Czubaj             - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomsku, czł. władz wojewódzkich Związku OSP RP w Łodzi

Druh. Jerzy Kaczmarek         -  V-ce Prezes ZOPow. Zw. OSP RP, czł. władz  wojewódzkich Związku OSP RP w Łodzi

Druh Marek Jankowski         - Komendant Powiatowy PSP w Radomsku, Sekretarz ZOPow. Zw. OSP RP w Radomsku

Druh Stanisław Witaszczyk - Prezes ŁSSE w Łodzi, Prezes byłego Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Piotrkowie Trybunalskim

Władze Gminy Kodrąb z Panią Wójt Bożeną Krawczyk na czele, Radni Gminy Kodrąb z Panem Przewodniczącym Grzegorzem Wierzbickim, Radne powiatu radomszczańskiego – Pani Irena Bareła oraz Pani Elżbieta Tusińska.

Ks. Sławomir Galasiński - kapelan OSP, Ks. Czesław Ptaszek – Proboszcz parafii Dmenin, Ks. Paweł Lesiakowski z parafii Kobiele Wielkie, pochodzący z Dmenina.

Delegacje sponsorów OSP Dmenin:

 - ESBANK BS Radomsko z V-ce Prezesem Zarządu Panem Pawłem Braszczyńskim

- Firma KARTEX z Dmenina z Panią Prezes Joanną Grządziel

- Firma Bugaj z Panem Andrzejem Ostrowiczem

- Firma TWIST-POL z Kobiel Wlk. z Panem Prezesem Bogdanem Grządzielem

- GS „SCh” Kodrąb z Panem Prezesem Grzegorzem Błędowskim

- Firma Sankowski z Dmenina z Panem Prezesem Stanisławem Sankowskim

- Firma MATRAS-MEBLE  z Dmenina z Panem Marianem Matrasem

Okolicznościowy referat wraz z wątkami ze 100-letniej historii OSP przedstawił Prezes OSP Dmenin D-h Artur Czubaj. Następnie udekorowano sztandar OSP Dmenin Złotym Krzyżem Zasługi a obecni na zbiórce księża poświęcili nowonabyte samochody OSP Dmenin i OSP Konradów. Z okazji Gminnego Święta Strażaka następujący druhowie otrzymali medale:

Złote Medale za Zasługi Dla Pożarnictwa:

D-h Grzegorz Gryber                  OSP Dmenin – Złoty Medal po raz drugi

D-h Tadeusz Soczyński               OSP Zapolice

D-h Jerzy Paplicki                       OSP Zapolice

D-h Henryk Stalka                      OSP Widawka

Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

D-h Jacek Starostecki                  OSP Dmenin

D-h Karol Matyjak                      OSP Dmenin

D-h Grzegorz Kaczmarek           OSP Zapolice

D-h Czesław Figa                        OSP Zapolice

D-h Marek Dobrowolski             OSP Widawka

D-h Jacek Włodara                      OSP Widawka

D-h Ryszard Jabłoński                OSP Gosławice

D-h Ryszard Szydziak                 OSP Widawka

               Odznaka „Strażak Wzorowy”:

D-h Paweł Maciąg                       OSP Dmenin

D-h Damian Kowalczyk              OSP Gosławice

Prezes OSP Dmenin wręczył osobom zasłużonym dla miejscowej jednostki OSP pamiątkowe statuetki.

 Po okolicznościowych przemówieniach, gratulacjach i życzeniach wręczono pamiątkowe statuetki gościom zaproszonym na uroczystość, a następnie dowódca uroczystości wyprowadził poczty sztandarowe z placu apelowego a wszyscy uczestnicy imprezy wysłuchali koncertu orkiestry dętej z Żytna.

Gminne Zawody Strzeleckie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 4 maja 2014 roku na strzelnicy sportowej w Dmeninie odbyły się Gminne Zawody Strzeleckie dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody rozegrano w kategorii karabin sportowy. Broń, amunicję oraz obsługę techniczno-sędziowską zapewnili uprawnieni członkowie koła Ligi Obrony Kraju w Dmeninie.

W zawodach udział wzięło 12 drużyn reprezentujących 7 jednostek OSP.

       

           Wyniki drużynowe:

    I - OSP Dmenin I                    - 226 pkt

   II - OSP Zapolice                    - 226 pkt

  III - OSP Rzejowice I              - 224 pkt

  IV - OSP Gosławice I              - 221 pkt

   V - OSP Dmenin II                 - 217 pkt

  VI - OSP Wola Malowana II   - 183 pkt

 VII - OSP Wola Malowana I    - 182 pkt

VIII - OSP Widawka I              - 177 pkt

  IX  - OSP Widawka II             - 165 pkt

   X - OSP Gosławice I              - 149 pkt

  XI - OSP Rzejowice II             - 114 pkt

 XII - OSP Lipowczyce             - 113 pkt

VII Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego

W dniu 25 kwietnia 2014 roku w Sali sportowej ZSG Kodrąb odbyły się zawody rekreacyjne w ramach VII Spartakiady Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego. Udział wzięły reprezentacje 6 gmin oraz Starostwa Powiatowego. Rozegrano następujące konkurencje: Rzut lotką, rzut piłką do kosza, podnoszenie odważnika 17,5 kg, rzut kółkiem ringo, slalom sprawnościowy, rzut piłką lekarską oraz skok w dal z miejsca.

 

W wyniku rozegranych konkurencji kolejne miejsca zajęły drużyny:

    I. Kodrąb

   II. Dobryszyce

  III. Kobiele Wielkie

  IV. Starostwo Powiatowe

   V. Żytno

  VI. Przedbórz

 VII. Masłowice

 

Zwycięskie drużyny nagrodzono pucharami natomiast wszystkie drużyny

otrzymały dyplomy.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

6 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem turnieju był Urząd Gminy w Kodrębie a uczestnikami mieszkańcy naszej gminy.

Dzieci i młodzież szkolna nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami, statuetkami i nagrodami rzeczowymi, a uczestnicy biorący udział w kategoriach mężczyźni i kobiety- otrzymali pamiątkowe puchary.

DZIEŃ KOBIET W GMINIE KODRĄB

Dzień Kobiet to jednak okazja do świętowania, miłych gestów wdzięczności i sympatii. W ostatnich latach to także czas imprez organizowanych głównie z myślą o kobietach.

W Gminie Kodrąb, już po raz drugi, z inicjatywy Wójt Pani Bożeny Krawczyk, zorganizowano uroczystość dla wszystkich Pań. W tym roku był to impresja słowno- muzyczna pt. „Jej portret”, w której zaprezentowali uczniowie  Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Kodrębie.

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkanek gminy.

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

       W dniu 28 lutego 2014 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje odbyły się w dwóch grupach wiekowych:

- grupa I  - uczniowie szkół podstawowych

- grupa II - uczniowie szkół gimnazjalnych

        W wyniku eliminacji pisemnych do rozgrywek finałowych zakwalifikowali się:

- grupa I      - Robak Karolina          - PSP Kodrąb

                    - Dmoch Piotr               - PSP Kodrąb

                    - Wosik Dominika        - PSP Kodrąb

                    - Dula Bartłomiej         - PSP Kodrąb

                    - Czapińska Weronika  - PSP Rzejowice

 - grupa II     - Morawiec Sylwia      - PG Kodrąb

                    - Placzyński Paweł      - PG Kodrąb

                    - Szneliński Jakub       - PG Kodrąb

                    - Śliwowski Wiktor     - PG Kodrąb

                    - Czubaj Karolina        - PG Kodrąb

 

     Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się:

 - grupa I       - Karolina Robak     zam Gosławice          - PSP Kodrąb

- grupa II     - Sylwia Morawiec  zam. Kodrąb               - PG Kodrąb

            Wszyscy uczestnicy eliminacji ustnych otrzymali pamiątkowe dyplomy    i nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Kodrębie.

DEKANALNE KOLĘDOWANIE RZEJOWICE 2014

18 stycznia 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach odbyło się Dekanalne Kolędowanie Rzejowice 2014 pod głównym patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Kodrębie.

To już 12 spotkanie w szkole, z tym, że poprzednie edycje miały formę konkursu pod nazwą Dekanalny Przegląd Kolęd, tegoroczne formę koncertu. Podczas Dekanalnego Kolędowania zaprezentowały się zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły wokalne, soliści; w sumie udział w kolędowaniu wzięło 63 uczestników z 5 szkół (PSP w Zagórzu, PSP w Kobielach Wielkich, ZS-G w Kodrębie, ZS-G w Strzelcach Małych oraz PSP w Rzejowicach).

W ramach podziękowania za udział w kolędowaniu,  szkoły i każdy uczestnik otrzymali pamiątkowe dyplomy. Młodzi artyści zostali obdarowani słodkościami ufundowanymi przez Panią Wójt Gminy Kodrąb Bożenę Krawczyk,  Pana Wójta Gminy Masłowice Bogdana Gontkowskiego, Ks. Proboszcza Parafii w Rzejowicach, oraz przez Radną Powiatową dr Irenę Barełę.

Koncert przebiegał w bardzo miłej atmosferze.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki