Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Życzenia Świąteczne

      Święta Bożego Narodzenia
    to czas odnajdywania wiary,
           nadziei i miłości.  
      Życzymy, aby te Święta

           przyniosły wiele
   dobrych dni
przeżywanych
    wspólnie z najbliższymi.

          Niech Nowy Rok
       przyniesie Państwu to,
co najważniejsze - dobre zdrowie,
           miłość najbliższych

     oraz spełnienie wszelkich
 osobistych i zawodowych planów.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb           Wójt Gminy Kodrąb
                       (-)                                                          (-)

          Tadeusz Cieciura                                  Bożena Krawczyk

                         Kodrąb, Boże Narodzenie 2016 r.

Dekanalne Kolędowanie

Popularyzacja tradycji bożonarodzeniowego kolędowania – to jeden z głównych celów zorganizowanego spotkania -  Przeglądu Kolęd i Pastorałek, które odbyło się w minioną sobotę (tj. 17 stycznia 2015r.) w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach.

Organizatorem przeglądu byli: Ks. Proboszcz Parafii Rzejowice, Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i uczniowie.

Jak podkreślają organizatorzy - celem Dekanalnego Kolędowania  jest przede wszystkim organizacja cyklicznych zajęć pozalekcyjnych wspierających samodzielność, alternatywną formę czynnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań kulturalnych, integracja środowiska jak i popularyzacja tradycji bożonarodzeniowego kolędowania.

Swoje umiejętności wokalno-instrumentalne prezentowali soliści i zespoły z: ZS-G w Kodrębie, ZS-G w Strzelcach Małych, PSP w Zagórzu oraz PSP w Rzejowicach. Łącznie w kolędowaniu wzięło udział 57 uczniów. W ramach podziękowania za trud włożony w przygotowanie do koncertu, uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.

 „Dekanalne Kolędowanie” zostało dofinansowane z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.

Turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb w piłce nożnej

Za nami już turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb w piłce nożnej. W zmaganiach sportowych, które odbyły się 9 grudnia 2016 r., wzięło udział dziewięć drużyn z terenu naszej gminy. Po raz kolejny  bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Rzejowic, kolejne miejsca na podium zajęły drużyny: z Kodręba oraz Gimnazjum w Kodrębie. Trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary a wszystkie drużyny biorące udział w turnieju nagrody rzeczowe.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW I-VI 2017

Miejscowości:

Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie  (k. Żencina), Żencin

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

25

22

22

18

24

21

Worek żółty

16

13

13

10

15

12

Worek niebieski, zielony

 

13

 

10

 

12

Miejscowości:

Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

26

23

23

19

25

22

Worek żółty

16

13

13

10

15

12

Worek niebieski, zielony

 

13

 

10

 

12

Miejscowości:

Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

 

 

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady

27

24

24

21

26

23

Worek żółty

17

14

14

11

16

13

Worek niebieski, zielony

 

14

 

11

 

13

I znów było radośnie

W dniu  5 grudnia br. z  inicjatywy Wójta Gminy Kodrąb, Bożeny Krawczyk, a także dzięki współpracy i życzliwości Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kodrębie odbyło się uroczyste spotkanie mikołajkowe dla dzieci z terenu gminy Kodrąb. W wydarzeniu uczestniczyło 90 dzieci wraz z rodzicami i najbliższymi.

W fantastyczny mikołajkowy nastrój wprowadzili nas uczniowie klasy III c Szkoły Podstawowej w Kodrębie.

Wielką radość sprawiły dzieciom nie tylko prezenty wręczone każdemu z dzieci osobiście przez Mikołaja, ale także zrobione z nim pamiątkowe zdjęcie.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  19.12.2016 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  19.12.2016 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice 

 dnia  20.12.2016 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a  

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·         odpady wielkogabarytowe (meble)

·         sprzęt agd

·         sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·         opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zapolice

Zakończono kolejną inwestycję na terenie Gminy Kodrąb jaką była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zapolice. W ramach inwestycji wykonano: poszerzenie jezdni wraz z nową nakładką asfaltową, utwardzenie poboczy oraz poczyszczenie rowów. Łączny koszt całej inwestycji wyniósł 269 317.47 zł. Inwestycja była finansowana ze środków własnych Gminy Kodrąb.

Turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków piłki nożnej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 9 grudnia (piątek) od godziny 17 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Zakrzewie

W ostatnim kwartale 2016 r. dobiegły prace przy budowie nowej świetlicy w miejscowości Zakrzew. W ramach zadania powstał budynek posiadający dużą przestronną świetlicę wraz z zapleczem kuchennym i toaletami. Dodatkowo w ramach zadania zrealizowany został parking przy budynku. Całkowity koszt zadania wyniósł 294754,11 zł. Całość inwestycji była finansowana ze środków własnych Gminy Kodrąb.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Niecodzienny Jubileusz miał miejsce 18 listopada 2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kodrębie. Dziewięć par, mieszkańców naszej gminy, odznaczonych zostało „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręczyła Wójt Gminy Kodrąb - Pani Bożena Krawczyk.

Odznaczeni zostali:

Państwo Teresa i Aleksander Hajdasowie z Florentynowa

Państwo Danuta i Tadeusz Kwiatkowscy z Zalesia

Państwo Maria i Ryszard Bernatowie z Rzejowic

Państwo Mirosława i Janusz Skrzesińscy z Widawki

Państwo Maria i Bogusław Sobosowie z Dmenina

Państwo Danuta i Józef Busowie z Rzejowic

Państwo Krystyna i Ryszard Kapicowie z Kodręba

Państwo Halina i Tadeusz Sobosowie z Młyńczyska

Państwo Jadwiga i Wojciech Ściślakowie z Kodręba

Najdłuższym stażem małżeńskim mogą pochwalić się Państwo Teresa i Aleksander Hajdasowie, którzy przeżyli razem 65 lat oraz Państwo Danuta i Tadeusz Kwiatkowscy mogący pochwalić się 57-letnim stażem małżeńskim.

Dostojnym Jubilatom życzenia zdrowia, spokoju, pogody ducha oraz długich jeszcze lat rodzinnego szczęścia złożyła Wójt Gminy Kodrąb - Bożena Krawczyk oraz Kierownik USC    - Elżbieta Markiewicz.

Jubilaci z rąk Pani Wójt otrzymali również kwiaty oraz prezenty ufundowane przez Gminę Kodrąb. Następnie przy słodkim poczęstunku w otoczeniu najbliższych, przy akompaniamencie akordeonu, wspominali dawne lata.

Gminne obchody Święta Niepodległości

11 listopada 2016 r. obchodziliśmy uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie – w intencji Ojczyzny odprawiona została Msza Święta oraz przedstawiona została część artystyczna przygotowana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkolno-Gimnajalnego w Kodrębie.

Po uroczystości w Kościele złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym żołnierzy walczących o wolność naszego kraju.

Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości

    Wójt Gminy Kodrąb i Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

                   serdecznie zapraszają na gminne obchody

                          Święta Odzyskania Niepodległości,

                       które odbędą się 11.11.2016 r.(piątek).

Porządek uroczystości:

10.00     uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie

11.00     złożenie kwiatów pod obeliskiem znajdującym się na cmentarzu w Kodrębie

KURENDA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji odbędzie się spotkanie z udziałem pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku.

Tematem spotkania będą zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, w szczególności znakowania trzody chlewnej.

Gminne Centrum Informacji w Dmeninie zaprasza na giełde pracy

Siłownia zewnętrzna w Kodrębie już jest!

W miesiącu październiku zakończyła się budowa siłowni zewnętrznej w Kodrębie. Mieszkańcy do dyspozycji mają 5 urządzeń na utwardzonym placu  wraz z ławeczką do odpoczynku po intensywnym treningu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 36074,79 zł.

IX Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego

W dniu 14 października 2016 roku w miejscowości Smotryszów gmina Kodrąb odbyły się zawody w rekreacji w ramach IX Spartakiady Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego. W imprezie udział wzięło 7 drużyn. Rywalizowano w 5 konkurencjach: rzut lotką, bule, narty rodzinne oraz sumo kobiet i sumo mężczyzn.

    Poszczególne drużyny zajęły miejsca:

 I – II  gmina Dobryszyce        55 pkt.

 I – II  gmina Gomunice           55 pkt

     III gmina Kodrąb                52 pkt

     IV miasto Kamieńsk           45 pkt

      V Starostwo Powiatowe    42 pkt.

    VI gmina Gidle                    41 pkt

   VII gmina Kobiele Wielkie  40 pkt

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorowi,
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty
składamy serdeczne podziękowania
i słowa uznania
za pracę na rzecz kształtowania umysłów
i rozwijania umiejętności młodego pokolenia.
Życzymy Wam, aby trud i wysiłek włożony
w pracę z młodzieżą
zyskał uznanie wychowanków, rodziców
i zachęcał do dalszej pracy.

Termomodernizacja budynku Urzędy Gminy dobiegła końca

Wraz z końcem września zakończyły się prace przy termomodernizacji Urzędu Gminy w Kodrębie. W ramach zadania docieplono ściany oraz strop budynku, wykonano opaskę wokół budynku i utwardzeniu terenu z kostki brukowej. Na realizację zadania uzyskano wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 86468 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 221551, 68 zł brutto.

Wizyta młodzieży z wymiany polsko - niemieckiej w Urzedzie Gminy Kodrąb

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

 dnia  26.09.2016 r.

Miejscowości : Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  30.09.2016 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice

dnia  30.09.2016 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·        odpady wielkogabarytowe (meble)

·        sprzęt agd

·        sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·        opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

I N F O R M A C J A

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  DOSTARCZANIA ODPADÓW  DO  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH   (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Kodrąb, ul. 22 Lipca, przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Kodrąb raz w miesiącu, tj. ostatni piątek każdego miesiąca. Odpady należy dostarczać wyłącznie w godzinach funkcjonowania PSZOK  tj. kwiecień – październik w godz. 1200 – 1800, listopad – marzec w godz. 1000 – 1600.

NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ  ODPADÓW W WYŻEJ WYMIENIONYM  MIEJSCU   POZA  GODZINAMI FUNKCJONOWANIA PSZOK

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA ODPADÓW  POCHODZĄCYCH Z  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

W sprawie odbioru odpadów pochodzących z produkcji i działalności gospodarczej należy skontaktować się we  własnym zakresie z przedsiębiorcą odbierającym tego typu odpady. Gmina nie zajmuje się organizacją systemu odbierania odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego z odpadami pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Po raz 15–sty odbyło się „Święto Ziemniaka”

W słoneczne popołudnie 11 września 2016 roku na placu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie odbyło się już po raz 15 – sty  „Święto Ziemniaka”. Organizatorami imprezy była Gmina Kodrąb oraz firma BUGAJ Sp. z o.o.

Imprezę rozpoczęło uroczyste powitanie gości przez Wójta Gminy Kodrąb – Bożenę Krawczyk,  właściciela Firmy Bugaj – Andrzeja Ostrowicza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb – Tadeusza Cieciurę. Pani Wójt podziękowała rolnikom za ciężką i mozolną pracę oraz wyraziła słowa uznania za trud włożony w jej wykonywanie.

Szczególną atrakcją były konkursy związane z ziemniakami.

Konkurs na największą bulwę wygrał ziemniak odmiany DENAR o wadze 1,490 kg producenta Jana Klekowskiego z Woli Malowanej. Odbył się również konkurs „ Podnoszenie 25 kg worka z ziemniakami”. Najlepszy w tej konkurencji wykazał się Ryszard Pełka z Dmenina, który podniósł 60 razy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje dla najmłodszych uczestników. Zorganizowano dla nich konkursy zręcznościowe:  rzut ziemniakiem do celu oraz sadzenie i zbieranie na czas.

Zwycięzcą „Międzysołeckiego konkursu kulinarnego” zostało sołectwo Zakrzew, II miejsce zajęło sołectwo Rzejowice, a III ex aequo : Dmenin, Kodrąb, Kuźnica.

Atrakcją święta były występy zespołów folklorystycznych: „ Widawianki” i „ Dziepółlanki”, występy dzieci i młodzieży.

Zgromadzonych uczestników bawił Kabaret z Konopi.

Podczas trwania  XV Święta Ziemniaka znajdowały się stoiska: Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kodrąb Polne Kwiaty, rady rodziców Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie i punkty informacyjne jednostek obsługujących rolnictwo na terenie powiatu radomszczańskiego.

Na koniec imprezy wszyscy bawili się przy muzyce zespołu disco polo EJ.

Zaproszenie na XV ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

Narodowe czytanie

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania, poświęcona została dziełu "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza - polskiego nowelisty, powieściopisarza, publicysty i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.

Akcja Narodowego czytania organizowana jest od 2012 roku i objęta patronatem prezydenckiej pary. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę

Do ogólnopolskiej akcji po raz kolejny przyłączyła się Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Kodrębie oraz Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie. 2 września 2016 roku czytano wspólnie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

Uczczono poległych lotników

3 września 1939 r. w miejscowości Bugaj- zginęli w obronie Ojczyzny podporucznik obserwator Czesław Podogrodzki i kapral strzelec Bolesław Leśniewski.

W rocznicę tamtych zdarzeń władze Gminy Kodrąb złożyły kwiaty oddając tym samym symboliczny hołd poległym.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Kodrąb informuje: Każdy producent rolny, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej i w tym celu powinien zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup.

 • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 86 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w następujących terminach:

 •  1 - 31 października 2016 r.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzystał cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.

ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Urząd Gminy w Kodrębie informuje o przypadającej na 1 sierpnia o godzinie 17:00 72. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Za pomocą syren alarmowych w czasie jednej minuty wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Kodrąb godnie uczczą pamięć o bohaterach powstania warszawskiego.

Rocznica mordu hitlerowców w Dmeninie na okolicznych mieszkańcach

Dzień 17 lipca 2016 roku to rocznica mordu na 10 niewinnych Polakach, którzy zostali straceni przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Pod pomnikiem w miejscowości Dmenin, upamiętniającym to zdarzenie, przedstawiciele Urzędu Gminy w Kodrębie, Rady Gminy w Kodrębie oraz sołectwa Dmenin złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

Przebudowa ulicy Nowej w Korębie zakończona

Do końca dobiegła kolejna inwestycja Gminy Kodrąb jaką jest remont ulicy Nowej w Kodrębie. W ramach zadania wybudowano jezdnię drogi z regulacją studzienek wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonane zostały również zjazdy i pobocza. Koszt całej inwestycji wyniósł 76.980,41 zł.

Zakończono budowę drogi Zakrzew Smotryszów

Zakończona została kolejna wspólna inwestycja Gminy Kodrąb i Powiatu Radomszczańskiego- budowa drogi powiatowej nr 3924E Zakrzew – Smotryszów. W ramach zadania wykonano drogę o długości 1620 m wraz z utwardzeniem poboczy. Gmina Kodrąb przeznaczyła na remont drogi 100.000,00 zł z własnego budżetu.

Wreszcie wakacje!

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dla najlepszych uczniów, którzy osiągnęli średnią powyżej 5.0 oraz odnosili sukcesy sportowe nagrody ufundowała Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk.

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałego odpoczynku i bezpiecznych wakacji!

Uwaga - upały!

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu ostrzega przed upałami.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu

OSTRZEŻENIE Nr 28

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Leszek Szaradowski

Godzina i data wydania: godz. 13:31 dnia 22.06.2016

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 łódzkie od 13:00/23.06 do 18:00/26.06.2016 temp. maks. od 30st.C do 35st.C, temp. min. od 18st.C do 22st.C.

(źródło: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu)

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY KODRĄB

Miejscowości:

Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie  (k. Żencina), Żencin

 

 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane odpady

27

24

27

24

23

22

Worek żółty

15

12

9

14

15

9

Worek niebieski, zielony

 

12

 

14

 

9

Miejscowości:

Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice

 

 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane odpady

28

25

28

26

25

23

Worek żółty

22

19

13

18

15

13

Worek niebieski, zielony

 

19

 

18

 

13

Miejscowości:

Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

 

 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane odpady

29

26

29

28

29

27

Worek żółty

22

30

20

25

22

16

Worek niebieski, zielony

 

30

 

25

 

16

Wykonawca w ramach zorganizowania PSZOK będzie odbierał odpady
od mieszkańców raz w miesiącu w terminach i godzinach wyznaczonych poniżej

L. p.

Terminy odbioru odpadów
od mieszkańców w  PSZOK

 

Godziny otwarcia PSZOK

 

1.

29.07.2016 r.

1200 – 1800

2.

26.08.2016 r.

1200 – 1800

3.

30.09.2016 r.

1200 – 1800

4.

28.10.2016 r.

1200 – 1800

5.

25.11.2016 r.

1000 – 1600

6.

30.12.2016 r.

1000 – 1600

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rowerem przez miejsca historyczne Gminy Kodrąb – Rodzinny Rajd Rowerowy 2016”.

Ogłoszenie_o_możliwości_składania_uwag.pdf

oferta.pdf

formularz_z__uwagami.pdf

formularz_z_uwagami.doc

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

W dniu 05.06.2016 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie miał miejsce Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Imprezę okolicznościową urozmaiciły różnorodne formy rozrywki, takie jak: przedstawienia taneczno-wokalne uczniów, przejażdżki kucem i bryczką, kącik plastyczny, gdzie uczniowie naszej szkoły (i nie tylko) mogli rozwijać swoją kreatywność. Duże wrażenie wywarły na oglądających rozgrywki sportowe, pokazy karate i boksu zawodowego, a miłościcy jednośladów mieli okazję poczuć ich moc podczas przejażdżek motocyklowych. Animatorzy zaprezentowali najmłodszym imponujące widowisko baniek mydlanych, nie obyło się bez „dmuchańców”, malowania twarzy i kolorowych warkoczyków. Całość dopełnił pokaz strażaków.

        W przygotowaniu Festynu niezwykły zaangażowaniem wykazali się rodzice oraz nauczyciele. Wyrażamy nadzieję, że Dzień Dziecka okazał się nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych dniem pełnym uśmiechu, dobrej zabawy i wrażeń.

GMINNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZWIĄZKU OSP RP

4 czerwca 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Zapolicach odbył się Gminny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku OSP RP. Na spotkanie przybyły delegacje ze wszystkich 10 jednostek OSP działających na terenie Gminy Kodrąb, a także zaproszeni goście z Panią Wójt Gminy Kodrąb Bożeną Krawczyk oraz Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku st. bryg. mgr inż. Markiem Jankowskim na czele. Podczas uroczystości został uhonorowany odchodzący po 23 latach służby komendant Gminny Związku OSP RP w Kodrębie Marek Dula. Podziękowano również całemu Zarządowi Gminnemu działającemu w latach 2011-2015, którego członkowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wybrano 12 osobowy Zarząd Oddziału Gminnego, na którego czele po raz kolejny stanął Druh Henryk Czubaj oraz Gminną Komisję Rewizyjną i dwóch delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  19.05.2016 r.

Miejscowości : Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  19.05.2016 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice


dnia  20.05.2016 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice 

U w a g a :

 

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·        odpady wielkogabarytowe (meble)

·        sprzęt agd

·        sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·        opony od samochodów osobowych 

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki
nie będą odbierane!!!

Gminne Święta Strażaka

W dniu 1 maja 2016 roku w miejscowości Lipowczyce odbyło się Gminne Święta Strażaka w którym uczestniczyły delegacje ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kodrąb oraz miejscowe społeczeństwo. Uroczystą zbiórkę rozpoczęto uczestnictwem w Mszy Świętej odprawionej przez Księdza Proboszcza Marka Szumilasa w miejscowej kaplicy. W trakcie Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz uroczyście poświęcił lekki samochód pożarniczy, nowo zakupiony dla jednostki OSP Lipowczyce. Po przejściu  na plac w północnej części wsi, podniesieniem flagi państwowej kontynuowano dalszą, świecką część uroczystości. Okolicznościowy referat wygłosił Druh Henryk Czubaj – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie. Życzenia strażakom złożyli również: Pani Bożena Krawczyk – Wójt Gminy Kodrąb, st.bryg. Marek Jankowski – Komendant Powiatowy PSP w Radomsku oraz Druh. Krzysztof  Kozielewski – Prezes Zarządu OSP Lipowczyce. Kilkunastu zasłużonych członków OSP z terenu gminy uhonorowano Medalami za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz odznakami Strażak Wzorowy. Zarząd OSP Lipowcyzce wyróżnił miejscowych działaczy frontu przeciwpożarowego pamiątkowymi statuetkami. Pani Wójt Gminy Kodrąb uroczyście przekazała Naczelnikowi OSP Lipowczyce kluczyki do nowozakupionego samochodu pożarniczego. Po oficjalnej uroczystości odbyła się majówka strażacka, w której poza przybyłymi jednostkami OSP uczestniczyły szerokie rzesze miejscowego społeczeństwa.

 

15 MIEJSCE W FINALE OGÓLNOPOLSKIM W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

24 kwietnia 2016 r. był dla biegaczek z Gimnazjum w Kodrębie dniem bardzo emocjonującym. Tego dnia w Łodzi odbywały się zawody międzynarodowe i Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych 8x800m - Vena Cross Festiwal.

Uczennice z Kodręba wśród najlepszych drużyn w Polsce zajęły 15-te miejsce a w rywalizacji międzynarodowej 17-te.Gratulujemy dziewczętom tego wyniku i liczymy na następne sukcesy.

Drużyna startowała w następującym składzie:Zuzanna Dobrowolska, Kornelia Gładysz, Martyna Klekowska, Weronika Klekot, Katarzyna Kempa, Wiktoria Janocha, Maria Miśkiewicz, Paulina Witaszczyk,rezerwowa-Angelika Krogulec. Trener- Beata Mizińska.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

3 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb.

Najlepszymi w kategorii dzieci klas I-III okazali się:

I miejsce Kacper Nowak

II miejsce Jakub Paplicki

III miejsce Sebastian Cieślak

Najlepszymi w kategorii dzieci klas IV-VI wśród dziewcząt okazały się:

I miejsce Julia Kaczmarek

II miejsce Paulina Kowalczyk

Najlepszymi w kategorii dzieci klas IV-VI wśród chłopców okazali się:

I miejsce Damian Bus

II miejsce Wiktor Wodo

III miejsce Albert Nowak

Najlepszymi w kategorii gimnazjum wśród dziewcząt okazały się:

I miejsce Kamila Gągorowska

II miejsce Alicja Sokołowska

III miejsce Aleksandra Kowalczyk

Najlepszymi w kategorii gimnazjum wśród chłopców okazali się:

I miejsce Paweł Jakóbczyk

II miejsce Krystian Idziak

III miejsce Mateusz Niedźwiecki

Najlepszymi w kategorii Pań okazały się:

I miejsce Anna Szumacher

II miejsce Klaudia Szumacher

III miejsce Katarzyna Kaczmarek

Najlepszymi w kategorii Panów okazali się:

I miejsce Piotr Miziński

II miejsce Marcin Nowak

III miejsce Krystian Gągorowski

Informacja dotycząca usuwania azbestu

Przedłużenie terminu składania wniosków do dnia 31 maja 2016 r. 

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2016 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 maja  2016 r.

            Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

            Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka komunalna, utrzymanie czystości i porządku w gminie – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Wypalanie traw jest zabronione

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn.zm.),

- Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

- Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

- Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub

nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

- Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

- Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Dopłaty bezpośrednie UE dla właścicieli gruntów rolnych

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.

Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).

Informacje dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, że wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego 500 + 
można składać od 1 kwietnia 2016 roku
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kodrębie, pokój nr 4, w godzinach 730 – 1530.            

Pracownicy GOPS udzielą Państwu informacji
i pomocy przy wypełnianiu wniosków.

informacja_rodzina_500_plus.pdf

wniosek_rodzina_500_plus.pdf

Stanisław Sojczyński "Warszyc" - niezłomny i niezapomniany

W dniu 30 marca 2016 r. przypada 106 rocznica urodzin generała Stanisława Sojczyńskiego- Warszyca. Władze Gminy Kodrąb złożyły kwiaty pod pomnikiem twórcy konspiracyjnego Wojska Polskiego, znajdującym się w jego miejscowości rodzinnej- Rzejowicach.

Konsultacje

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki należy odbierać w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 29 marca 2016 r. w godzinach 730 - 1530 .

 

 

Konkurs plastyczny "LGD funduszami europejskimi malowane"

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć sołtysom Gminy Kodrąb podziękowania za codzienną pracę na rzecz mieszkańców sołectw
i rozwoju terenów wiejskich.

Składamy najserdeczniejsze życzenia- zdrowia, radości,
satysfakcji z życia prywatnego
oraz poczucia, że spełniają Państwo ważną misję społeczną.

Dzień Kobiet

Z inicjatywy Wójt Bożeny Krawczyk w dniu 8 marca 2016 roku w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie zorganizowano montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Adam i Ewy”, zaprezentowany przez klasę 4a. Scenariusz przedstawienia nawiązał w treści do przypadającego w tym terminie Dnia Kobiet. Wraz z licznie przybyłymi mieszkańcami naszej gminy świętowała Pani poseł Anna Milczanowska.

Po zakończeniu przedstawienia wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 14.03.2016 r. (poniedziałek)

o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

Dopłaty bezpośrednie w  2016r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB

PGN_ANKIETA_KODRĄB.doc

PGN_ANKIETA_KODRĄB.pdf

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach uczczono Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczennice klasy V pod kierunkiem Pani Lucyny Błędowskiej przygotowały uroczysty apel, który rozpoczął się odśpiewanym z powagą hymnem narodowym. Następnie dziewczęta przypomniały dzieje życia i walki o wolną Polskę generała Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – bohatera z Rzejowic, założyciela  i dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uczniowie wysłuchali także słuchowiska pt. „Żołnierze wyklęci i ich oprawcy” oraz pieśni o wyczynach Wyklętych, Niezłomnych. Po zakończeniu apelu delegacja uczniów zapaliła znicze przed obeliskiem poświęconym Stanisławowi Sojczyńskiemu znajdującym się przed szkołą.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 07.03.2016 r.(poniedziałek) o godz. 10:00

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

„Technologia ochrony zbóż i ziemniaków przez grzybami   i chwastami” - FIRMA BAYER

Jubileusz 100 rocznicy urodzin

                 Szanownej Jubilatce

                 Pani Stefanii Dzwonek

w uroczystym dniu 100 rocznicy urodzin

          składamy serdeczne życzenia

 wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.

        Niech nigdy nie brakuje szczęścia,

              zdrowia i pomyślności.

 
     Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk 

     oraz wszyscy mieszkańcy naszej gminy

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 15.02.2016 r.(poniedziałek) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

1. Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r.

2. Wsparcie finansowe producentów rolnych w  sektorze mleka  i  wieprzowiny w 2016 r.

3. Oferta handlowa odmian zbóż, ziemniaków i   roślin strączkowych.

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Kodrąb informuje: Każdy producent rolny, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej i w tym celu powinien zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup.

 • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
 • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 86 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w następujących terminach:

 •  1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
 •  1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronach internetowych : Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) i Urzędu Gminy Kodrąb, pok. Nr 1

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 10.02.2016 r.(środa) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

1. Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych - przepisy i zasady prawne;

2. Stosowanie preparatów bakteryjnych w rolnictwie

Dekanalne Kolędowanie

W sobotę 23 stycznia 2016r. już po raz 14 w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach odbyło się Dekanalne Kolędowanie pod patronatem Pani Wójt Gminy Kodrąb Bożeny Krawczyk oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Kodrąb. Przegląd miał formę koncertu.

Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie z okolicznych szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu, PSP w Strzelcach Małych, ZS-G w Kodrębie, Państwowego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach oraz PSP
w Rzejowicach.

W duetach, zespołach i solo wystąpiło łącznie 56 dzieci. Wszyscy bardzo ładnie się prezentowali. W sali w scenerii zimowo-świątecznej rozbrzmiewały kolędy

i pastorałki. Małych artystów oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność.

Koncert swoim występem uświetniły dwie Panie z Rzejowic, które śpiewały niegdyś w miejscowym chórze – Czesława Stawowska i Irena Jaworska. Zaśpiewały kolędy z czasów okupacji „Modlitwa o pokój” oraz „Zajaśniało cudne Zorze”. Za swój występ otrzymały owacje na stojąco.

W przerwie koncertu wszyscy zostali poczęstowani kawą, herbatą, ciastem, owocami i kanapkami. Organizację imprezy oprócz Samorządu wsparli Przyjaciele szkoły.

Na zakończenie kolędowania wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy
i słodycze ufundowane przez Panią Wójt Bożenę Krawczyk oraz Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.

Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę „Pójdźmy wszyscy
do stajenki” , przy akompaniamencie naszego absolwenta Krystiana Lorenta.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 03.02.2016 r.(środa) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt: 

1. Nawożenie roślin w oparciu o wyniki badań zasobności gleby;

2. Programy komputerowe pomocne przy   układaniu dawek nawozowych w gospodarstwach rolnych.

Projekt „ Na własne konto”

Gmina Kodrąb jest beneficjentem projektu „ Na własne konto” Nr umowy 28/NWK/2015 realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w okresie od 11.12.2015r. – 30.04.2016r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie.

    Projekt jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas I-III gimnazjów z obszarów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich.

    W ramach projektu „Na własne konto” uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z przedsiębiorczości i ekonomii w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się w ferie zimowe – w tym czasie uczniowie m.in. poprzez gry i zabawy poznają narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową.

   Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej oraz zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą  miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

   Projekt realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Informacja dla rolników dotycząca materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego w Łodzi  uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

 • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
 • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w podanym poniżej linku do strony:

http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/warunki_dms_deminimis_2016.pdf

Wniosek wraz z załącznikami należy składać:

na niżej podany adres:  

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 

ul. Wróblewskiego 18; 93-578 Łódź

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 19.01.2016 r.(wtorek) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych w ramach programu –„Modernizacja gospodarstw rolnych”

Żywienie trzody i bydła

Jubileusz 106 rocznicy urodzin

7 stycznia 2016 r.  – najstarsza mieszkanka  gminy Kodrąb 

Pani Marianna Bukowska z Zapolic obchodziła 106 rocznicę urodzin.

Dostojnej Jubilatce gratulujemy

i składamy najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu

Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk 

oraz wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Artykuły:

Ostatnio aktualizowano:

  Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

  Dziennik Ustaw
  i Monitor Polski
  - wersje elektroniczne

  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
  Powiat Radomszczański
  Program Kapitał Ludzki