Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Ogłoszenie o poszukiwaniu usługodawcy

W związku z realizacją projektu systemowego „Głowa do góry” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji usługi szkoleniowej. Szczegóły w załączniku.

informacja_o_poszukiwaniu_usługodawcy.pdf

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje kandydatów do realizacji działań na stanowisku psychologa w ramach projektu systemowego „Głowa do góry”.

Szczegóły w załączniku.

informacja_psycholog_2015_tablica.pdf

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje doradcy zawodowego w ramach projektu systemowego „Głowa do góry”.

Zakres realizowanych zadań:

- zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin

- zajęcia indywidualne dla 6 osób, w łącznym wymiarze 18 godzin

Tematyka ogólna zajęć:

Wsparcie uczestników w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez ustalenie tzw. „ścieżki reintegracji zawodowej”. Analiza potrzeb i predyspozycji uczestników dotycząca edukacji oraz doświadczenia zawodowego. Warsztaty diagnozy zawodowej – zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, zasady redagowania CV oraz listu motywacyjnego.

Zatrudnienie: umowa zlecenie.

Czas realizacji zajęć: marzec 2015 r.

Osoby zainteresowane współpracą w ramach w/w projektu proszone są o złożenie pisemnej oferty wraz z konspektem zajęć oraz ofertą cenową w terminie do dnia 12.03.2015 r. do godz. 15.00.

Oferty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie. Oferty, które wpłyną po dniu 12.03.2015 r. nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

502 127 920 lub 44 681 93 25 w. 43

Osoba do kontaktu:  Magdalena Buczyńska.

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki