Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Lokalizacja gminy Kodrąb

Gmina Kodrąb położona jest na południowo-wschodnim skraju historycznej Wielkopolski między Radomskiem a Przedborzem w województwie łódzkim.


Wyświetl większą mapę

Województwo łódzkie jest położone centralnie wśród szesnastu nowych województw. Geometryczny środek kraju znajduje się w okolicach Piątku, oddalonego od Łodzi o około 30 km na północny-wschód.

Obszar województwa łódzkiego jest pod względem fizyczno – geograficznym swoistym „pomostem” pomiędzy strefą wyżyn Polski południowej i nizin występujących na północy kraju, co nadaje mu specyficzny, niezwykle indywidualny charakter. Szczególną rolę odgrywa tu tzw. wyżynny półwysep łódzki. Główną jednostką tektoniczną województwa łódzkiego jest tzw. Kredowa Niecka Łódzka . Wypełniona jest ona seriami wapieni , piasków i iłów kredowych o miąższości co najmniej kilkuset metrów , które wypełniają wgięcie podłoża jurajskiego.

Powierzchnia gminy liczy 10 579 ha, lasy zajmują niespełna 17 procent jej terenu. Obszar gminy jest intensywnie wykorzystywany rolniczo (7 574 użytków rolnych), pozostałe 856 ha zajmują drogi, sady, zabudowania i inne użytki.

Gmina Kodrąb liczy 4879 mieszkańców (stan na 11.05.2006r - w 19 sołectwach). Jako odrębna jednostka administracyjna w obecnych granicach powstała w 1973 roku. Głównym działem gospodarki w gminie jest rolnictwo - gospodarstw rolnych jest 1604, dominują niewielkie, o przeciętnej powierzchni ok. 4,5 ha.

W sąsiedztwie gminy znajdują się trzy duże ośrodki miejskie i zarazem przemysłowe: Radomsko w odległości 15 km, Częstochowa – 55 km, Przedbórz – 18 km i Kielce – 86 km. Odległość gminy od Łodzi wynosi 92 km, a od Warszawy 194 km. W niewielkiej odległości od terenu gminy przebiega trasa Warszawa – Katowice. Gmina ma dobrą dostępność komunikacyjną i dogodne połączenie z całym krajem.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki