Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Informacje dotyczące szczepień

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 2021 r.

                                           I N F O R M A C J A

                                  U S U W A N I E   A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2021 roku o możliwości

składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 2 lutego 2021 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb: www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=3&id=617&x=88&y=6

w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

 


Wniosek_Azbest_2021_rok.docx

Wniosek_Azbest_2021_rok.pdf

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I półrocze 2021 roku

Pomoc dla bezdomnych- lista placówek noclegowych

Pomoc_dla_bezdomnych.pdf

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki