Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Podsumowanie realizacji projektu w okresie od 01.02.2009 do 31.12.2009r

Akcja promocyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie od 01.02.2009r przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. "Głowa do góry" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem tego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych bezdomnych, rolników o niskich kwalifikacjach zawodowych korzystających z pomocy społecznej.

W okresie od 01.02.2009 r do 31.12.2009 r do projektu przystąpiło 10 osób.
Rekrutacja uczestników poprzedzona była akcją promocyjną (plakaty, ulotki i ogłoszenie na stronie internetowej).

Bezpośrednia rekrutacja BO do projektu odbyła się poprzez wyłonienie z osób, które zgłosiły się i wypełniły ankietę rekrutacyjną, grupy 10 osób spełniających wymogi formalne. Osoby te podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie i zawarte zostały z nimi kontrakty socjalne, które określały działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i uczestnika projektu zmierzające do poprawy jego sytuacji życiowej.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni mieli możliwość uczestniczenia w następujących formach wsparcia:
- spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym;
- warsztaty z psychologiem;
- kurs "Podstawy obsługi komputera";
- szkolenia zawodowe ("Księgowość małych firm", "Stylizacja paznokci" oraz kurs na kierowcę – operatora wózka jezdniowego);

Ponadto dla uczestników projektu zorganizowane zostały także działania o charakterze środowiskowym, tj.:
- wizyta w salonie fryzjerskim;
- wyjazd o charakterze kulturalno-turystycznym do Zakopanego.

Szczegółowe podsumowanie realizacji projektu z roku 2009 znajduje się na stronie: 

www.archiw.kodrab.akcessnet.net

Do góry

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki