Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Ogłoszenie o przetargu na działkę budowlaną nr 164/4 obręb Kodrąb

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działkę_budowalaną_w_Kodrębie_164_4.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działki nr 216 i 294- obręb Klizin Pierwszy

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działki_nr_216_i_294__obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - działka nr 334/3 - obręb Klizin Pierwszy

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_działka_nr_334_3_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - działki nr 384/2 i 476- obręb Józefów

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_działki_nr_384_2_i_476_obręb_Józefów.pdf

Ogłoszenie o przetargu na działkę budowlaną nr 164/4 obręb Kodrąb

Ogłoszenie_o___przetargu_na_działkę__budowalaną_w_Kodrębie_164_4.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - działka nr 472 obręb Rzejowice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr__472_obręb_Rzejowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 337 i 339 obręb Konradów

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działka_nr_337_i_339_obręb_Konradów.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 164/4 obręb Kodrąb

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedarzy_działka_nr_164_4_Kodrąb.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rolnych nr 44, 45/3 obręb Dmenin

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działki_rolne_nr_44_i_45_3_obręb_Dmenin.pdf

Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedania działki nr: 44 i nr 45/3 obręb Dmenin

Wykaz_nieruchomosci_rolnych_do_sprzedania_działki_nr_44_i_nr_45_3_obręb_Dmenin.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 51 obręb Dmenin

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia__działka_nr__51_Dmenin.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 1124/4 obręb Gosławice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działki_nr_1124_4_obręb_Gosławice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 355/1 i 355/2 obręb Zakrzew Wielki

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia-_działki_nr_355_1_i_355_2_obręb_Zakrzew_Wielki.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 176 obręb Łagiewniki

wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_wydzierzawienia_działka_nr_176_obręb_Łagiewniki.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 366 obręb Klizin Pierwszy

wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_wydzierzawienia_działka_nr_366_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 106 obręb Rzejowice

wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_wydzierzawienia_działka_nr_106_obręb_Rzejowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działki nr 94 i 110 obręb Rzejowice

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działki_Nr_94_i_110_obręb_Rzejowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka nr 237 obręb Kolonia Rzejowice

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_Nr_237_obręb_Kolonia_Rzejowice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 33 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_rolną_nr_33_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_rolna_nr_327_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 122 obręb Rzejowice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr_122_obręb_Rzejowicece.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka nr 694/6 obręb Kodrąb

Wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_wydzierżawienia_-_działka_nr_694_6_Kodrąb.pdf

Wykaz nieruchomości rolnej zalesionej przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 33 obręb Klizin Pierwszy

Wykaz_nieruchomości_leśnej__do_sprzedazy_działka_Nr_33_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości rolnej zalesionej przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 33 obręb Klizin Pierwszy

Wykaz_nieruchomości_leśnej__do_sprzedazy_działka_Nr_33_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dz_rol_Klizin_Pierwszy_327.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka nr 1041 obręb Zapolice

działka_nr_1041_obręb_Zapolice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - działka nr 426/1 obręb Dmenin

działka_nr_426_1_obręb_Dmenin.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 290 obręb Kolonia Rzejowice

działka_nr__290_obręb_Kolonia_Rzejowice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na działki budowlanej w Kodrębie 164/9

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działki_budowlanej_w_Kodrębie_164_9.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 918/2 obręb Gosławice

Ogłoszenie_o__przetargu_na_sprzedaż_działki_rolnej_nr_918_2_obręb_Gosławice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych- obręb Zakrzew Wielki nr działki 160/16

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej__do_sprzedaży_na_rzecz_użytkowników_wieczystch.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 164/9 obręb Kodrąb

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedaży_dz__164_9_obręb_Kodrąb.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_rolna_nr_327_obreb_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 164/8 obręb Kodrąb

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_budowalana_nr_164_8__Kodrębie.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 1124/4 obręb Gosławice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr_1124_4_obręb_Gosławice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_dz_nr_327_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164/8 obręb Kodrąb

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedaży_działka_nr_164_8_obreb_Kodrab.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 918/2 obręb Gosławice

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży_działka_nr_918_2__obręb_Gosławice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 45/3 obręb Dmenin

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr__45_3_obręb_Dmenin.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 961 obręb Gosławice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr_961_obręb_Gosławice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 120 obręb Rzejowice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr_120_obręb_Rzejowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy działka nr 694/6 obręb Kodrąb

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działka_nr__694_6_obręb_Kodrąb.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 219 obręb Lipowczyce

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działka_nr__219_obręb_Lipowczyce.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_rolna_nr_327_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki zabudowanej nr 254/1 obręb Lipowczyce

Ogłoszenie_o_przetargu_na_sprzedaż_działki_zabudowanej_nr_254_1_obręb_Lipowczyce.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 160/1 obręb Gembartówka

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_rolna_obreb_Gembartówka_nr__260_1.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 301/1, 301/2 obręb Smotryszów

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedaży_dz._nr_301_1_i_301_2__Smotryszów.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_rolna_nr_327_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 254/1 obręb Lipowczyce

Ogłoszenie_o_przetargu_nieruchomość_zabudowana_w_Lipowczycach_działka_Nr_254_1.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 260/1 obręb Gembartówka

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedaży-_działka_260_1_Gembartówka.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164/12 obręb Kodrąb

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedaży-_działka_nr_164_12_Kodrąb.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_sprzedaż_działki_rolnej_nr_327_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 254/1 obręb Lipowczyce

Ogłoszenie__o_przetargu__nieruchomość_zabudowana_w_Lipowczycach_dz._Nr__254_1.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 420 obręb geodezyjny Konradów

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_rolna_nr_420_obreb__Konradów.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży_-działka_Nr__327_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 254/1 obręb Lipowczyce- nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami

wykaz_nieruchomości__do_sprzedaży__działka_nr_254_1__szkoła_w_Lipowczycach_.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 164/9 obręb Kodrąb

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_budowalana_nr_164_9_w_Kodrębie.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działka nr 334/3 obręb Klizin I

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_wydzierżawienia_Klizin_I__dzialka__334_3.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 384/2 i 476 obręb Józefów

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy_działki_nr_384_i_476_obręb_Józefów.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 229, 259,296 obręb Zapolice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działki_nr_229__259_296_obręb_Zapolice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 472 obręb Rzejowice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działka_nr__472_obręb_Rzejowice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 164/9 obręb Kodrąb

Ogłoszenie_o_przetargu_na_sprzedaż_działki_budowalanej_nr_164_9_obręb_Kodrąb.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 420 obręb Konradów

Ogłoszenie_o__przetargu_na_sprzedaż_działki_rolnej_nr_420_obręb_geodezyjny__Konradów.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki nr: 337, 339 obręb Konradów

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_Nr_337_i_339_obręb_Konradów.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 420 obręb Konradów

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_nr__420_obreb_Konradów.pdf

Ogłoszenie o przetargu na działki budowlane w Kodrębie 164/9

Ogłoszenie_o___przetargu__na_działki___budowalane_w_Kodrębie__164_9.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 237 obręb Widawka

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dz__Widawka_237.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 321 obręb Lipowczyce

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działke_rolną_nr_321_obręb_Lipowczyce.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - działka nr 44 obręb Dmenin

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr_44_obręb_Dmenin.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 420 obręb Konradów

Wykaz_nieruchomosci_przeznaczonej_do_sprzedaży_-_działka_nr_420_w_Konradowie.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- działka nr 321 obręb Lipowczyce

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży_działka_nr_321_Lipowczyce.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 161 i 237 obręb Widawka

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działki_nr_161_i_237_obręb_Widawka.pdf

Ogłoszenie o przetargu na działki budowlane w Kodrębie 164/9

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działki_budowlane_w_Kodrębie__164_9.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_diałke_rolna_nr_327_obreb_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 161, 237 obręb Widawka

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedaży_działki_nr_161_i_237_obręb_Widawka.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - szkoła w Lipowczycach

wykaz_nieruchomości__do_sprzedaży__szkoła_w_Lipowczycach_.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki budowlane w Kodrębie

Wykaz_nieruchomosci_do_sprzedaży_działki_budowlane_w_Kodrębie.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_dzialke_rolna_nr_327_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 161 obręb Widawka

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działka_nr__161_obreb_Widawka.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 51 Dmenin dla Województwa Łódzkiego

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działka_nr__51_Dmenin__dla_Województwa__Łódzkiego.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działka nr 366 obręb Klizin Pierwszy

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działka_nr__366_obręb_Klizin_Pierwszy.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki Nr 94 i 110 obręb Rzejowice

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działki_Nr__94_i_110__obręb_Rzejowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka Nr 176 obręb Łagiewniki

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_Nr_176_obręb_Łagiewniki.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - działki nr 355/1 i 355/2 obręb Zakrzew Wielki

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy_-_działka_nr_355_1_i_355_2__obręb_Zakrzew_Wielki.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- działka nr 106 obręb Rzejowice

wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_w_trybie_bezprzetargowym_na_rzecz_dotychczasowego_dzierżawcy__działka_nr_106_obręb_Rzejowice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dzialke_rolna_nr_327_obreb_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 977 obręb Rzejowice

Ogłoszenie_o_przetargu_na_dzialka_rolna_nr_977_obreb_Rzejowice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 152/4 obręb Wólka Pytowska

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dzialke_rolna_nr__152_4_obreb_Wólka_Pytowska.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 773 obręb Rzejowice

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_nr_773_obreb_Rzejowice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 136 obręb Kodrąb

Ogłoszenie__o__przetargu__nieruchomość_w_Kodrębie_działka_nr_136.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 977 Rzejowice

Wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_dzialka_nr_977_Rzejowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - działka nr 15 Konradów

Wykaz_nieruchomości_do_sprzedaży_w_formie_bezprzetargowej_-_działka_w_Konradowie_nr.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 152/4 Wólka Pytowska

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedaży_działka_nr_152_4_Wolka_Pytowska.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 327 obręb Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_nr_327_obreb_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 203/1 obręb Widawka

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_nr_203_1_obreb_Widawka.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 75/1 obręb Widawka

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dzialke_rolna_nr_75_1_obreb_Widawka.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 404 w Lipowczycach

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_nr_404_obreb_Lipowczyce.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 763 w Gosławicach

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna-_nr_763_obreb_Gosławice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 773 Rzejowice

Wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_działka_nr_773_Rzejowice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość rolną w Kodrębie- działka nr 136

Ogłoszenie_o_przetargu_na_nieruchomość_rolną_w_Kodrębie_działka_nr_136.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Kodrębie działki nr 1158 i 1159

Ogłoszenie_o_przetargu_na_nieruchomości_gruntowe_w_Kodrębie_działki_nr1158_i_1159.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 408/3 - obręb Lipowczyce

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dzialke_rolna_nr_408_3_Lipowczyce.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 405 - obręb Lipowczyce

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_nr_405_Lipowczyce.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 327 Klizin Pierwszy

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży_-_działka_Nr__327_Klizin_Pierwszy.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 75/1- obręb Widawka

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_nr_75_1_-_obreb_Widawka.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 763 - obręb Gosławice

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_nr_763_-_obreb_Gosławice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 203/1- obręb Widawka

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działke_rolna_-_obreb_Widawka_203_1.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działka nr 290 Kolonia Rzejowice

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr_290_Kolonia_Rzejowice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 404- Lipowczyce

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działkę_rolną_nr__404_Lipowczyce.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1158 i 1159 Kodrąb

Wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedania_działki_nr_1158_i__1159__Kodrąb.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej Klizin Pierwszy nr 334/2

Ogłoszenie_o__przetargu_na_sprzedaż_działki_rolnej_KLizin_Pierwszy_nr_334_2.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki leśnej w Lipowczycach nr 590/2

Ogłoszenie_o_przetargu_na_sprzedaż_działki_leśnej__w_Lipowczycach_nr_590_2.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomość w Kodrębie działka nr 136

Ogłoszenie_o_przetargu_nieruchomość_w_Kodrębie_działka_nr_136.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 763 Gosławice

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedazy_działka_763__Gosławice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 75/1 i 203/1 Widawka

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedazy_dz_75_1_i_203_1__Widawka.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rolnych nr 25, 26, 116, 121, 324, 330, 365, 369, 371, 383 - Lipowczyce

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działki_rolne_Lipowczyce_25_26_116_121_324_330_365_369_371_383.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Gosławice, działka 1124/4

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_wydzierżawienia_działka_nr_1124_4_Gosławice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 136 Kodrąb

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży-_działka_nr_136_Kodrąb.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 136 Kodrąb

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży-_działka_nr_136_Kodrąb.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 405 Lipowczyce

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży_-_działka_nr_405_Lipowczyce.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 404 i 408/3 Lipowczyce

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonych_do_sprzedaży_-_działki_nr_404_i_408_3_Lipowczyce.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej 334/2 - Klizin Pierwszy

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działkę_rolną_KLizin_Pierwszy_Nr_334_2.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki leśnej nr 590/2- Lipowczyce

Ogłoszenie_o_przetargu_na_działkę_leśną_w_Lipowczycach.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 419.2 Klizin I

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży_działka_nr_419_2_Klizin_I.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr: 25, 26, 116, 121, 324, 330, 365, 369, 371, 383 Lipowczyce

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży_-działka_Nr__25__26__116__121__324__330__365__369__371__383_Lipowczyce.pdf

Wykaz nieruchomości leśnych przeznaczonych do sprzedaży działka nr 590/2 Lipowczyce

Wykaz_nieruchomości_leśnych_przeznaczonych__do_sprzedaży_działka_nr_590_2__Lipowczyce.pdf

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 334/ 2 Klizni I

Wykaz__nieruchomości_gruntowej_zabudowanej_przeznaczonej_do_sprzedaży_w_drodze_przetargu_-_działka_nr_334_2_Klizin_I.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 468 - Rzejowice

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działkę_rolną_Rzejowice__468.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 468 - Rzejowice

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działkę_rolną_Rzejowice_468.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rolnych nr 146 148 i 151 - Lipowczyce

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działki_rolne_Lipowczyce_146__148_151.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rolnych nr 467 i 468 - Rzejowice

Ogłoszenie_o__przetargu_na_sprzedaż_działek_rolnych_nr_467_i_468_Rzejowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -działki nr 146, 148 , 151 Lipowczyce

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonej_do_sprzedaży_-_działki_nr__146__148___151__Lipowczyce.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż- działka rolna Kodrąb 978/2

Ogłoszenie_o_przetargu_na_sprzedaż_działka_rolna_Kodrąb__978_2.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 467 i 468 obręb Rzejowice

Wykaz_nieruchomości_przeznaczonychj_do_sprzedaży_-działki_nr__467_i_468__Rzejowice.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz_nieruchomości_do_sprzedaży_w_drodze_przetargu_działka_978_2_Kodrąb.pdf

Wykaz_nieruchomości_do_sprzedaży_w_formie_bezprzetargowej_działka_Nr_191_Kodrąb.pdf

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek nr 281/3, 286 w miejscowości Józefów

Ogłoszenie_o__przetargu_na_działki_Józefów_281_3__286.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek leśnych nr 205, 206 w miejscowości Józefów

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dz_leśne_Józefów__205_206.pdf

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek nr 231, 281/3, 286 w miejscowości Józefów

Ogłoszenie_o_przetargach_na_sprzedaż_działek_nr_231__2813__286_w_miejscowości_Józefów.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek leśnych nr 205, 206, 262, 263 w miejscowości Józefów

Ogłoszenie_o__przetargu.pdf

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działki 1274/5 w miejscowości Gosławice

Ogłoszenie_o_przetargach_na_sprzedaż_działki_1274_5_w_miejscowości_Gosławice.pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek leśnych nr 205, 206, 262, 263 w miejscowości Józefów

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dz_leśne_Józefów__205_206_262_263.pdf

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek nr 231, 281/3, 286 w miejscowości Józefów

Ogłoszenie_o__przetargu_na_dz._rol._Józefów_231_281.3_286.pdf

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki