Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Życzenia Świąteczne

Dekanalne Kolędowanie

Już po raz kolejny w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach odbył się przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie swój talent zaprezentowali soliści oraz małe zespoły wokalne. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wielką muzykalnością i wspaniale oddali nastrój najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Licznie przybyła publiczność gromkimi brawami dziękowała wykonawcom. Kultywowanie tradycji świątecznych poprzez bożonarodzeniowe kolędowanie integruje środowiska lokalne, pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego a także wspiera rozwój najmłodszych uczniów. Przegląd został dofinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Kodrębie.

Konsultacje

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2018 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 27 grudnia 2017 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

Projekt_GPPN_na_2018_r..pdf

formularz_uwag_GPPN_na_2018.pdf

formularz_uwag_GPPN_na_2018.doc

Konsultacje

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 27 grudnia 2017 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

 

Projekt_GPPiRPA_na_2018_rok.pdf

formularz_uwag_GPPAiRPA_na_2018.pdf

formularz_uwag_GPPAiRPA_na_2018.doc

Wydawanie Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, że w dniu 13.12.2017 r. (środa) w godzinach od 800 do 1200 w budynku strażnicy OSP w Dmeninie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Mikołaj w Szkole !!

W dniu 06.12.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie odbyło się spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych milusińskich z terenu gminy Kodrąb.

Oprawę uroczystości oraz spektakl teatralny na motywach powieści H. Ch. Andersena przygotowali przedstawiciele samorządu uczniowskiego wspólnie z szkolnym kołem wolontaryjnym.

Po przedstawieniu wszystkie dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w spotkaniu z Świętym Mikołajem. Każde dziecko zostało obdarowane wspaniałym prezentem, który wywołał uśmiech na dziecięcych buźkach..

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Kodrąb wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - I - VI 2018 r.

Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi dotycząca bezpieczeństwa na drodze

Rolniku, bądź bezpieczny na drodze – noś odblaski!

Jesienią i zimą zmierzch zapada szybko, częściej pada deszcz lub śnieg, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głównie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni. Na niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazdy mechaniczne szczególnie narażeni są mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie infrastruktura techniczna nie zawsze jest tak rozwinięta jak w miastach. Rolnicy i członkowie ich rodzin często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki i maszyny rolnicze, motocykle i rowery. Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza zwykle poruszanie się w ciemności, a dla kierowców pojazdów – nagłe pojawienie się pieszego na poboczu lub skraju jezdni. Nietrudno wówczas o wypadek.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów uniknięcia powyższych zagrożeń jest noszenie elementów odblaskowych na ubraniu.

KRUS przypomina, że kierowca ma na drodze zupełnie inną widoczność, niż pieszy. Pieszy widzi pojazd z odległości około 1000 metrów i często błędnie zakłada, że jest również widziany przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu. Niestety, tak najczęściej nie jest. Osoba ubrana na ciemno, bez elementów odblaskowych, widoczna jest nocą w świetle reflektorów dopiero z odległości 20–30 metrów. W przypadku mijania się dwóch jadących z naprzeciwka pojazdów, kierowca może w ogóle pieszego nie zauważyć!

Osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym mają obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszające się w strefie zamieszkania.

Osoby nie przestrzegające przepisów dotyczących obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku i stanowić powód do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Nie o karę jednak tu chodzi, lecz przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Warto zainwestować kilka złotych w elementy, które poprawią naszą widoczność po zmroku. 

Coraz częściej nosimy elementy odblaskowe. Mogą to być opaski, kamizelki oraz smycze. Pomaga w tym również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która podczas działań prewencyjnych prowadzonych na terenie województwa łódzkiego przekazuje odblaskowe przywieszki, kamizelki i opaski dzieciom ze szkół wiejskich i rolnikom uczestniczącym w szkoleniach i konkursach z zakresu zasad bhp w rolnictwie.

Odblaski najlepiej nosić na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieć pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Aby ograniczyć ryzyko wypadku w okresie jesiennym, piesi dodatkowo powinni również przestrzegać następujących zasad:

·         poruszać się poza terenem zabudowanym lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający pojazd

·         przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje – w miejscu o dobrej widoczności

·         upewnić się przed wejściem na jezdnię, że nic im nie grozi i że nie będą stanowili zagrożenia dla innych użytkowników dróg

·         nie wbiegać na jezdnię

·         nie wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność

·         nie przechodzić przez jezdnię na ukos.

Kierowcy powinni zaś pamiętać o poruszaniu się z dozwoloną, dostosowaną do warunków na drodze prędkością, zachowaniu szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu na pobocze w porze wieczorowej i nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu się przed przejściem dla pieszych oraz niewyprzedzaniu innych pojazdów na przejściach dla pieszych. Warto zadbać również o zachowanie sprawności technicznej pojazdów – regulację reflektorów, wymianę spalonych żarówek, wymianę zużytych elementów wycieraczek i regularne uzupełnianie płynu do spryskiwaczy dla zapewnienia utrzymania w czystości szyby czołowej.

Rolnicy z Gminy Kodrąb zainteresowani tematem bezpieczeństwa pracy w rolnictwie mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w Placówce Terenowej KRUS w Radomsku, gdzie dostępne są broszury i ulotki prewencyjne.

                                    Tomasz Nowicki

               Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

Seminarium „Łódzkie kusi wiedzą”

Link do informacji na ww.rpo.lodzkie.pl: Seminarium „Łódzkie kusi wiedzą”

Uroczyste otwarcie świetlicy w Zakrzewie

W poniedziałek 27.11.2017 r. została oficjalnie otwarta świetlica wiejska w Zakrzewie. Budynek ten powstał w 2016 r. (koszt inwestycji 315 tys. zł). W 2017 roku ze środków funduszu sołeckiego sołectw Zakrzew oraz Łagiewniki zakupiono wyposażenie kuchenne, a ze środków gminnych stoły i krzesła. Mieszkańcy do dyspozycji mają przestronną salę wraz z zapleczem kuchennym, toaletami oraz parkingiem. Symbolicznego otwarcia świetlicy dokonała Pani Wójt Bożena Krawczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Cieciurą oraz przedstawicielami lokalnej społeczności. Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie budynku przez ks. Marka Szumilasa – proboszcza parafii w Kodrębie.

Zaproszenie na konferencję- Czas na ekologię!

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień serdecznie zaprasza wraz z partnerami: Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Ekosystem – Dziedzictwo Natury do udziału w konferencji Czas na ekologię!, która odbędzie się 4 grudnia br. w Łodzi (Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa, sala konferencyjna). 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” - SME ORGANICS, realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z 7 regionami UE w zakresie Programu Interreg Europe.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rodzajów wsparcia dla sektora żywności ekologicznej w regionie łódzkim, omówienie jej znaczenia dla zdrowia człowieka, a także istotnych kwestii związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych.

Informacje o konferencji dostępne są także na naszej stronie: http://bruksela.lodzkie.pl/nasze-projekty/konferencja-czas-na-ekologie

Program konferencji w załączniku.

program_konferencji_Czas_na_ekologię_program_konferencji.png

Informacja Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% - uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.

Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich, ul. Staszica 2A

oraz w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7,

w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3

w godzinach 8:00-16:00. 

Nowa oferta obejmuje: 

Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO) oraz  Pożyczkę Inwestycyjną (PI) 

Proponujemy atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego. Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na 21 listopada pragniemy złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy.

Uwaga rolnicy!

Urząd Gminy w Kodrębie przypomina wszystkim rolnikom z terenu gminy, o konieczności bieżącego monitorowania występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju i stosowania się do zasad bioasekuracji w związku  z bardzo poważną sytuacją epizootyczną na granicy wschodniej, o czym sygnalizuje Wojewoda Łódzki.

Wersje elektroniczne materiałów elektronicznych dostępne są na stronie

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=4588

Szkolenia ZUS z e-Składki

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób opłacania składek do ZUS, w związku z tym tomaszowski Oddział i podległe mu placówki prowadzą całą serię szkoleń dla płatników składek. Harmonogram szkoleń w załączniku.

harmonogram_szkoleń_z_e-składki.JPG

99 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 2017 r. obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W naszej Gminie świętowanie rozpoczęło się już w dniu 10 listopada przygotowanym przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb Polne Kwiaty Wieczorkiem Patriotycznym. 
11 listopada 2017 r. w Kościele p.w. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, którą poprzedził występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na miejscowy cmentarz, gdzie złożono kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Uwaga rolnicy !

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 1605 z późn. zm.) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, świń, kóz i owiec) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia każdego roku. Spis stanu stada sporządza się oddzielnie dla każdego gatunku zwierzęcia (bydło, świnie, owce, kozy).

Spis stanu stada za rok 2017 należy obowiązkowo sporządzić i złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w Radomsku w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Druki do wypełnienia są dostępne poniżej (pliki do pobrania) lub w siedzibie biura powiatowego oraz na stronie internetowej ARiMR.

Spis_stanu_stada_bydła_albo_owiec_albo_kóz_2017.pdf

Spis_stanu_stada_świń_z_2017.pdf

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Rozpoczną się one 10 listopada o godz. 18 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie, gdzie Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty” przedstawi Wieczór Patriotyczny pn. „ Z wierszem i pieśnią w drodze ku wolności". Następnego dnia o godzinie 10 zostanie odprawiona uroczysta msza święta w Kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie, poprzedzona montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów PSP w Kodrębie. Ostatnim punktem obchodów Święta Odzyskania Niepodległości będzie złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym ofiary poległe w obronie ojczyzny, który znajduje się na cmentarzu w Kodrębie.

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 20 listopada 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 24 .

 

formularz_uwag.pdf

formularz_uwag_wersja_edytowalna.doc

Projekt_Programu_współpracy.pdf

Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb

Gmina Kodrąb informuje mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę iż można brać udział w projekcie polegającym na montażu i instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Kodrąb w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii – wsparcie dotacyjne objętego RPO woj. Łódzkiego na lata 2014-2020. Deklaracje udziału w projekcie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kodrębie pok. nr 14 w terminie od 25.10.2017 r. do 3.11.2017 r. w godzinach 7.30 – 15.30.

Ankieta_wstępna_doboru_instalacji_OZE.pdf

Deklaracja_udziału_w_projekcie.pdf

Oświadczenie_–_kryteria_rekrutacji.pdf

Umowa_użyczenia.pdf

Prezentacja.pdf

Bezpłatne badanie mammograficzne

Dzień Patrona Służby Zdrowia

W dniu św. Łukasza patrona pracowników Służby Zdrowia pragniemy złożyć wyrazy uznania oraz podziękowania dla wszystkich pracowników Służby Zdrowia. W tym dniu składamy Wam – lekarzom, pielęgniarkom, kadrze zarządzającej, pracownikom administracji i innym osobom pracującym na rzecz służby zdrowia najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, zadowolenia z pełnionej służby oraz wielu sukcesów na niwie zawodowej i osobistej. Pragniemy także podziękować Wam za oddanie z jakim podchodzicie do misji ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Doceniamy wagę Waszej pracy i mamy nadzieję, że oprócz świadomości jej znaczenia czerpiecie z niej ogromną satysfakcję.

SPOTKANIE NA TEMAT ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania na montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie oraz o godz. 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Niepodległości 7 w Kodrębie.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną informacje na temat Odnawialnych Źródeł Energii, a także warunki uczestnictwa w planowanym projekcie dofinansowania do montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę w gospodarstwach prywatnych na terenie Gminy Kodrąb w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zuchy działają!

Wrzesień był bardzo pracowitym miesiącem, zwłaszcza dla zuchów z 12 Gromady Zuchów  „Gwiezdne Ludki” działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie.

Nasze zuchy wzięły udział w projekcie ekologicznych organizowanym przez Hufiec ZHP Radomsko, namalowały piękne prace na konkurs plastyczny „Powiedz tak ekologii”. Podczas rozstrzygnięcia okazało się, że nasz zuch Oliwia Gaik zajęła I miejsce.

30 września wraz z innymi gromadami z Radomska wybrali się do Krakowskiego zoo, gdzie podglądały życie zwierząt.

Ponadto zuchy wraz z uczniami podczas zajęć świetlicowych uczestniczyły w prelekcjach prowadzonych przez drużynową 12 GZ. Odbyły się cztery spotkania. Ich tematy dotyczyły wody i środowiska w którym żyjemy. Podczas spotkań rozmawiano o właściwościach, temperaturze i kolorze wody.  Dzieci poznały rybki żyjące w akwarium i ich zabiegi pielęgnacyjne, zastanawiały się dlaczego Ziemia to niebieską planetą, doszły do wniosku, że większą część Ziemi zajmują morza, oceany, rzeki, jeziora. Uczniowie oraz zuchy zostali podzieleni na grupy i zastanawiali się jak zmieniłoby się nasze życie gdybyśmy mieli mniej wody. Wnioski były różne. Jedni stwierdzili, że kąpali by się rzadziej, inni, że zmywaliby naczynia w misce, a innym pomysłem było to, że wykopaliby studnię. Podczas jednych z zajęć dzieci wyobrażały sobie krainę o której czytała prowadząca: zanurzały się w wodzie, wędrowały po podwodnych łąkach i oglądały jak wygląda tam życie. Dzieci zostały podzielone na 5 grup i każda grupa opisywała jedno zwierzę.  Foka róża, Humbak Olbrzym, Filwad Filip, Morświn Patryk i Delfin Paweł szukali przyjaciół. A dlaczego? Co roku nad morzem czas spędza coraz więcej ludzi. Wszelkie śmieci są wyrzucane prosto do morza. Morze porywa wraz z falami śmieci i przenosi w rejony gdzie żyją morskie stworzenia. One myślą, że to jedzenie i do  ich organizmu dostają się substancję powodujące ich śmierć.

Dodatkowo zuchy spotkały się z przedszkolakami. Na samym początku powiedzieli sobie co to jest las i jak należy się w nim zachować, następnie czytali zagadki o leśnych zwierzętach. Kolejną częścią naszego spotkania było omówienie budowy liścia i drzewa. Dzieci z tym poradziły sobie rewelacyjnie. Każdy przedszkolak dostał liścia i musiał go ładnie pomalować. Na zakończenie zajęć stworzono wspólnie piękne drzewo brzozy i dębu.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy życzenia wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych.

Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie zmieni swoje oblicze.

W miesiącu październiku rozpoczną się prace związane z gruntownym remontem zaplecza sportowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki możliwa będzie realizacja tego kosztownego przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to kwiecień 2018 r. Mamy nadzieję że niedogodności dla uczniów naszej szkoły zrekompensuje nowy obiekt spełniający najwyższe standardy. Koszt przedsięwzięcia wynosi 854 850,00 zł z czego 316 000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystki.

Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowczycach rozpoczęta.

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Lipowczycach. W ramach zadania powstanie budynek posiadający dużą, przestronną świetlicę wraz z zapleczem kuchennym i toaletami. Dodatkowo przewidziano także w ramach inwestycji garaż dla lokalnej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Planowany termin zakończenia prac według umowy jest na 31 sierpnia 2018 r.

Strażnica OSP w Kodrębie zyskuje nowy wizerunek!!

Trwają pracę przy rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania strażnicy OSP w Kodrębie. Strażacy ochotnicy dzięki tej inwestycji zyskają 3 garaże na swe samochody bojowe a cała społeczność Gminy Kodrąb zyska możliwość dostępu do kultury dzięki powstaniu Gminnego Ośrodka Kultury. Planowany termin zakończenia I etapu budowy według umowy wyznaczono na 15 grudnia 2017 r.

Przebudowa drogi gminnej w Łagiewnikach zakończona

Wraz z końcem września zakończono prace przy przebudowie drogi w miejscowości Łagiewniki. W ramach zadania rozebrano stary, zniszczony chodnik, zamontowano nowe krawężniki betonowe, wykonano nową podbudowę tłuczniową wraz z korytowaniem na odcinku 120 m, oczyszczono rowy, wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy oraz położono nową nawierzchnię. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 267 777,26 złotych. Inwestycja była sfinansowana w całości ze środków własnych Gminy Kodrąb.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.10.2017 do godz. 24:00 dnia 05.10.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 115 km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni. Na południu województwa istnieje ryzyko 30%, wystąpienia porywów wiatru do 130 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian prognoz ostrzeżenie będzie aktualizowane.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz

Godzina i data wydania: godz. 20:05 dnia 04.10.2017

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 lodzkie od 17:00/05.10 do 24:00/05.10.2017 predkosc do 50 km/h, porywy do 115 km/h, ryzyko 30% porywy 130 km/h, SW do NW

ZMIENIA SIĘ NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. SPRAWDŹ PORADNIE, W KTÓRYCH OTRZYMASZ POMOC

W związku ze zmianami dotyczącymi organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem NFZ informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 października 2017r.  systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmieni się sposób organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem. Pacjentami po godzinach pracy poradni POZ oraz w soboty, niedziele i święta zaopiekuje się 28 szpitali, które zostały zakwalifikowane na I, II i III poziom podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. W Łódzkiem łatwiej będzie uzyskać taką pomoc - będzie więcej zespołów pielęgniarsko-lekarskich i więcej punktów nocnej pomocy. 67 zespołów lekarsko-pielęgniarskich (dotąd 63) udzieli pomocy pacjentom w 33 punktach nocnej pomocy (dotąd 29). Punkty nocnej pomocy będą zorganizowane przy szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w szpitalach, które są w sieci. Pozwoli to skrócenie kolejek w tych miejscach i udzielenie pomocy pacjentom adekwatnej do ich stanu zdrowia. Informacje na temat nocnej pomocy od 1 października znajdują się pod na stronie www.nfz-lodz.pl   

http://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7777-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-lodzkiem-od-1-pazdziernika-2017-r

Zasady udzielania nocnej pomocy się nie zmieniają. Pacjent może zgłosić się do dowolnego punktu nocnej pomocy, natomiast jeśli wzywa lekarza lub pielęgniarkę do domu, wzywa ją z punktu nocnej pomocy znajdującego się na terenie obszaru, w którym mieszka.

Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale, które są w sieci szpitali. Udzielą pomocy  - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc!

Informacja dla pacjentów codziennie godz. 8-20. Od 29.9 do 16.10 całodobowo!

•          801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych

•          42 299 92 75  - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

W załączniku znajdą Państwo listę placówek, które od 1.10. 2017 r. od godziny 8 rano będą realizowały nocną pomoc oraz ulotkę dla pacjentów.

poradnie_w_ktorych_otrzymasz_pomoc_po_1_10_2017r.pdf

Turniej Piłki Nożnej

W niedzielę 24 września 2017 r. na boisku sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb. W turnieju brało udział pięć zespołów z terenu naszej gminy, które grały systemem „każdy z każdym”. W wyniku rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna z Rzejowic, drugie z Zapolic, trzecie z Kodręba. Na kolejnych miejscach znalazły się drużyny z Woli Malowanej i Zakrzewa.

Turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków piłki nożnej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 24 września 2017 r.  (niedziela) o godzinie 14.00 na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie. Sześcioosobowe zespoły z terenu naszej gminy zachęcamy do udziału w turnieju piłki nożnej.

W przypadku złych warunków atmosferycznych turniej odbędzie się na hali sportowej znajdującej się w szkole w Kodrębie.

VII Piknik zdrowia i rekreacji

Starostwo Powiatowe oraz Szpital Powiatowy w Radomsku zapraszają na VII Powiatowy Piknik Zdrowia i Rekreacji, który odbędzie się w niedzielę 17 września 2017 r. na terenie szpitala przy ul. Jagiellońskiej 36 w Radomsku. Początek o godz. 14:00.

Święto Ziemniaka już za nami

10 września 2017 roku na placu Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie już po raz szesnasty odbyło się Święto Ziemniaka. Organizatorami imprezy jak co roku były Gmina Kodrąb oraz firma BUGAJ Sp. z o.o.

Licznie przybyłych gości powitali: Wójt Gminy Kodrąb – Bożena Krawczyk,  Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb – Tadeusza Cieciura oraz właściciel Firmy Bugaj – Andrzeja Ostrowicz.

Przeprowadzono konkursy związane z ziemniakami. Dla najmłodszych uczestników zorganizowano konkursy zręcznościowe:  rzut ziemniakiem do celu oraz sadzenie i zbieranie na czas w kategoriach chłopców i dziewcząt.

Dużo emocji wzbudził konkurs dla mężczyzn- podnoszenie 25 kg worka z ziemniakami. Najlepszy w tej konkurencji po raz kolejny okazał się Pan Ryszard Pełka z Dmenina, który podniósł worek aż 82 razy- bijąc tym samym swój zeszłoroczny rekord.

Największą bulwę dostarczył producent rolny Pan Sebastian Gliźniewicz z Dmenina- był to ziemniak odmiany Belarosa o wadze 1,428 kg.

 „Międzysołecki konkurs kulinarny” wygrało sołectwo Zakrzew serwując jury kopytka w czterech kolorach i smakach podane w sosie grzybowym i z płatkami migdałów oraz serwując pyszne pączki ziemniaczane, II miejsce zajęło sołectwo Kodrąb, III : Rzejowice, wyróżnione zostały sołectwa: Klizin oraz Dmenin.

Na święcie wystąpiły zespoły folklorystyczne: „Widawianki” i „ Dziepółlanki”, oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy wiejskiej w Dmeninie.

Pokaz iluzji zachwycił nie tylko najmłodszych, zadziwił efektami i wprowadził w radosną  atmosferę uczestników święta.

Wiele atrakcji przygotowano dla dzieci: mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni oraz euro bungee.

Na placu na którym odbywało się święto swoje stoiska miały m.in.: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb Polne Kwiaty, Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie oraz punkty informacyjne jednostek obsługujących rolnictwo na terenie naszego powiatu.

Wieczorem  do tańca skutecznie zachęcał zespół „FANTASTIC”.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kombatantów na Jasnej Górze

10 września 2017 roku Urząd Gminy w Kodrębie już po raz kolejny zorganizował wyjazd dla mieszkańców gminy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kombatantów Armii Krajowej na Jasną Górę. Uczestnicy tej pielgrzymki to rodziny, przyjaciele, młodzież, harcerze i osoby, które dziś starają się nieść pamięć o swoich najbliższych, starszych kolegach i koleżankach, którzy w czasie wojny byli na tyle „dorośli”, że mogli walczyć z bronią w ręku za swoją Ojczyznę.

Sołtys Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017

Dziennik Łódzki rozpoczyna akcję „Sołtys Ziemi Łódzkiej i Sołectwo Roku 2017” pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia.

Rola sołtysa jest bardzo ważna, bo to właśnie sołtys jest najbliżej mieszkańców. Na wsi mniej liczy się to, co ktoś mówi, a bardziej to co robi i gotów jest zrobić dla wspólnego dobra. Bardzo dobrze wiemy, że poświęcają swój cenny czas i siły, aby działać i zachęcać do działania innych, dlatego z grona wszystkich sołtysów w województwie łódzkim, chcielibyśmy wybrać tych, którzy są uważani przez mieszkańców za najlepszych.

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. Pierwszy, powiatowy etap głosowania rozpoczyna się 15 września o godz. 12:00 i będzie trwać do 6 października, do godz. 21:59. Trzech kandydatów i trzy sołectwa z każdego łódzkiego powiatu, które zdobędą najwięcej głosów, awansują do drugiego etapu, wojewódzkiego finału, który rozpocznie się 10 października i potrwa do 27 października.

Po zakończeniu głosowania odbędzie się uroczyste wręczenie nagród, na które zostaną zaproszeni laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach z każdego powiatu.

Dla zwycięzców etapu wojewódzkiego Dziennik Łódzki przygotował atrakcyjne nagrody. Sołtys, który zajmie pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim otrzyma dwuosobowy wyjazd na tygodniowe wczasy na Wyspach Kanaryjskich. Laureaci, którzy zajmą miejsca 2-5 otrzymają dwuosobowe weekendowe pobyty w luksusowym 4-gwiazdkowym hotelu w Łodzi, a także zaproszenia na kolację w dobrej restauracji oraz na wydarzenie kulturalne.

Dziennik Łódzki przygotował również atrakcyjne nagrody dla zwycięskich sołectw – bony na zakup materiałów budowlanych: I miejsce w kategorii wojewódzkiej wartości 5000 złotych, II miejsce o wartości 3000 złotych i III miejsce o wartości 2000 złotych.

Więcej informacji o akcji znajdziecie Państwo na stronie www.dzienniklodzki.pl/soltys. W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerem 42 665 93 57, a także do mailowego przesyłania swoich zdjęć, loga lub zdjęć sołectwa na adres k.szporak(at)dziennik.lodz.pl. Zdjęcia zostaną zamieszczone w specjalnym serwisie internetowym, gdzie prezentowani będą wszyscy uczestnicy. Każde sołectwo ma również dostęp do materiałów promocyjnych w formie elektronicznej (grafiki na facebooka, plakaty i ulotki). Wszystkie te działania są bezpłatne.

Dotacja na żłobki i kluby dziecięce

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!

- nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!

- limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!

- do rozdysponowania czeka 40 mln złotych!

Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września wchodzi w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/zaloz-zlobek-klub-dzieciecy/prawo/

 

Bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych pszczelarstwem

 Terminy spotkań można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem
http://ekoostoja.com/pierwsze-spotkania-informacyjno-rekrutacyjne/

Informacje o projekcie można uzyskać także telefonicznie - tel.
782-853-258.

Bezpłatne warsztaty „Internetowe Rewolucje Google dla firm”

Centrum Innowacji Biznesu w Radomsku wspólnie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową zapraszają na bezpłatne warsztaty „Internetowe Rewolucje Google dla firm”, które odbędą się 26 września 2017r. (wtorek) o godz. 10.00. Miejsce spotkania siedziba RIPH - Sala konferencyjna (pokój nr 218) ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko.

Szczegóły dotyczące warsztatów w załączniku

szczegóły_warsztatów.pdf

Uczczono poległych lotników

W 78.  rocznicę wybuchu II wojny światowej władze Gminy Kodrąb złożyły kwiaty przy pomniku poległych lotników w miejscowości Bugaj. 3 września 1939 r. - w obronie Ojczyzny zginęli na terenie naszej gminy podporucznik obserwator Czesław Podogrodzki i kapral strzelec Bolesław Leśniewski- lotnicy Polskiej 55 Eskadry Bombowej 5 Pułku Lotniczego w Lidzie.

Zaproszenie na XVI ŚWIĘTO ZIEMNIAKA

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

27 sierpnia 2017 roku w miejscowości Kodrąb odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP z terenu Gminy Kodrąb. W zawodach udział wzięło 8 sekcji OSP oraz 3 sekcje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- w tym jedna żeńska.

W wyniku przeprowadzenia sztafetowego biegu sprawnościowego oraz ćwiczenia bojowego startujące drużyny zajęły następujące lokaty:

         Żeńskie młodzieżowe drużyny pożarnicze:

I.            MDP OSP Rzejowice

     Męskie młodzieżowe drużyny pożarnicze:

I.            MDP OSP Kodrąb

II.           MDP OSP Dmenin

         Drużyny OSP seniorów:

I.            OSP Kodrąb

II.           OSP Zapolice

III.          OSP Smotryszów I

IV.          OSP Smotryszów II

V.           OSP Dmenin I

VI.          OSP Rzejowice

VII.         OSP Dmenin II

VIII.        OSP Rzejowice

      Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary,
a wszyscy członkowie MDP otrzymali pamiątkowe statuetki. Za najlepsze 3 miejsca w klasyfikacji drużyn seniorów Wójt Gminy Kodrąb ufundował nagrody pieniężne w wysokości 800 zł, 600 zł i 400 zł. Zawody przeprowadziła komisja sędziowska składająca się z dwóch przedstawicieli KP PSP w Radomsku oraz siedmiu strażaków ochotników pod przewodnictwem kpt. Marka Jeziorskiego.

Turniej Siatkówki Plażowej

W niedzielę  27 sierpnia odbył się turniej siatkówki plażowej. Dobra zabawa, sportowa integracja przyciągnęła miłośników tej dyscypliny na boisko znajdujące się przy szkole w Kodrębie.  Zwycięskim drużynom gratulacje złożyła i wręczyła puchary Wójt Gminy Kodrąb Pani Bożena Krawczyk.

Przebudowa drogi w Łagiewnikach rozpoczęta

W ostatnim tygodniu sierpnia rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej miejscowości Łagiewniki. W związku z powyższym korzystanie z drogi będzie utrudnione ze względu na prowadzone prace. Przewidziane zakończenie prac jest planowane zgodnie z umową na 29 września 2017 r.

ZAPROSZENIE NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

                                        Zarząd Oddziału Gminnego

           Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kodrębie,

                                            Wójt Gminy Kodrąb

                                                   ZAPRASZAJĄ

                                                            na

                      GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

                                              które odbędą się

                              27 sierpnia 2017 roku o godzinie 1400

                                  na boisku przy ZSG w KODRĘBIE

Wiele atrakcji nie tylko dla dzieci, wojskowa grochówka, grill, obfity bufet, a to wszystko za symboliczną opłatą.

Na zakończenie zachęcamy do wzięcia udziału w „dyskotece pod gwiazdami”.

Turniej Siatkówki Plażowej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb ponownie zaprasza wszystkich sympatyków siatkówki plażowej męskiej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 27 sierpnia (niedziela)
o godzinie 14
na boisku przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie.

20 sierpnia turniej się nie odbył ze względu na panujące w tym dniu złe warunki atmosferyczne.

Informacja Prezesa KRUS

ROZBUDOWA STRAŻNICY OSP W KODRĘBIE ROZPOCZĘTA!!

W środę 16 sierpnia 2017 roku o godzinie 13 została podpisana umowa na realizację zadania pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – I etap. Wartość podpisanej umowy to 576 584,00 zł. W najbliższy poniedziałek tj. 21 sierpnia zostanie przekazany plac budowy i niebawem rozpoczną się prace.

Turniej Siatkówki Plażowej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków siatkówki plażowej męskiej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 20 sierpnia (niedziela) od godziny 14 na boisku przy ZSG w Kodrębie.

Informacja o utrudnieniach na drodze powiatowej w związku z prowadzoną przebudową mostów w miejscowości Gosławice

Powiat Radomszczański informuje, że od dnia 4.08.2017 r. (piątek) rozpoczynają się prace związane z przebudową dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3525E w miejscowości Gosławice w km 9+722 i 9+978.

W związku z powyższym odcinek drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Gosławice i Zalesie zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

Wyznaczony objazd poprowadzony zostanie drogą gminną nr 112104E z m. Gosławice dalej drogą powiatową 3929E poprzez miejscowość Piaszczyce i drogę gminną 112103 E przez m. Kuźnica do m. Widawka.

Planowany termin zakończenia prac 30.09.2017 r.

 

Informacja o zmianie nazw ulic w Kodrębie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie Uchwała Nr XXX/209/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian nazw ulic w Kodrębie.

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy    z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r.,poz.744).

Powyższą uchwałą dokonano zmian nazw ulic o nazwie: Armii Ludowej na Wolności,  22 lipca  na Niepodległości, XXX – lecia PRL na Spokojną.

W przypadku ulicy Wolności  zmianie ulegnie numeracja posesji.

Zmiana nazw ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zmiany nazw ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.

O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.

I N F O R M A C J A

W dniu 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny

(odbiór dnia za 11.11.2017 r.)

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś mija siedemdziesiąta trzecia rocznica od wybuchu Powstania Warszawskiego. Był to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Po pięciu latach zbrodniczej niemieckiej okupacji, 1 sierpnia 1944 roku warszawiacy chwycili za broń - nierówna walka trwała 63 dni.

Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć poniosło około 150 tysięcy osób, wypędzono prawie 500 tysięcy mieszkańców stolicy, miasto po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Jak co roku 1 sierpnia o godzinie 17 w całej Polsce zawyją syreny. W godzinę "W" oddajmy hołd powstańcom, którzy podjęli nierówną walkę z okupantem latem 1944 roku.

Świadczenie wychowawcze 500 +

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Wnioski można składać:

 • osobiście
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • przez internet - za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ZUS, portalu ePUAP, portalu Emp@tia

Wnioski powinny być podpisane elektronicznym certyfikatem lub profilem zaufanym.

Miejsce składania wniosków:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie, ul. 22 Lipca 7,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Bezpłatne badanie mammograficzne

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania       
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

75 rocznica mordu hitlerowców w czasie II wojny światowej na okolicznych mieszkańcach

Przedstawiciele Urzędu Gminy w Kodrębie, Rady Gminy oraz sołectwa Dmenin wspólnie upamiętnili dziesięciu niewinnych Polaków straconych 17 lipca 1942 roku w miejscowości Dmenin. Pod pomnikiem ofiar zbrodni hitlerowskiej złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Kolonie dla dzieci z terenu gminy Kodrąb

25 dzieci z terenu gminy Kodrąb w okresie od 24.06.2017 r. do 03.07.2017 r.  wzięło udział w koloniach w Białym Dunajcu. Program kolonii obejmował realizację programu profilaktyki alkoholowej. Koszt uczestnictwa został w całości sfinansowany z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży. Mieszkańcy mają powody do zadowolenia, właśnie dostali do użytku odcinek przebudowanej drogi o długości ok.1650 m.

Zakres robót obejmował m.in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy górnej na całej szerokości jezdni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych i wykonanie nawierzchni tłuczniowej poboczy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 459 284,51 złotych.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

-afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;

-choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;

-afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

X Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego

W dniu 30 czerwca 2017 roku, w miejscowości Smotryszów odbyły się zawody rekreacyjne w ramach X Spartakiady Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego. W imprezie wystartowały reprezentacje gmin: Gidle, Gomunice, Kodrąb, gmina Radomsko oraz ekipa Starostwa Powiatowego w Radomsku. Rozegrano następujące konkurencje:

- narty rodzinne

- walki sumo kobiet i mężczyzn

- rzut piłką tenisową do celu

- strzelanie z łuku

- strzelanie z broni pneumatycznej 

    Po rozegraniu wszystkich konkurencji poszczególne reprezentacje uplasowały się w następującej kolejności:

   I  -  Kodrąb

  II  -  Radomsko Gmina

 III  -  Starostwo Powiatowe

 IV  -  Gomunice

  V  -  Gidle       

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary. Organizatorami zawodów byli: Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Radomsku oraz Urząd Gminy w Kodrębie.   

Kolonie letnie 2017

Uprzejmie informujemy, iż ruszają zapisy na kolonie letnie. W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec to dla uczniów czas podsumowania wyników w nauce i długo wyczekiwanych wakacji. 23 czerwca 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach i Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie odbyły się uroczystości zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.

Najlepsi uczniowie odebrali nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy za wysokie wyniki w nauce, za najwyższe lokaty w konkursach przedmiotowych i za osiągnięcia sportowe.  Dla najlepszych uczniów, którzy osiągnęli średnią powyżej 5.0 oraz odnosili sukcesy sportowe nagrody ufundowała Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk.

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami i kolegami w klasach, odebrali świadectwa, po czym udali się na wakacyjny wypoczynek. 

Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom, Pracownikom Szkoły i Przyjaciołom życzymy dużo słońca, podróży, wakacyjnych przygód i bezpiecznego odpoczynku.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sobótki Świętojańskie 2017"

ogłoszenie.pdf

oferta_na_realizację_zadania_publicznego_pod_nazwą_Sobótki_Świętojańskie_2017.pdf

formularz_uwag.doc

formularz_uwag.pdf

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. projektów

Wymiar etatu – pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Ilość wakatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Ogłoszenie.pdf

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowane przez grad i deszcz nawalny, które wystąpiły w dniu 6 czerwca 2017r. na terenie gminy Kodrąb.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie

- tel. 44/6819317

oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

– tel. 44/7383482

do dnia 20 czerwca 2017 roku.

Spotkanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bud-Uj Razem

W piątek 9 czerwca 2017 r. w  Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie podsumowano dotychczasowe działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bud-Uj Razem, do którego należy również Gmina Kodrąb. W ramach spotkania przedstawiono harmonogram planowanych naborów oraz możliwości pozyskiwaniu środków w ramach programów grantowych jakie można zrealizować w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

Na XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb, która odbyła się 8 maja 2017 r. radni podjęli uchwały: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2016 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły szczegółowo przedstawiane były na spotkaniach komisji Rady Gminy.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi naszej gminy - Pani Bożenie Krawczyk podjęto jednogłośnie.

Pani Wójt podziękowała za udzielone absolutorium oraz za owocną współpracę radnym i sołtysom obecnym na sesji. Przedstawiciele Rady Gminy Kodrąb podziękowali Pani Wójt za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu i wręczyli kwiaty.

RADOMSZCZAŃSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW VII-XII 2017

Informacja dla rolników ( sadowników) !

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach sadowniczych (wiśnia, jabłoń, śliwa, grusza, aronia, truskawka i malina) spowodowanych przez przymrozki wiosenne, które miały miejsce w dniach 8-10 maja 2017 roku.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie - tel. 44/6819317 oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie – tel. 44/7383482 do dnia 14 czerwca 2017 roku.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  28.06.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  29.06.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice

dnia  30.06.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·         odpady wielkogabarytowe (meble)

·         sprzęt agd

·         sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·         opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

Gminne Święto Strażaka

21 maja 2017 roku w miejscowości Gosławice odbyło się Gminne Święta Strażaka, w którym uczestniczyły delegacje ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kodrąb oraz miejscowe społeczeństwo. Uroczystą zbiórkę rozpoczęto uczestnictwem w Mszy Świętej odprawionej przez Księdza Proboszcza Czesława Ptaszka na placu przed strażnicą. Po zakończonym nabożeństwie, podniesieniem flagi państwowej kontynuowano dalszą, świecką część uroczystości. Okolicznościowy referat wygłosił Druh Henryk Czubaj – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie. Życzenia strażakom złożyli również: Pani Bożena Krawczyk – Wójt Gminy Kodrąb, st.bryg. Marek Jankowski – Komendant Powiatowy PSP w Radomsku oraz druh Jerzy Kaczmarek . Kilkunastu zasłużonych członków OSP z terenu gminy uhonorowano Medalami za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz odznakami Strażak Wzorowy. Zarząd OSP Gosławice wyróżnił miejscowych działaczy frontu przeciwpożarowego pamiątkowymi statuetkami. Po oficjalnej uroczystości odbyła się majówka strażacka, w której poza przybyłymi jednostkami OSP uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Ogłoszenie

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zaproszenie na Gminne Święto Strażaka

                               Wójt Gminy Kodrąb,

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie,

               Ochotnicza Straż Pożarna w Gosławicach

                                      zapraszają

                       na GMINNE ŚWIĘTO STRAŻAKA,

                     które odbędzie się w  Gosławicach

                             w dniu 21 maja 2017 r.

Program uroczystości:

godz. 14.45 -  zbiórka pododdziałów  przed strażnicą OSP

godz. 15.00 -  Msza Święta w intencji strażaków

godz. 16.00 -  uroczystości Święta Strażaka

                       -  uroczysta zbiórka

                       -  majówka strażacka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż 25 maja 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach można znaleźć na naszej stronie www.buduj.eu w zakładce „Nabory”. Ogłoszone nabory dotyczą:

1.     Podejmowania działalności gospodarczej (1/2017) - na łączną kwotę 2 000 000 zł,

2.     Rozwijania działalności gospodarczej (2/2017) -  na łączną kwotę 2 850 000 zł,

3.  Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (3/2017) -  na łączną kwotę 2 047 750 zł.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są w treści ogłoszeń. Na stronie znaleźć można również wszystkie wzory wymaganych dokumentów.

W ramach naborów udzielane jest bezpłatne doradztwo (szczegóły w Regulaminie doradztwa).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy.

ŁODR zaprasza na Piotrkowskie Targi Ogrodnicze

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

Wymiar etatu – pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Ilość wakatów: 1

Więcej informacji w załączniku poniżej.

nabór_na_wolne_stanowisko_pracy_specjalista_ds_projektów.pdf

Życzenia Świąteczne

                                   

                                    Zdrowych i spokojnych
                                       Świąt Wielkiej Nocy
                                                        oraz
                                 radosnego, wiosennego nastroju,
                            odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół
                                                        życzą

  Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb          Wójt Gminy Kodrąb
                             (-)                                                     (-)
                  Tadeusz Cieciura                            Bożena Krawczyk

                                      Kodrąb, Wielkanoc 2017 r.

List Prezesa KRUS do rolników dotyczący bezpieczeństwa pracy

List_Prezesa_KRUS_do_rolników_dotyczący_bezpieczeństwa.pdf

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

26 marca 2017 r. odbył się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb. Rozgrywki odbywały się w następujących kategoriach wiekowych:

- dziewczęta szkół podstawowych,

- chłopcy szkół podstawowych,

- dziewczęta gimnazjum,

- chłopcy gimnazjum,

- kobiety,

- mężczyźni.

Zmaganiom sportowym towarzyszyła dobra zabawa. Najlepszych zawodników nagrodzono dyplomami i pucharami, które wręczyła Wójt Gminy Kodrąb- Pani Bożena Krawczyk.

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 27 marca 2017 r.

poniedziałek - czwartek w godzinach 730 - 1530

piątek w godzinach 1200- 2000 .

Dzień Kobiet

8 marca 2017 roku, z inicjatywy Wójta Gminy Kodrąb- Pani Bożeny Krawczyk, zorganizowano spotkanie z okazji przypadającego w tym dniu Święta Kobiet. Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie przygotowali, dla licznie przybyłych na uroczystość Pań, inscenizację p.t. „Kobiety różnych czasów i sfer”. Repertuar idealnie nawiązał do przypadającego święta.

Wszystkim Paniom z okazji ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia.

Konferencja

Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków tenisa stołowego z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 26 marca (niedziela) od godziny 10 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel_do_hodowców_drobiu.pdf

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca 2017 r. Pani Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk wraz z delegacją uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą gen.Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca"

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia 29.03.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia 30.03.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice

dnia 31.03.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

• odpady wielkogabarytowe (meble)

• sprzęt agd

• sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

• opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

70 rocznica śmierci "Warszyca"

W niedzielę przypada 70 rocznica śmierci generała Stanisława Sojczyńskiego- pseudonim Warszyc, urodzonego 30 marca 1910 r. w Rzejowicach. Generał został zamordowany  19 lutego 1947 w Łodzi, był kapitanem piechoty Armii Krajowej, organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

        Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  
w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Wniosek.pdf

Wniosek.docx

Informacja dotycząca zaleceń dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 i H7 na terytorium RP, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne, podaje informację dot. zaleceń dla hodowców drobiu.

Rozporządzenie_MRiRW.pdf

INFORMACJA_DLA_HODOWCÓW_DROBIU.pdf

Turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków piłki ręcznej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w I turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 13 stycznia (piątek) od godziny 17 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Artykuły:

Ostatnio aktualizowano:

  Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

  Dziennik Ustaw
  i Monitor Polski
  - wersje elektroniczne

  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
  Powiat Radomszczański
  Program Kapitał Ludzki