Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sobótki Świętojańskie 2017"

ogłoszenie.pdf

oferta_na_realizację_zadania_publicznego_pod_nazwą_Sobótki_Świętojańskie_2017.pdf

formularz_uwag.doc

formularz_uwag.pdf

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. projektów

Wymiar etatu – pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Ilość wakatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Ogłoszenie.pdf

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach rolnych spowodowane przez grad i deszcz nawalny, które wystąpiły w dniu 6 czerwca 2017r. na terenie gminy Kodrąb.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie

- tel. 44/6819317

oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

– tel. 44/7383482

do dnia 20 czerwca 2017 roku.

Spotkanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bud-Uj Razem

W piątek 9 czerwca 2017 r. w  Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie podsumowano dotychczasowe działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bud-Uj Razem, do którego należy również Gmina Kodrąb. W ramach spotkania przedstawiono harmonogram planowanych naborów oraz możliwości pozyskiwaniu środków w ramach programów grantowych jakie można zrealizować w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy

Na XXIX sesji Rady Gminy Kodrąb, która odbyła się 8 maja 2017 r. radni podjęli uchwały: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2016 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły szczegółowo przedstawiane były na spotkaniach komisji Rady Gminy.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium wójtowi naszej gminy - Pani Bożenie Krawczyk podjęto jednogłośnie.

Pani Wójt podziękowała za udzielone absolutorium oraz za owocną współpracę radnym i sołtysom obecnym na sesji. Przedstawiciele Rady Gminy Kodrąb podziękowali Pani Wójt za sprawną realizację ubiegłorocznego budżetu i wręczyli kwiaty.

RADOMSZCZAŃSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW VII-XII 2017

Informacja dla rolników ( sadowników) !

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach sadowniczych (wiśnia, jabłoń, śliwa, grusza, aronia, truskawka i malina) spowodowanych przez przymrozki wiosenne, które miały miejsce w dniach 8-10 maja 2017 roku.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie - tel. 44/6819317 oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie – tel. 44/7383482 do dnia 14 czerwca 2017 roku.

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  28.06.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  29.06.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana,  Zapolice

dnia  30.06.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·         odpady wielkogabarytowe (meble)

·         sprzęt agd

·         sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·         opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

Gminne Święto Strażaka

21 maja 2017 roku w miejscowości Gosławice odbyło się Gminne Święta Strażaka, w którym uczestniczyły delegacje ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kodrąb oraz miejscowe społeczeństwo. Uroczystą zbiórkę rozpoczęto uczestnictwem w Mszy Świętej odprawionej przez Księdza Proboszcza Czesława Ptaszka na placu przed strażnicą. Po zakończonym nabożeństwie, podniesieniem flagi państwowej kontynuowano dalszą, świecką część uroczystości. Okolicznościowy referat wygłosił Druh Henryk Czubaj – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie. Życzenia strażakom złożyli również: Pani Bożena Krawczyk – Wójt Gminy Kodrąb, st.bryg. Marek Jankowski – Komendant Powiatowy PSP w Radomsku oraz druh Jerzy Kaczmarek . Kilkunastu zasłużonych członków OSP z terenu gminy uhonorowano Medalami za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz odznakami Strażak Wzorowy. Zarząd OSP Gosławice wyróżnił miejscowych działaczy frontu przeciwpożarowego pamiątkowymi statuetkami. Po oficjalnej uroczystości odbyła się majówka strażacka, w której poza przybyłymi jednostkami OSP uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Ogłoszenie

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zaproszenie na Gminne Święto Strażaka

                               Wójt Gminy Kodrąb,

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie,

               Ochotnicza Straż Pożarna w Gosławicach

                                      zapraszają

                       na GMINNE ŚWIĘTO STRAŻAKA,

                     które odbędzie się w  Gosławicach

                             w dniu 21 maja 2017 r.

Program uroczystości:

godz. 14.45 -  zbiórka pododdziałów  przed strażnicą OSP

godz. 15.00 -  Msza Święta w intencji strażaków

godz. 16.00 -  uroczystości Święta Strażaka

                       -  uroczysta zbiórka

                       -  majówka strażacka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż 25 maja 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach można znaleźć na naszej stronie www.buduj.eu w zakładce „Nabory”. Ogłoszone nabory dotyczą:

1.     Podejmowania działalności gospodarczej (1/2017) - na łączną kwotę 2 000 000 zł,

2.     Rozwijania działalności gospodarczej (2/2017) -  na łączną kwotę 2 850 000 zł,

3.  Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (3/2017) -  na łączną kwotę 2 047 750 zł.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są w treści ogłoszeń. Na stronie znaleźć można również wszystkie wzory wymaganych dokumentów.

W ramach naborów udzielane jest bezpłatne doradztwo (szczegóły w Regulaminie doradztwa).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy.

ŁODR zaprasza na Piotrkowskie Targi Ogrodnicze

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni Specjalistę ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

Wymiar etatu – pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Ilość wakatów: 1

Więcej informacji w załączniku poniżej.

nabór_na_wolne_stanowisko_pracy_specjalista_ds_projektów.pdf

Życzenia Świąteczne

                                   

                                    Zdrowych i spokojnych
                                       Świąt Wielkiej Nocy
                                                        oraz
                                 radosnego, wiosennego nastroju,
                            odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół
                                                        życzą

  Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb          Wójt Gminy Kodrąb
                             (-)                                                     (-)
                  Tadeusz Cieciura                            Bożena Krawczyk

                                      Kodrąb, Wielkanoc 2017 r.

List Prezesa KRUS do rolników dotyczący bezpieczeństwa pracy

List_Prezesa_KRUS_do_rolników_dotyczący_bezpieczeństwa.pdf

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

26 marca 2017 r. odbył się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb. Rozgrywki odbywały się w następujących kategoriach wiekowych:

- dziewczęta szkół podstawowych,

- chłopcy szkół podstawowych,

- dziewczęta gimnazjum,

- chłopcy gimnazjum,

- kobiety,

- mężczyźni.

Zmaganiom sportowym towarzyszyła dobra zabawa. Najlepszych zawodników nagrodzono dyplomami i pucharami, które wręczyła Wójt Gminy Kodrąb- Pani Bożena Krawczyk.

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 27 marca 2017 r.

poniedziałek - czwartek w godzinach 730 - 1530

piątek w godzinach 1200- 2000 .

Dzień Kobiet

8 marca 2017 roku, z inicjatywy Wójta Gminy Kodrąb- Pani Bożeny Krawczyk, zorganizowano spotkanie z okazji przypadającego w tym dniu Święta Kobiet. Uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie przygotowali, dla licznie przybyłych na uroczystość Pań, inscenizację p.t. „Kobiety różnych czasów i sfer”. Repertuar idealnie nawiązał do przypadającego święta.

Wszystkim Paniom z okazji ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia.

Konferencja

Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków tenisa stołowego z terenu Gminy Kodrąb do udziału w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 26 marca (niedziela) od godziny 10 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel_do_hodowców_drobiu.pdf

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca 2017 r. Pani Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk wraz z delegacją uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą gen.Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca"

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia 29.03.2017 r.

Miejscowości: Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia 30.03.2017 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice

dnia 31.03.2017 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice

U w a g a :

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

• odpady wielkogabarytowe (meble)

• sprzęt agd

• sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

• opony od samochodów osobowych

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki nie będą odbierane!!!

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

70 rocznica śmierci "Warszyca"

W niedzielę przypada 70 rocznica śmierci generała Stanisława Sojczyńskiego- pseudonim Warszyc, urodzonego 30 marca 1910 r. w Rzejowicach. Generał został zamordowany  19 lutego 1947 w Łodzi, był kapitanem piechoty Armii Krajowej, organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2017 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 kwietnia 2017r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

        Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  
w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Wniosek.pdf

Wniosek.docx

Informacja dotycząca zaleceń dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 i H7 na terytorium RP, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne, podaje informację dot. zaleceń dla hodowców drobiu.

Rozporządzenie_MRiRW.pdf

INFORMACJA_DLA_HODOWCÓW_DROBIU.pdf

Turniej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb zaprasza wszystkich sympatyków piłki ręcznej z terenu Gminy Kodrąb do udziału w I turnieju o Puchar Wójta Gminy Kodrąb, który zostanie rozegrany 13 stycznia (piątek) od godziny 17 na sali gimnastycznej ZSG w Kodrębie.

Artykuły:

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki