Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Gminne Centrum Informacji

Kontakt:
ul. Dmenin 124
97-512 Kodrąb

Aneta Olczyk
Tel.(044)738-34-82
E-mail: gcikodrab@wp.pl

CO TO JEST ZA PLACÓWKA ?

Gmina Kodrąb wzięła udział w II edycji konkursu o przyznanie grantu Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Na mocy rozstrzygnięcie konkursu, które nastąpiło w miesiącu sierpniu 2003 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 56 tysięcy zł.

Poprzez uruchomienie GCI Gmina Kodrąb stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom absolwentów, osób bezrobotnych, udostępniając nowoczesne technologie przekazu. Funkcjonujące w naszej gminie GCI jest inicjatywą, która ma na celu wspieranie dążenia osób bezrobotnych w podjęciu pracy
i podnoszenia poziomu posiadanych kwalifikacji. Nasze Centrum ma na celu przełamywanie barier psychicznych i organizacyjnych utrudniających mieszkańcom naszej gminy podejmowanie trafnych decyzji dotyczących własnej kariery zawodowej. Z uwagi na realizacje powyższego projektu Centrum wpływa na uruchomienie mechanizmów rozwoju form pomocy dla bezrobotnych (przede wszystkim absolwentów).

CELE I DZIAŁANIA GCI:

GCI Kodrąb realizując swoje priorytetowe zadanie, jakim jest przede wszystkim stworzenie miejsca, gdzie osoby bezrobotne (a przede wszystkim bezrobotni absolwenci) mają możliwość uzyskania fachowej, szerokiej pomocy w poszukiwaniu pracy, wykorzystując do tego nowoczesne technologie przekazu informacji m.in. internet.

Swoje działania opiera na:

nauce pisania podstawowych dokumentów (CV, list motywacyjny),
udostępnianiu sprzętu komputerowego, codziennej prasy, zasobów bibliotecznych,
udzielaniu informacji nt. szkół, uczelni wyższych, szkoleń, itp.,
udzielaniu informacji o pomocy dla osób zakładających firmę,
informowaniu klienta gdzie szukać pomocy finansowej przy zakładaniu i rozwijaniu własnej firmy,
udostępnianiu informacji z zakresu prawa unijnego,
informowaniu jakie zmiany zaszły po wejściu do Unii Europejskiej,
organizowaniu spotkań z pracodawcami, którzy poszukują pracowników,
pomocy rolnikom, którzy w obecnym czasie borykają się z wieloma
problemami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa po wejściu Polski do UE.

Wszystkie te zadania są podstawą do dalszego funkcjonowania GCI, gdyż możliwość dostępu do informacji jest bezcenna. Jednocześnie GCI przyjęło funkcję pośrednika między Urzędem Pracy a klientem. Dzięki na bieżąco dostarczanych ofert pracy, osoba poszukująca pracy może skutecznie jej szukać wykorzystując nowoczesne technologie przekazu. Uświadomienie klientom istnienia ośrodka służącego do aktywnego poszukiwania pracy poza urzędem pracy jest konieczna chociażby ze względu na szersze możliwości poszukiwania pracy, które daje GCI. Możliwości te są dostosowane dla potrzeb klientów ( 14 godzin w ciągu dnia i 7 dni w tygodniu). Pośrednio ma to wpływ również na budowanie dobrego wizerunku gminy dbającej o swoich mieszkańców i czynnie przeciwdziałającej bezrobociu.
Ponadto udostępnianiu zaplecza GCI na szkolenia i spotkania organizowane przez Biuro Powiatowe ARiMR w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Radomsku i Urząd Gminy w Kodrębie.


OFERTA GCI SKIEROWANA JEST DO:

osób bezrobotnych
uczniów, studentów
absolwentów szkół i uczelni wyższych
rolników
przedsiębiorców

Regulamin
Gminnego Centrum Informacji w Kodrębie

 1. Godziny urzędowania Centrum:

      Poniedziałek – Czwartek
      7.30 – 15.30

      Piątek
      12.00 – 20.00

 2. Każdy petent Centrum po wejściu do sali zobowiązany jest do wpisu w zeszyt dzienny.
 3. Interesantów przyjmuje się przez cały czas urzędowania Centrum.
 4. Jedna osoba może korzystać z usług internetowych maksymalnie do dwóch godzin na dobę.
 5. Jedno stanowisko komputerowe jest przeznaczone maksymalnie dla dwóch osób.
 6. Korzystanie z usług Gminnego Centrum Informacji jest bezpłatne.
 7. W sali komputerowej obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków oraz alkoholu.
 8. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.
 9. Gminne Centrum Informacji nie odpowiada za rzeczy pozostawione w sali przez osoby z niej korzystające.
 10. W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek niejasności należy się kontaktować z pracownikami GCI, pełniącymi dyżur.
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki