Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Budżet Gminy Kodrąb na rok 2019 uchwalony

21 grudnia podczas sesji radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem budżet Gminy Kodrąb na 2019 rok. W ramach inwestycji do zrealizowania w 2019 roku przewidziano:

- dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Dmeninie,

- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie,

- dokończenie opracowania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzew (od drogi krajowej do posesji nr 70-72,

- przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie,

- Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie,

- III etap rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącej strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP,

- realizacja projektu: Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Gmina Kodrąb przeznaczy na inwestycje w 2019 roku przeznaczy 5 536 000,00 zł.

Życzenia

Komunikat ARiMR dotyczący rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 27.11.2018r. Pan Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich. Ustawa umożliwia przedsiębiorczym i kreatywnym mieszkańcom wsi działanie na rzecz swojej Małej Ojczyzny. Koła po wpisie  do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzonego przez ARIMR otrzymują osobowość prawną, co znacznie poszerza spektrum ich działania. Dotyczy to zwłaszcza zrzeszeń działających obecnie nieformalnie, a jednak wykonujących wiele pożytecznych i prorozwojowych działań na rzecz miejscowości, w których na co dzień żyją i pracują. Oczywiście nie tylko im dedykowana jest niedawno podpisana ustawa. Również podmioty działające na bazie dotychczasowych przepisów, czyli wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, wspierające lokalną przedsiębiorczość, folklor i tradycję, mają możliwość szybkiej rejestracji do KRKGW i zwiększenia zakresu swoich działań.
    Pomoc finansowa, jaką oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwi nowo tworzonym kołom wsparcie na start, a tym już istniejącym dodatkowe środki na prowadzenie działalności statutowej. Koła mogą zyskać od 3 do 5 tys. złotych. Wnioski o płatność przyjmowane będą do 27.12.2018 r.
    Zachęcamy przedsiębiorcze i kreatywne kobiety naszego regionu do aktywizacji na tym polu. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w człowieka, w jego talenty i umiejętności. Kobieca kreatywność i pomysłowość w służbie rozwoju regionu stanowi najlepszą promocję dla gminy. Zachęcajmy wspólnie nasze Panie do sięgnięcia po dodatkowe narzędzia, które umożliwiają im realizację nie tylko ich własnych pasji, ale przede wszystkim wpłyną pozytywnie na rozwój terenów wiejskich.

    Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję rejestracji kół do KRKGW.

Projekty realizowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie LGD BUD-UJ RAZEM

Projekty_realizowane_i_zrealizowane_przez_Stowarzyszenie_LGD_BUD-UJ_RAZEM.pdf

Prezentacja_projektów_realizowanych_i_zrealizowanych_.pdf

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - I - VI 2019 r.

Planowane wyłączenia prądu

Zapraszamy do skorzystania z newslettera PGE Dystrybucja, dzięki któremu możliwe jest drogą mailową uzyskanie informacji o planowanych wyłączeniach prądu dla danego obszaru. Aktywacji można dokonać pod poniższym linkiem:

https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

Zaproszenie do udziału w turnieju piłki nożnej

                     Wójt Gminy Kodrąb zaprasza

                  do udziału w turnieju halowej piłki nożnej

                          o Puchar Wójta Gminy Kodrąb,

          który odbędzie się 14 grudnia 2018 r.  (piątek)

                    o godzinie 17.00 na hali sportowej

znajdującej się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie.

                            Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

14. 12. 2018 r.(piątek) o godz. 1300 w Gminnym

Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie

dla rolników nt:

1.  Rozród trzody chlewnej;

2.  Dopłaty do materiału siewnego;

3.  Identyfikacja i rejestracja zwierząt.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Informacja dla rolników

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że na swojej stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl oraz w miesięczniku W NOWEJ ROLI             (na stronie internetowej jest dostępna elektroniczna wersja publikacji, natomiast w biurach powiatowych IRWŁ - papierowa) zamieszcza specjalistyczne artykuły, informacje oraz komentarze dotyczące rolnictwa województwa łódzkiego, krajowego i światowego, a także informacje o swojej działalności.

Zachęcamy do odwiedzania tej strony.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia Portal IRZplus zgłaszanie zdarzeń przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus.

Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego
i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Portal IRZplus umożliwia:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl  zakładka IRZ
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość:

na adres: info(at)arimr.gov.pl , gdy masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus,

Problemy dotyczące błędów działania Portalu IRZplus zgłosisz:

·        wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd(at)arimr.gov.pl,

·        dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem:

https://irz.arimr.gov.pl/

ZAPROSZENIE do udziału w konkursie

Szkolny Klub Wolontariuszy w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                w Radomsku i Stowarzyszenia  „Pomagajmy razem” zaprasza do udziału

w Konkursie plastycznym „Moje życie, moja historia”

Zadanie konkursowe – samodzielne przygotowanie pracy plastycznej, w dowolnej technice artystycznej
i dowolnego formatu, dotyczącej zaprezentowania pomysłu na siebie, na spędzanie wolnego czasu, swojej drogi zawodowej, społecznej, czy wyborów życiowych. Konkurs ma na celu promowanie aktywności w codziennym życiu.

Konkurs przewidziany w 3 kategoriach wiekowych

I kategoria-przedział wiekowy 6-18

II kategoria-przedział wiekowy 19-59

III kategoria-przedział wiekowy 60+

Termin składania prac : 30 listopad 2018 r.    

Rozstrzygnięcie konkursu: 5 grudnia 2018r. Gala Wolontariatu MDK

Ważne: warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularzy związanych z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, które znajdują się w regulaminie konkursu.

Informacje o konkursie i regulamin : www.pomagajmyrazem.pl , www.mops-radomsko.pl

Informacja

                            Informujemy, iż 24 grudnia 2018 r.

                                 (wigilia Bożego Narodzenia)

                      Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny.

            Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu

                            będzie 24 listopada 2018 r. (sobota)

                                          w godz. 7.30 -15.30

100 lat Niepodległej

Każdego roku 11 listopada obchodzone jest  Narodowe Święto Niepodległości ustanowione dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Polska po 123 latach zaborów wróciła na mapy Europy.

Mieszkańcy Gminy Kodrąb włączyli się w ogólnopolskie świętowanie. Uroczyste obchody  100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Ojczyznę rozpoczęło o godzinie 12.00 uroczyste śpiewanie hymnu Polski oraz msza święta odprawiona w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym w Kodrębie.  Na miejscowym cmentarzu władze gminy, radni Gminy Kodrąb, przedstawiciele PSL, harcerze oraz członkowie stowarzyszenia Wspólny Samorząd złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary poległe w obronie naszego kraju.

O 13.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie odbył się piknik patriotyczny. Wszystkim osobom, które wzięły udział w biegu niepodległości zostały wręczone pamiątkowe medale i dyplomy. Zespół ludowy Widawianki wraz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zgromadzonymi w szkole wspólnie śpiewał znane pieśni i piosenki patriotyczne. Uroczystą akademię  „OJCZYZNA W SERCU SIĘ ZACZYNA” przygotowali uczniowie PSP w Kodrębie.

Zaproszenie na obchody 100-rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Szanowni Państwo!

Zbliża się koniec kolejnej kadencji działalności samorządu gminnego. Jest to dobra okazja do podsumowania ostatnich czterech lat działalności.  Budżet gminy w latach 2014-2018 zawierał ambitne zadania, prawie wszystkie z nich udało się zrealizować. Przy planowaniu budżetu samorząd gminy wsłuchiwał się w głos Mieszkańców, którzy swoje oczekiwania, propozycje i uwagi zgłaszali poprzez swoich reprezentantów jakimi są radni, sołtysi, a także osobiście podczas zebrań wiejskich czy wspólnych spotkań. Nie wszystkie z tych postulatów udało się zrealizować, ponieważ potrzeby Mieszkańców z reguły są większe niż możliwości budżetowe. Pragniemy przedstawić Państwu najważniejsze zadania zrealizowane w ostatnich czterech latach oraz te które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie. 

INWESTYCJE GMINY KODRĄB

w latach: 2015 - 2018 r. 

I.             Inwestycje z zakresu budowy i remontów dróg oraz infrastruktury komunikacyjno-drogowej

1.  Remont drogi gminnej Lipowczyce–Klizin - 2015r., wartość inwestycji:      333.638,22zł

2.  Przebudowa drogi gminnej nr 112258E Zapolice – Kol. Rzejowice  - 2016r., koszt inwestycji: 248.687,30zł

3.  Przebudowa ulicy Nowej w Kodrębie - 2016r., koszt inwestycji: 76.980,41zł

4.  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kol. Rzejowice - 2016r., koszt inwestycji: 83.247,10., w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości: 15.390,00zł

5.  Przebudowa drogi gminnej nr 112256E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży – 2017-2018r., koszt inwestycji: 693.481,06zł

6.  Przebudowa drogi gminnej nr 112263E Łagiewniki – Zakrzew - 2017 r., koszt inwestycji: 275.629,58zł

7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb - 2018 r., wartość robót: 220.985,49zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 9.770,00zł

8.  Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie (wykonanie dokumentacji technicznej), koszt: 9.717,00zł

9.  Dotacja z budżetu gminy dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej Nr 3925E Bugaj – Gosławice (od m. Frachowiec do m. Gosławice) 2015r., w kwocie: 100.000,00zł

10.  Dotacja z budżetu dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej  Nr 3924E Zakrzew – Smotryszów – 2016r. w kwocie 100.000,00zł

11. Dotacja z budżetu dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej  Nr 3923E Kodrąb-Lipowczyce – 2017- 2018r. w kwocie 180.000,00zł

12. Budowa parkingu w Dmeninie - 2016r., koszt inwestycji: 120.051,96zł

13. Remonty dróg gminnych-  

2015 r. wydatki wynosiły: 283.993,85 zł

2016r. wydatki wynosiły: 313.700, 93 zł

2017r.  wydatki wynosiły: 340 334,60 zł

I półrocze 2018r. wydatki wyniosły: 175 341,87 zł

II.           Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (117 szt.) na terenie Gminy Kodrąb. - 2015r.                                                                                                                        

Ogółem poniesiono nakłady w kwocie 2.096.808,37zł.

W tym udział środków zewnętrznych wynosił:

- 1.302.289,00 zł w formie dotacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013”,

- 103.941,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego (pożyczka 62.365,00 zł, dotacja 41.576,00 zł).         

2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Armii Ludowej w Kodrębie - 2016r., na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 49.175,33zł

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec  - 2016 r., koszt inwestycji: 158.606,35zł, w tym udział środków WFOŚiGW w Łodzi wyniósł 97.650,00

4.  Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – 2018-2019 r., koszt całkowity: 2.075.010,00zł, z czego w 2018r. zrealizowane zostaną prace za kwotę: 600.000,00zł

5. Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70-72) – opracowanie dokumentacji technicznej 2018r., kwota: 25.000,00zł, dokumentacja opracowana będzie do 31.12.2018r.

III.           Inwestycje i remonty w budynkach użyteczności publicznej i gminnych

1. Remont sanitariatów w budynku Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie 2014 - 2015 r., wartość inwestycji: 224.760,40zł

2.Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie - 2016 r., koszt: 224.913,18zł, w tym udział środków WFOŚiGW  w Łodzi wyniósł 86.468,00zł

3. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie (opracowanie dokumentacji technicznej) - 2016 r., koszt: 17.656,00zł

W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie zadania Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie na kwotę 373.761,00zł, w tym dotacja 149.502,00zł

4. Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie (opracowanie dokumentacji technicznej) - 2017 r., koszt: 12.300,00zł

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i został zakwalifikowany do pomocy w kwocie 205.050,15zł

5. Wymiana kotła c.o. w budynku urzędu oraz w budynku SP ZOZ w Dmeninie - 2016 r., koszt: 14.883,00zł

6.  Montaż monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Kodrębie - koszt: 13.998,66zł

IV.         Budowa świetlic wiejskich

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie - 2016 r., koszt inwestycji: 315.644,60zł

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce wraz z garażem dla lokalnej jednostki OSP -  2017-2018 r., koszt inwestycji: 487.569,82zł

3. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowczycach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach, koszt: 100.000,00zł, z czego kwota 63.630,00zł to dofinansowanie z lokalnej grupy działania „BUD-UJ RAZEM”

4. Dotacje dla sołectw: Smotryszów i Zakrzew - koszt inwestycji: 17.000,00zł, z czego 10.000,00zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

V.          Rozbudowa GOK i strażnicy OSP w Kodrębie

1. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Dom Kultury z zapleczem dla OSP – 2017- 2019 r., w 2017 r. zrealizowano I etap, w 2018 r zrealizowano II etap prac- łączna wartość wykonanych prac: 1.200.000,00 zł, realizacja III etapu wyniesie 1.000.000,00zł, z czego 500.000,00zł to dotacja otrzymana w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

VI.         Infrastruktura sportowa

1. Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie - 2017-2018r., koszt: 854.850,00zł, z czego 316.100,00zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystki

2. Budowa siłowni zewnętrznej w Kodrębie - 2016 r., koszt: 39.149,79zł

3. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Dmenin i Rzejowice oraz placu zabaw w miejscowości Kodrąb (w trakcie realizacji), koszt inwestycji: 160.489,60zł, w tym dofinansowanie w kwocie 76.347,00zł z lokalnej grupy działania „BUD-UJ RAZEM”

VII.       Dofinansowanie OSP i wsparcie poprawy bezpieczeństwa

1. Zakup 2 agregatów prądotwórczych dla Gminy Kodrąb, wartość inwestycji: 162.114,00zł, z czego dotacja Powiatu Radomszczańskiego w kwocie: 84.054,35zł

2. Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Kobielach Wielkich – 2016 r., przekazano kwotę 13.000,00zł

3. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Lipowczyce - 2016 r., koszt: 12.300,00zł

4. Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy Kodrąb z Funduszu Sprawiedliwości - całość inwestycji wyniosła 29.000,00zł

5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Kodrąb

Gmina Kodrąb otrzymała wsparcie w kwocie 12.000,00zł z przeznaczeniem dla OSP Kodrąb na zakup specjalistycznego sprzętu.

VIII.     Integracja społeczna

1. Zakup strojów ludowych dla Zespołu Widawianki.

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty” otrzymało wsparcie
w kwocie 19.936,59zł z lokalnej grupy działania „BUD-UJ RAZEM”.
W ramach zadania zakupiono 9 kompletnych strojów oraz przenośny sprzęt audio

2. Dofinansowanie do organizacji imprez plenerowych.

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb „Polne Kwiaty” otrzymało wsparcie
w kwocie 20.000,00zł z lokalnej grupy działania „BUD-UJ RAZEM” na organizację 2 imprez plenerowych w miejscowościach Kodrąb i Dmenin

IX.         Fundusz sołecki

2015 r. - 203.123,60 zł                     

2016 r. - 246.213,46 zł

2017 r. - 259.688,30 zł

Mamy dwie kolejne siłownie zewnętrzne

Zakończona została realizacja zadania polegającego na budowie siłowni zewnętrznych w Dmeninie -na placu przy Gminnym Centrum Informacji
i Rzejowicach- przy Publicznej Szkole Podstawowej.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z urządzeń siłowni.

Siłownia zewnętrzna w Dmeninie
Siłownia zewnętrzna w Rzejowicach

Kolejna droga została wykonana – ul.Górna w Kodrębie

Zakończona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb- ul. Górna. Wartość inwestycji to 220985,49 zł, w tym dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego wynosząca 9.770,00 zł.

Dzień Edukacji Narodowej

W Publicznych Szkołach Podstawowych w Kodrębie i Rzejowicach uroczyście obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie przygotowali dla wszystkich pracowników szkół część artystyczną.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy życzenia powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych, wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej.

Jubileusz „Złotych Godów”

Dziesięć par małżeńskich świętowało w czwartek 11 października 2018 r., w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kodrębie,  jubileusz „Złotych Godów”.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyła Wójt Gminy Kodrąb – Pani Bożena Krawczyk.

Odznaczeni zostali:

1.      Państwo Henryka i Aleksander Bedlechowiczowie        

2.      Państwo Zofia i Władysław Jędrzejczykowie

3.      Państwo Halina i Roman Kubaccy

4.      Państwo Zofia i Karol Krauzowie

5.      Państwo Zofia i Witold Łosiowie

6.      Państwo Krystyna i Czesław Migodzińscy

7.      Państwo Jadwiga i Mirosław Opiczowie

8.      Państwo Henryka i Józef Tosikowie

9.      Państwo Barbara i Adam Piotrowscy

10.  Państwo Longina i Tadeusz Zatoniowie

Szanownym Jubilatom, życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i kolejnych wspaniałych jubileuszy złożyła Wójt Gminy Kodrąb - Pani Bożena Krawczyk, Sekretarz Gminy Kodrąb - Pani Lidia Sznelińska oraz Kierownik USC - Pani Elżbieta Markiewicz.

Dofinansowanie na GOK

10 października została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Kodrąb o przyznaniu pomocy w wysokości 500.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie.

     Złożony przez Gminę Kodrąb wniosek o przyznanie pomocy z dnia 29.05.2018r.  w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej uzyskując w ocenie najwyższą liczbę punktów.

W ramach zadania zrealizowane będą m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, opasek  i chodnika, wykonanie: sufitów, posadzek, parapetów, gładzi gipsowych, instalacji wewnętrznej, oświetlenia, schodów, zakupione zostanie wyposażenie: drzwi, krzesła, stoły, regały, zestaw audiowizualny do projekcji 3D.

     Zgodnie z ww. umową zaplanowana inwestycja będzie zrealizowana w terminie do30 września 2019 r. Rozpoczęcie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie będzie możliwe już w miesiącu październiku 2019r. 

podpisanie umowy
podpisanie umowy
wizualizacja GOK
wejście
kawiarnia
sala spotkań

INFORMACJA

Pielgrzymka Kombatantów

W niedzielę 9 września 2018 r. odbyła się na Jasnej Górze 47 Pielgrzymka Kombatantów Armii Krajowej.

Wśród pielgrzymów obecni byli Żołnierze AK, rodziny, przyjaciele oraz harcerze.

W Eucharystii uczestniczyły również rodziny osób walczących o wolność z terenu gminy Kodrąb.

ZAPROSZENIE

PLACÓWKA TERENOWA KRUS w RADOMSKU INFORMUJE

Najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS.

Informujemy,  że przelew  świadczeń  na  Państwa konto bankowe może nastąpić w przypadku złożenia w placówce KRUS:

-      oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu z banku, potwierdzającego fakt posiadania lub współposiadania rachunku bankowego,

-    dyspozycji przekazywania należnego świadczenia na wskazane konto.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 08.08.2018 r. każdy bank musi oferować swoim klientom Podstawowy Rachunek Płatniczy (darmowe konto).

Darmowe konta są dostępne jedynie dla osób, które nie mają żadnego innego konta w złotówkach.

Otwierając Podstawowy Rachunek Płatniczy bank zapewnia:

1.     darmowe prowadzenie konta,

2.     pięć bezpłatnych przelewów w miesiącu (w tym tzw. zleceń stałych),

3.     darmową kartę płatniczą,

4.     pięć darmowych wypłat we wszystkich bankomatach na terenie Polski.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Placówka Terenowa w Radomsku

ul. Armii Krajowej 16

97- 500 Radomsko

nr tel.: 44 685 04 15, 44 685 04 22

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województw Łódzkiego zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbywać się będą w Sieradzu, Łowiczu, Zgierzu, Bełchatowie oraz Radomsku.

Szkolenia mają umożliwić szerszej grupie przedsiębiorstw dostęp do informacji m.in. o potrzebie budowy strategii rozwoju firmy; korzyściach wynikających z optymalizacji procesów organizacyjnych
w firmie;  działań zmierzających do budowy spójnej marki i tożsamości biznesowej oraz możliwościach płynących z przyjęcia konkretnego modelu biznesowego w firmie. Szkolenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (właścicielom i ich pracownikom).

Co zrobić, aby wziąć udział w szkoleniach?

1.     Wejść na www.cib.lodzkie.pl

2.     Zapoznać się z Regulaminem udział w szkoleniach

3.     Wysłać zgłoszenie na konkretne szkolenie

4.     Podpisać umowę w wybranym punkcie Centrum Innowacji Biznesowej .

W danym szkoleniu może wziąć udział tylko jeden oddelegowany pracownik z firmy
(1 szkolenie=1 pracownik).

W poszczególnych szkoleniach mogą brać udział rożni pracownicy z firmy (maks. 4).

Nie ma obowiązku udziału we wszystkich 4 szkoleniach.

Liczba uczestników 1 szkolenia – 22 osoby

Ważne! Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dla uczestników szkoleń będą wydawane zaświadczenia o pomocy de minimis.

Biuro projektu:

Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Ul. Tuwima 22/26, pokój 414, 90-101 Łódź

cib(at)lodzkie.pl, Tel.: 42 291 98 47

Szkolenia organizowane w ramach Projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, wspófinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

plakat-szkolenia-3.pdf

plakat-szkolenia-4.pdf

Uczczono poległych lotników

Dziś przypada 79 rocznica śmierci lotników Polskiej 55 Eskadry Bombowej 5 Pułku Lotniczego w Lidzie: podporucznika obserwatora Czesława Podogrodzkiego i kaprala strzelca Bolesława Leśniewskiego, którzy 3 września 1939 r. zostali zestrzeleni nad miejscowością Bugaj. O bohaterach tych przypomina pomnik znajdujący się na terenie przykościelnym w Bugaju, gdzie władze Gminy Kodrąb złożyły kwiaty i zapaliły znicz oddając tym samym symboliczny hołd poległym w walce o wolność naszej Ojczyzny.

Dożynki 2018

19 sierpnia w Kodrębie odbyły się Gminne Dożynki, których gospodarzem było Sołectwo Kodrąb. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta sprawowana przez ks. Adama Tkacza, na której kazanie wygłosił ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk. Przedstawiciele sołectw dziękując za uzyskane plony złożyli w formie darów przy ołtarzu wieniec dożynkowy i chleby. Po mszy świętej uroczysty korowód przeszedł na plac gminny znajdujący się przy ulicy Wolności. Wójt Gminy Kodrąb- Pani Bożena Krawczyk przywitała przybyłych na uroczystość gości m.in.: Panią Poseł na Sejm RP Annę Milczanowską, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Marka Mazura, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Stanisława Witaszczyka, Wicedyrektora WUP w Łodzi Pana Jerzego Kaczmarka, Radnych Powiatu Radomszczańskiego: Panią Irenę Bareła i Pana Waldemara Zasadę, Prezesa Gminnej Spółdzielni SCH Pana Grzegorza Błędowskiego, Wiceprezesa Gminnej Spółdzielni SCH Panią Jolantę Różycką oraz Kierownika Rejonu GDDKiA Pana Jacka Szkupa.

Po zakończeniu dożynek rozpoczął się piknik pod nazwą „Twórczość ludowa
i potrawy regionalne w miejscowości Kodrąb”, współfinansowany ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w trakcie którego zaprezentował się zespół Widawianki, kapela ludowa TKACZE z Moszczenicy, dzieci z PSP w Rzejowicach. Na przybyłych gości czekały pyszne potrawy regionalne przygotowane przez sołectwa i stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy. Dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji np. zjeżdżalni, zabawy w kulkach, zamków, skoków na bangee, robienie baniek mydlanych, nauki chodzenia na szczudłach czy warsztatów cyrkowych. Wieczorem do zabawy tanecznej zachęcały zespoły SMILE i FolkMix.

Dziękujemy wszystkim którzy brali udział w przygotowaniu tych uroczystości, sołtysom, radom sołeckim, Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Kodrąb Polne Kwiaty, radnym, strażakom. Dziękujemy za przygotowanie pięknych stoisk, gościnność oraz stworzenie wspaniałej atmosfery, a licznie przybyłym mieszkańcom za udział w zabawie.

Zaproszenie na Dożynki Wojewódzkie

Sprzęt dla strażaków ochotników !!!

W dniu 14 sierpnia 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Kodrębie odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 6 jednostek z terenu Gminy Kodrąb tj.: OSP Kodrąb, OSP Dmenin, OSP Rzejowice, OSP Smotryszów, OSP Wola Malowana, OSP Gosławice zostało doposażone w sprzęt o łącznej wartości 29.000,00 zł. Jednostki otrzymały:

- 5 pilarek do drewna,

- 4 agregaty prądotwórcze,

- defibrylator AED,

- przenośny maszt oświetleniowy,

- parawan do osłony miejsc wypadku,

- sprzęt do oznakowania terenu akcji,

- latarkę akumulatorową.

Ponadto spotkanie było okazją do wręczenia odznaki „Za Wysługę Lat” dla zasłużonych strażaków. Dofinansowanym jednostkom życzymy skutecznych działań przy użyciu nowego sprzętu a odznaczonym strażakom dziękujemy za poświęcone lata w bezinteresownym niesieniu pomocy.

Uroczyste rozpoczęcie wystawy edukacyjnej pn. "W drodze do niepodległej"

13 sierpnia o godzinie 10.00 uroczyście otwarto wystawę edukacyjną "W drodze do niepodległej". Wystawę można zwiedzać w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie.

INFORMACJA

Serdecznie zapraszamy

Policja z województwa łódzkiego ostrzega przed dopalaczami!!

Wystawa edukacyjna pn. " W drodze do niepodległej"

Dożynki Gminne 2018

Zmiana godzin otwarcia Urzędu Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Kolejny agregat prądotwórczy dla Gminy Kodrąb

Z końcem lipca dostarczono dla Gminy Kodrąb mobilny agregat prądotwórczy o mocy 48 kW. W ramach zadania dostosowano również instalację elektryczną w oczyszczalni ścieków w Kodrębie do wpięcia agregatu. Koszt tej inwestycji wyniósł 74 784,00 zł z czego 34 977,35 zł to kwota dotacji z Powiatu Radomszczańskiego.

Pomoc dla Powiatu Radomszczańskiego

Kolejny etap przebudowy drogi powiatowej Kodrąb – Lipowczyce dobiega końca. W ramach tego zadania kilometrowy odcinek drogi doczekał się nowej nawierzchni oraz tłuczniowych poboczy. Całość inwestycji kosztowała 289 603,50 zł. Pomoc Gminy Kodrąb dla Powiatu Radomszczańskiego wyniosła 80 000,00 zł.

Test syren alarmowych

Urząd Gminy Kodrąb uprzejmie informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17-tej na terenie województwa Łódzkiego odbędzie się trening systemu alarmowania polegający na włączeniu ciągłego sygnału syren alarmowych na okres jednej minuty. Trening jest jednocześnie upamiętnieniem 74 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzezenia meteorologiczne wydane przez IMGW- Upał/ 2, Burze z gradem

LDW_1012_BG_20180729070338N.pdf

LDK_1012_20180729105200.pdf

LDW_1012_UP_20180729084958.pdf

Rocznica mordu na okolicznych mieszkańcach

W 76 rocznicę śmierci upamiętniono straconych 17 lipca 1942 roku w miejscowości Dmenin dziesięciu niewinnie powieszonych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej Polaków. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Kodrębie, Rady Gminy oraz sołectwa Dmenin złożyli kwiaty i zapalili znicze.

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza, który skierowany jest do autorów przed debiutem poetyckim.
Konkurs odbywa się w ramach Różewicz Open Festiwal Radomsko 2018, a nagrodę dla zwycięzcy stanowi druk debiutanckiego tomu wierszy w nakładzie 1000 egzemplarzy. Prace konkursowe należy nadsyłać do 1 sierpnia 2018 r.
W załączeniu przesyłamy regulamin uczestnictwa.

REGULAMIN_X_OKP_IM.J.RÓŻEWICZA.pdf

EKSPERYMENTUJ z Centrum Nauki Kopernik

Otrzymaliśmy dotację dla biblioteki szkolnej

Gmina Kodrąb otrzymała dotację na zakup książek nie będących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dotację w kwocie 12.000,00 zł otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie, wkład własny Gminy wyniósł 3.000,00 zł.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie dostępu do nowości wydawniczych. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne

W dniu 13.07.2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Informacji       w Dmeninie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące projektu:

pt. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne"

realizowanego przez Fundację EKOOSTOJA.

Podczas spotkania przekazane zostaną podstawowe informacje na temat projektu.

Pszczoły_ulotka_03_07_2018.pdf

GOK

W dniu 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę zawierającą informacje o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wniosek Gminy Kodrąb o udzielenie pomocy dla operacji pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie znalazł się na 3 miejscu wśród wybranych do dofinansowania przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Dzięki temu dofinansowaniu dokończona zostanie budowa tak długo oczekiwanego Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie. Całkowity koszt tego etapu inwestycji według kosztorysu będzie wynosił prawie milion złotych z czego dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł. Jest to najwyższe możliwe dofinansowanie jakie można było uzyskać w ramach prowadzonego naboru. Gmina Kodrąb znalazła się na tej liście jako jedna z dwóch gmin z całego Powiatu Radomszczańskiego.

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY KODRĄB

Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk otrzymała absolutorium podczas Sesji Rady Gminy, która odbyła się 28.06.2018 r. za wykonanie budżetu za rok 2017. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium było poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Radni podczas głosowania byli jednomyślni, nikt nie wstrzymał się od głosu oraz nie było żadnych głosów przeciw. Serdecznie gratulujemy 😊

W piątek 22 czerwca uroczyście zakończono rok szkolny 2017/2018

Zakończyły się zajęcia dydaktyczne, podsumowano wyniki w nauce i wręczono upragnione świadectwa. Nagrodzono uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem oraz odnoszących sukcesy w konkursach.

Dla wybitnie zdolnych uczniów ze średnią powyżej 5.0 oraz reprezentujących swoje szkoły w zawodach sportowych nagrody ufundowała i wręczyła Wójt Gminy Kodrąb – Bożena Krawczyk.

Koniec roku to czas nie tylko podsumowań ale i zmian. W szkole w Kodrębie pożegnaliśmy absolwentów klas III gimnazjów, którzy zaczną edukację w szkołach średnich.

Wójt Gminy podziękowała Pani Elżbiecie Lewandowskiej dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach za lata wzorowej pracy na rzecz szkoły i uczniów oraz przedstawiła Panią Barbarę Gawrych, która będzie pełnić funkcję dyrektora placówki od nowego roku szkolnego.

Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły i Rodzicom którzy zaczynają upragnione wakacje życzymy dużo słońca, ciekawych podróży i bezpiecznego odpoczynku.

Wypoczynek letni dla dzieci rolników

Informujemy, że Biuro Powiatowe Izby Rolniczej w Radomsku dysponuje wolnymi miejscami na wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS.

1. Termin wypoczynku: 02.08-13.08.2018 r.

Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Sawa", ul. Wczasowa 6, 82-103 Stegna

Koszt: 450 zł

2. Termin wyjazdu: 08.08-18.08.2018 r.

Miejsce wypoczynku: Ośrodek wypoczynkowy "Pod Modrzewiami", ul. Mrowce 38, 34-500 Zakopane

Koszt: 450 zł

Osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników- pełna odpłatność: 1200 zł

Tel. kontaktowy: 510 474 801

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY KODRĄB

SUSZA ROLNICZA 2018 ROK

W związku ze stwierdzeniem suszy na terenie województwa łódzkiego potwierdzonej wskaźnikami klimatycznego bilansu wodnego, określonymi w ramach monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), Wójt Gminy Kodrąb informuje rolników o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód. Na terenie naszej Gminy zagrożenie suszą rolniczą obejmuje następujące uprawy na gruntach klasy V i VI:

 - zboża ozime,

 - zboża jare,

 - rośliny strączkowe,

Informacje na temat zagrożenia suszą na poziomie gminy dostępne są na stronie:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1012072/

Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego można składać do 8 lipca 2018 roku.

Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:

- wniosek o szacowanie szkód przez komisję,

- oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,

- oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,

- kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2018 rok.

Wnioski  wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Kodrębie – pok. 23, w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb.

wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkod.pdf

oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw.pdf

przyklad_wypelnienia_oswiadczenia_nr_1.pdf

oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej.pdf

Zaproszenie na szkolenia

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

Poniżej podaję tematykę szkoleń oraz z linkiem do ogłoszenia o szkoleniu

1. Szkolenie z pomocy publicznej i pomocy de minimis dla przedsiębiorców – 3 lipca  https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2664-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-poziom-zaawansowany-dla-przedsiebiorcow ;   https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie/photos/a.519537078175412.1073741828.515725191889934/1621119328017176/?type=3

2. Szkolenie z pomocy publicznej i pomocy de minimis dla organizacji pozarzadowych – 13 lipca  https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2665-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-poziom-zaawansowany-dla-organizacji-pozarzadowych

3. Szkolnie z konstrukcji budzetu w projektach EFS –  termin 9 lipca - https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2675-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-konstrukcja-budzetu-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-2018-r-poziom-podstawowy-9-lipca-2018

4. Szkolnie z konstrukcji budzetu w projektach EFS –  termin 10 lipca https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2676-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-konstrukcja-budzetu-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-2018-r-poziom-podstawowy-10-lipca-2018

5. Szkolenie z analizy ekonomiczo- finasowej w projektach EFRR –  termin 11 lipca - https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2671-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-analiza-ekonomiczna-i-finansowa-w-studium-wykonalnosci-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-na-2018-r-11-lipca-2018

6. Szkolenie z analizy ekonomiczo- finasowej w projektach EFRR –  termin 12 lipca - https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2673-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-analiza-ekonomiczna-i-finansowa-w-studium-wykonalnosci-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-na-2018-r-12-lipca-2018

 

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Mocni w Biznesie 2018

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”. 
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.
Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2018”, która odbędzie się w pierwszym dniu XI Europejskiego Forum Gospodarczego 15 października 2018 r. o godz. 20.00.

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w 3 kategoriach:

DYNAMIKA EKSPORTU  

START-UP

NAGRODA PUBLICZNOŚCI „Łódzkie odZYSKUJE- recyklingowy produkt roku”

Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej http://mocniwbiznesie.pl/

MOCNO zachęcamy do wzięcia udziału.

Osoby do kontaktu:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - VI - XII 2018 r.

Festyn szkolny

Za nami już festyn szkolny, który odbył się w niedzielę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie.

Podczas festynu Wójt Gminy Kodrąb Pani Bożena Krawczyk uroczyście otwarła wyremontowaną i odnowioną halę sportową. Rozegrano na niej pierwszy mecz siatkówki: gimnazjaliści kontra samorządowcy.  Zwycięski puchar przypadł drużynie samorządowców, która wygrała w setach 2:1.

Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie,  turnieje sportowe dla dzieci i całych rodzin, zawody strzeleckie czy też fotobudka. Na wszystkich wygranych czekały medale, puchary i nagrody.

Rozegrany został również turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb. Zwycięzcom gratulujemy!

DOFINANSOWANIE JEDNOSTEK OSP

Gmina Kodrąb otrzymała dofinansowanie w kwocie 41 tysięcy złotych na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kodrąb. Z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego OSP KODRĄB otrzyma 12 tysięcy złotych.Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzęt ratownictwa poszukiwawczego, wysokościowego i chemicznego. Pozostała kwota 29 tysięcy złotych pochodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom jednostki otrzymają m. in.: pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze, defibrylator AED.

BRAKI WODY

W związku z występującą bezdeszczową pogodą, skutkującą niedoborem wody, Wójt Gminy Kodrąb prosi w szczególności sołectwa Dmenin oraz Bugaj-Antopol o niepodlewanie wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, ogródków działkowych, tuneli foliowych, innych terenów zielonych oraz o nienapełnianie basenów na terenie Gminy Kodrąb w okresie od dnia 08.06.2018 r. do odwołania.

FESTYN RODZINNY

Bezpłatne spotkania informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.: Fundusze Europejskie na rozwój dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele pośredników finansowych inicjatywy JEREMIE 2. Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 czerwca 2018 r. w godz. 09:00 – 11:15.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją na stronie:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2589-spotkanie-informacyjne-pn-fundusze-europejskie-na-rozwoj-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn.: „Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter – Wsparcie młodych przedsiębiorstw w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2018 r., w godz. 11:30 - 14:00 w Starostwie Powiatowym w Radomsku,
ul. Leszka Czarnego 22, sala 118.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją na stronie:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2590-spotkanie-informacyjne-pn-inwestycje-w-innowacyjne-start-upy-starter-wsparcie-mlodych-przedsiebiorstw-w-ramach-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020 pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Zakończono budowę drogi gminnej: Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży

Inwestycja rozpoczęta w ubiegłym roku i podzielona na 3 etapy doczekała się końca realizacji. Przebudowano drogę o długości ponad 2,5 km. Zakres robót obejmował m.in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy górnej na całej szerokości jezdni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych i wykonanie nawierzchni tłuczniowej poboczy. Wartość wykonanych robót wyniosła 693 481,06 zł. Całość środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania pochodziła z budżetu Gminy Kodrąb.

Zaproszenie do udziału w turnieju siatkówki plażowej

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza mężczyzn z terenu Gminy Kodrąb

                              do udziału w turnieju

                               siatkówki plażowej

                        o Puchar Wójta Gminy Kodrąb,

      który zostanie rozegrany 10 czerwca 2018 r.  (niedziela)

                         o godzinie 14.00 na boisku

             przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie.

Dzień Samorządu Terytorialnego

               27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 r.  

                           Dniem Samorządu Terytorialnego.

             Z tej okazji wszystkim osobom przyczyniającym się

                        do propagowania idei samorządności

           składam serdeczne podziękowania za wspólną troskę

                      i pracę na rzecz rozwoju Naszej Gminy.

                           Dziękując za owocną współpracę

                          życzę wszystkim Samorządowcom

        niesłabnącego zapału i wytrwałości w realizacji nowych,

                                    ambitnych zamierzeń

                oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

                                                            Wójt Gminy Kodrąb
                                                                          (-)

                                                               Bożena Krawczyk

Życzenia z okazji Dnia Matki

                    Nie ma drugiej takiej osoby na świecie,

                                  która tyle wie o nas

    i która, cokolwiek się nie stanie, zawsze się o nas troszczy.

              Z okazji Dnia Matki pragniemy wszystkim Mamom

                        złożyć najserdeczniejsze życzenia

                    samych radosnych i pełnych ciepła chwil

        oraz wyrazić wdzięczność za wszystkie trudy i starania.

LGD „BUD-UJ RAZEM” zaprasza na spotkania informacyjno - konsultacyjne

SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BUD-UJ RAZEM”

TERMIN I MIEJSCE:

23.05.2018 r. godz.8:00 – 11:00 – Urząd Gminy w Grabicy, Grabica  66, 97-306 Grabica,

23.05.2018 r. godz.12:00 - 15:00 – Urząd Gminy w Moszczenicy, ul.Kosowska1, 97-310 Moszczenica

24.05.2018 r.godz.8:00 – 11:00 – Dom Kultury Gorzkowice, ul. Cmentarna 5A, 97-350 Gorzkowice

24.05.2018 r.godz.12:00 – 15:00 – Wspólny Dom, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno

RAMOWY ZAKRES SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO:

1.      Planowane nabory – zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz o przyznanie grantów
w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (ze szczególnym uwzględnieniem projektów grantowych).

2.  Praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej oraz kompletowaniu załączników.

3.   Zasad dokonywania wyboru operacji oraz dokumentowanie spełniania kryteriów dostępu do wsparcia.

4.     Zasady realizacji operacji – praktyczne wskazówki, jak prawidłowo rozpocząć i realizować operację / zadanie, żeby nie narazić się na ryzyko utraty dofinansowania oraz jak zaplanować realizację operacji, żeby nie mieć trudności w przygotowaniu dokumentacji związanej
z rozliczeniem operacji / zadania.

5.      Indywidualne konsultacje.

Naukobus z wizytą w szkole w Kodrębie

17 maja do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie przyjechał Naukobus.

Dotarł do szkoły w ramach projektu Nauka dla Ciebie, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wizyta potrwa 2 dni. Uczniowie mogą korzystać z eksponatów i stacji badawczych przez 6 godzin dziennie, samodzielnie eksperymentować, mogą poznać zasadę działania np. kul plazmowych, półkul magdeburskich, wirujących krzeseł, oszukać swój wzrok w okularach odchylających kierunek widzenia, złożyć model organów wewnętrznych człowieka lub dowiedzieć się na czym polega szyfrowanie. Przewodnikami po wystawie są edukatorzy, którzy objaśniają działanie eksponatów i pomagają zrozumieć prezentowane zjawiska z dziedzin: fizyki, biologii i matematyki.

Zaproszenie na spotkanie dla przedsiębiorców

Chcesz, by Twoja firma działała sprawnie w internecie?
Weź udział w zajęciach z doradcą Google Internetowych Rewolucji i dowiedz się jak wykorzystać internet do rozwoju Twojej firmy.
A może chcesz poznać osobiście naszą multimedalistkę olimpijską Sylwię Gruchałę? Weź udział w wykładzie specjalnym o sportowej motywacji i jej wykorzystaniu w świecie biznesu.
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie z doradcą w projekcie Google Internetowe Rewolucje oraz florecistką Sylwią Gruchałą :)

Wszystkie informacje o terminie i miejscu spotkania znajdziesz powyżej.

Szczegółowy harmonogram spotkania:

9:30 - kawa powitalna/networking
10:00 - prezentacja narzędzi wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
10:15 - Google Internetowe Rewolucje
12:00 - Sylwia Gruchała

Zapisy:
Agnieszka Zaremba: 502-039-183 agnieszka.zaremba@lodzkie.pl
Ewa Łapaj: 533-313-206 ewa.lapaj@lodzkie.pl

Zapisz się już dziś!
Ilość miejsc ograniczona:)

XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

Od kwietnia 2018 roku trwają prace nad realizacją kolejnej, XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU. 

Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie zwróciło się o zgłoszenie kandydatów do tytułu „Rolnik - Farmer Roku” do Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych, które zgłaszają kandydatów do w oparciu o załączoną ankietę konkursową w terminie do końca maja 2018 roku. Rolników mogą także zgłaszać Członkowie Stowarzyszenia. 

Zgodnie z regulaminem Konkursu można zgłaszać ponownie rolników, którzy uczestniczyli w minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. W tych przypadkach należy szczególne podkreślić dane promujące osiągnięcia w stosunku do poprzedniego zgłoszenia.

Uroczyste rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu nastąpi w lutym 2019 roku w Warszawie.

Na naszej stronie zamieszczamy Regulamin i Harmonogram XXV edycji Konkursu.

regulamin_i_zgłoszenie.pdf

Gminne Święto Strażaka oraz obchody stulecia jednostki OSP Rzejowice

W niedzielę 6 maja w Rzejowicach odbyły się gminne uroczystości związane z obchodami Święta Strażaka połączone ze 100-leciem powstania OSP w Rzejowicach. W kościele parafialnym została odprawiona msza święta, a po niej strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali na plac przed remizę. Jubileusz stulecia to ważne wydarzenie dla jednostki, ale także dla mieszkańców, o czym świadczy poświęcona w tym dniu tablica pamiątkowa. Uroczystości te były też okazją do wręczenia strażackich wyróżnień, a sama jednostka w Rzejowicach otrzymała Złoty Znak Związku OSP RP, najwyższe związkowe wyróżnienie.

Z zaproszonych gości do Rzejowic przybyli m.in. Poseł na Sejm RP - Pani Elżbieta Radziszewska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego - Marek Mazur, Członek Prezydium Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Łodzi - Druh Jan Ryś, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Członek Honorowy Związku OSP RP - Jerzy Kaczmarek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - mł. bryg. Mariusz Wojcieszko, przedstawiciele władz powiatowych, gminnych. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy.

Z okazji jubileuszu życzymy jednostce OSP Rzejowice dalszego rozwoju, realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Z okazji Święta Strażaka wszystkim druhnom i druhom życzymy dużo zdrowia, radości, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz nieustającej opieki patrona - św. Floriana.

Zakończono II etap remontu sali gimnastycznej !!

Przedstawiamy efekt końcowy II etapu remontu sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie. Od maja dzieci będą mogły korzystać z pełni możliwości świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej :)

Świetlica wiejska w Lipowczycach

Trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Lipowczycach. Mają się one zakończyć zgodnie z umową wraz z końcem sierpnia.

„Popołudnie z biznesem”: fundusze na rozwój Twojej firmy. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w powiecie radomszczańskim – 13 kwietnia 2018 r.

„Popołudnie z biznesem”: fundusze na rozwój Twojej firmy. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w powiecie radomszczańskim – 13 kwietnia 2018 r, Restauracja Wrzosowa godz. 15.00 (Kamieńsk ul. Wrzosowa 1).

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają przedsiębiorców z powiatu radomszczańskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym mechanizmów wsparcia firm. 

Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników.

Spotkanie uświetni wystąpienie gościa specjalnego : p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego. Uczestnicy spotkań będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami,  którzy pomogą dopasować źródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów.

Udział w spotkaniu  jest również okazją do integracji  środowiska gospodarczego i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Uczestnicy będą mieli okazję do skorzystania na miejscu z bezpłatnych porad ekspertów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie funduszy na rozwój.

Program spotkania:

14.30  - 15.00 Kawa powitalna/networking

15.00 - 15.10 Powitanie gości - Marszałek Województwa Łódzkiego.
15.10 - 15.30 Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.
15.30 - 16.00 Wystąpienie gościa specjalnego: „Gdzie szukać motywacji? Wysoko, wyżej, najwyżej                          !!!” Artur Partyka.
16.00 - 16.40 Panel dyskusyjny.
16.40 – 17.30 networking + porady eksperckie.

Udział w spotkaniu „popołudnie z biznesem” jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres: rejestracja(at)larr.lodz.pl w tytule proszę wpisać datę spotkania.

Szczegółowych informacji udziela:

Karol Gloc, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Departament Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego. Tel. 501 045 275e-mail: k_gloc(at)larr.lodz.pl

Życzenia

INFORMACJA

W dniu 30 marca 2018 r. (piątek)
Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny
(odbiór dnia za 06.01.2018 r.)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje gminne

15 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięli w nim udział uczniowie PSP w Kodrębie oraz PSP w Rzejowicach. Uczniowie w pierwszej kolejności napisali test, a po jego ocenie 5 najlepszych uczniów z każdej kategorii wiekowej zmierzyło się z pytaniami otwartymi od komisji egzaminacyjnej.

Wyniki eliminacji przedstawiały się następująco:

Wśród uczniów szkół podstawowych:

I miejsce – Julia Nowicka

II miejsce – Wiktoria Wosińska

III miejsce – Amelia Utratna

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Michał Pikiel

II miejsce – Aleksandra Czyż

III miejsce – Błażej Szymański

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach Powiatowych, które odbędą się 27 marca w KP PSP w Radomsku.

Zagrożenia i skutki - wypalanie traw

Wypalanie traw jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta i środowisko, przynosząc szkody dla przyrody i samego człowieka.
Wypalanie traw jest bardzo częstym powodem powstawania pożarów w gospodarstwach domowych i lasach.

Od sierpnia 2004 r. sprzymierzeńcem w walce z wypalaniem traw stały się przepisy dotyczące dopłat dla rolników. Uznaje się w nich, że wypalanie traw jest działaniem wbrew  praktykom ”dobrej kultury rolnej”, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich i rolnośrodowiskowych z funduszy UE.

Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 142, 10.):
• art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131: „Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również
w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń
(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1094, z późn. zm.) „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych”
– w myśl art. 24 § 1, Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny, która może wynosić od 20 do 5000 złotych.

• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 z późn. zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Informacja

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina,
że do dnia 14 marca 2018 r. w przypadku, gdy dane z wniosku
i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 pozostają aktualne także w odniesieniu do roku 2018, można zamiast e-wniosku, złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

-  jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

-  płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

-  wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

-  premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);

2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenie składa się, wyłącznie w wersji papierowej, osobiście lub poprzez osobę trzecią w biurze powiatowym ARiMR lub listownie za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).

Druk oświadczenia dostępny jest w placówkach Agencji oraz na stronie www.arimr.gov.pl.

Biuro Prasowe ARiMR

DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet dzieci z najmłodszych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie zaprezentowały specjalnie przygotowany na ten dzień spektakl pn. „Dziewczynki, Dziewczyny, Kobiety”. Licznie przybyłe Panie z zaciekawieniem wysłuchały wystąpień dzieci, a tuż po zakończeniu przedstawienia spędziły miło czas przy kawie i słodkim ciasteczku. Inicjatorem spotkania była Pani Wójt - Bożena Krawczyk.

Informacja o możliwości badania gleb

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 15 marca 2018 r.

poniedziałek - czwartek w godzinach 730 - 1530

piątek w godzinach 1200- 2000 .

Dzień Sołtysa

Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa
pragniemy złożyć sołtysom Gminy Kodrąb
podziękowania za pracę i zaangażowanie
na rzecz lokalnej społeczności
i rozwoju terenów wiejskich.

Składamy najserdeczniejsze życzenia- zdrowia, radości,
satysfakcji z życia prywatnego,
aby Wasza praca została doceniona
i abyście mogli cieszyć się zasłużonym szacunkiem.

DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia uśmiechu w codziennym życiu, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Spotkanie informacyjne na temat zasad finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to poświęcone jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Dzień ten jest wyrazem hołdu dla żołnierzy konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

71 rocznica śmierci "Warszyca"

Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”- urodził się 30 marca 1910 r. w Rzejowicach, był organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Żołnierzem Wyklętym. Został osądzony za walkę o wolność w procesie dowództwa KWP, skazany na śmierć i stracony 19 lutego 1947 r.

W rocznicę jego śmierci, pod tablicą upamiętniającą jego osobę znajdującą się w Rzejowicach, władze Gminy złożyły kwiaty.

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych i rehabilitacyjnych

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w „Programie rehabilitacyjno-edukacyjnym dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego” realizowanym w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach populacyjnego programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi realizowanych w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach populacyjnego programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki realizowanych w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach populacyjnego programu profilaktycznego w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego realizowanych w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Listy placówek medycznych, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Więcej informacji można dostać  w poniższych załącznikach, informacji na stronie www.rpo.lodzkie.pl oraz Facebook-u:

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie/photos/a.519537078175412.1073741828.515725191889934/1483784451750665/?type=3

promocja_programów_KARDIOLOGIA.pdf

promocja_programów_Jelito.pdf

promocja_programów_piersi.pdf

promocja_programów_szyjka.pdf

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Informacja dla mieszkańców gminy i pracujących na naszym terenie lekarzy

II etap remontu zaplecza sportowego w PSP w Kodrębie

Rozpoczęto drugi etap remontu zaplecza sportowego w PSP w Kodrębie. W ramach zadania zostaną kompleksowo wyremontowane szatnie, toalety, natryski oraz magazyny sprzętu sportowego. Na zdjęciach na razie tego nie widać, ale będzie naprawdę ładnie 😊 Koniec prac przewidziano zgodnie z umową na koniec kwietnia bieżącego roku.

INFROMACJA dla rolników Gminy Kodrąb - Kurs Chemizacyjny

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Radomsku organizują jednodniowy uzupełniający (dla rolników, którym upłynął okres ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu) kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się dnia 26 lutego 2018 r. o godz. 10.00
w Gminnym Centrum Informacji  w Dmeninie.
Opłata wynosi 80,00 zł. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat.

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy o kontakt 
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie osobiście
bądź tel. 44/738-34-82 do dnia 23 lutego 2018 r.

Zakończono I etap remontu sali gimnastycznej w PSP w Kodrębie

Wraz z końcem stycznia Gmina Kodrąb zakończyła I etap remontu sali gimnastycznej w PSP w Kodrębie, który obejmował: salę gimnastyczną, galerię, siłownię szkolną, salę ćwiczeń korekcyjnych, małą salę ćwiczeń. Wartość inwestycji będzie wynosiła 854 850,00 zł z czego 316 000 zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakończenie całego remontu planowane jest zgodnie z umową na 30 kwietnia 2018 roku.

Centrum Innowacji Biznesowej

W każdym z 7-miu Centrów Innowacji Biznesowej działają Doradcy Biznesu, których zadaniem jest pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa. Są to osoby posiadające szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii o komercyjnym potencjale wytwarzanych przez lokalne środowisko naukowe czy usług oferowanych przez regionalne ośrodki innowacji. Doradca Biznesu podejmuje bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą i uświadamia mu jego potrzeby oraz przygotowuje dla niego określoną ofertę, a w końcu kontaktuje go z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, etc. W ramach Centrum Innowacji Biznesowej organizowane są liczne inicjatywy animujące i angażujące przedsiębiorców nie tylko na lokalnym rynku, ale też regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Centra Innowacji Biznesowej mieszczą się w następujących lokalizacjach i obsługują wskazane poniżej powiaty:

Zgierz: w tym powiat: zgierski, brzeziński

Bełchatów: bełchatowski, piotrkowski, łaski

Sieradz: sieradzki, wieruszowski, wieluński

Radomsko: radomszczański,  pajęczański, opoczyński

Zduńska Wola: zduńskowolski, łęczycki, poddębicki

Łódź: pabianicki, tomaszowski, m. Łódź, łódzki wschodni

Kutno: kutnowski, łowicki, skierniewicki, rawski    

Warto wiedzieć:

 • doradcy dojeżdżają do firm
 • usługi doradców obejmują tylko województwo łódzkie
 • usługi doradców są w pełni finansowane ze środków unijnych i krajowych

Aby spotkać się z doradcą wystarczy:

 • wybrać CIB, który obejmuje teren firmy
 • wybierać doradcę
 • zadzwonić i umówić się z doradcą na spotkanie we własnej firmie

Informacja dla przedsiębiorców

Komunikat_Ministerstwa_Cyfryzacji.pdf

ŁODR zaprasza na szkolenie

Główne założenia LSR na lata 2014-2020 oraz dalsze możliwości aplikowania

Realizacja działań 2017r.

Stowarzyszenie LGD ‘’BUD-UJ RAZEM’’ zgodnie z obowiązującym harmonogramem przeprowadziło nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ na następujące działania:                                                                                                                                                     

1. W maju na przedsięwzięcia :

- ,,Podejmowanie działalności gospodarczej’’ – wysokość dostępnych środków - 2 000 000 zł.

- ,,Rozwijanie działalności gospodarczej’’ – wysokość dostępnych środków 2 850 000 zł.

- ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 2 047 750 zł.

2. W czerwcu  w ramach Projektu Granowego ogłoszono nabory na:

- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ – wysokość dostępnych środków 217 500zł.

- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 248 500zł.

- ,,Działania służące wzmacnianiu kapitału społecznego ‘’- wysokość dostępnych środków -   79 000 zł.

3. We wrześniu na przedsięwzięcia:

- ,,Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi’’ – wysokość dostępnych środków 375 000zł.

- ,,Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej’’- wysokość dostępnych środków 661 140  zł.

-,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’- wysokość dostępnych środków 200 750 tyś. w ramach Projektu Grantowego.

- ,,Budowa / przebudowa i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i / lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’-  wysokość dostępnych środków 273 500 zł. – w ramach Projektu Granowego.

4. W grudniu  w ramach projektu Grantowego ogłoszono nabory na:

 - ,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu’’- wysokość dostępnych środków 261 250 zł

- ,,Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 77 000 zł

- ,,Działania służące promocji obszaru’’ - wysokość dostępnych środków 111 250 zł

- ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru’’ -   wysokość dostępnych środków 248 000 zł

W 2018r. Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM" planuje uruchomić nabory z zakresu:

- Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym 

- Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców

- Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego obszaru

- Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę www.buduj.eu , gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyszłych naborów.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje,
iż dnia 19.02.2018r. (poniedziałek) o godz. 1000
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
odbędzie się spotkanie dla rolników nt: 

Zmiany w zasadach składania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2018
 

W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku.

INFROMACJA dla rolników Gminy Kodrąb - Kurs Chemizacyjny

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Radomsku organizują jednodniowy uzupełniający (dla rolników, którym upłynął okres ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu) kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się dnia 6 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji  w Dmeninie.
Opłata wynosi 80,00 zł. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat.

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy o kontakt 
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
osobiście bądź tel. 44/738-34-82 do dnia 2 lutego 2018 r.

Informacja dla rolników - Dopłaty do materiału siewnego w 2018 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami:

- zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny, łubiny, soja wyka siewna;

- ziemniak.

Załączniki do wniosku: do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

I. Obowiązkowo:

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub

- dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

- datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,

- nazwę gatunku i odmiany,

- kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,

- numer partii materiału siewnego.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

2. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82.

WYPOCZYNEK ZIMOWY 2018

Biuro Izby Rolniczej w Radomsku dysponuje wolnymi miejscami na wyjazdy na zimowiska dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

Wyjazdy organizowane są przy współpracy Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników.

W tym roku proponujemy następujący wyjazd :

1.      Ośrodek Wypoczynkowy „ Pod Modrzewiami”  Mrowce 38B , 34-500 Zakopane Olcza.

Termin wyjazdu 29.01 - 7.02.2018r.

Koszt 430 zł.

Organizatorzy wyjazdu zapewniają:

- Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miła obsługę,

- Zakwaterowanie w Ośrodku wypoczynkowym,

- Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

- Opiekę medyczną

- Atrakcyjny program zajęć kulturalno- oświatowych i wycieczek krajoznawczo- turystycznych

- Transport

- Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków

 

KONTAKT:

BIURO POWIATOWE  IZBY ROLNICZEJ  W RADOMSKU

UL. KOŚCIUSZKI 6, pok. 210 ,

tel. 510 474 801, (44) 683 19 93

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2018 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 stycznia 2018 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są poniżej- na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

1_2__Wniosek.docx

1_2__Wniosek.pdf

Zwrot podatku akcyzowego


1)  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien :

- w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kodrąb, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kodrąb, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

2)  Limit zwrotu podatku w 2018 r. na 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 86,00 zł (86 l x 1,00zł)* ilość ha użytków rolnych.

Na jeden ha użytków rolnych przysługuje 86l oleju napędowego, zaś zwrot w/w podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł do 1l oleju napędowego

3)  Pieniądze wypłacane będą w terminach

3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy,
albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - I - VI 2018 r.

Artykuły:

Ostatnio aktualizowano:

  Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

  Dziennik Ustaw
  i Monitor Polski
  - wersje elektroniczne

  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
  Powiat Radomszczański
  Program Kapitał Ludzki